6. mars 2023

Referat fra medlemsmøte 1.03.23

 91 medlemmer og 6 gjester møtte opp på Siemens for å høre Elin Damman fortelle om sitt Quilteliv. Hun fortalte om hvordan hun begynte å sy først klær så ble det etter hvert quilting. Hun viste fram utrolig mange fantastiske Quilter hun har sydd i løpet av livet. Det var veldig flott å høre henne fortelle om de ulike quiltene og historien rundt hvert teppe.


Siw fra Quiltegården og Liv Elin Lund fra Kreative sting hadde med seg mange fine stoffer og viste fram nye ideer, og mange lot seg friste.

Kirsten informerte om følgende saker:

-Ny demonstrasjon av langarm quiltemaskin hos Klar, ferdig -sy mandag 6.mars kl 16-18.

-Det har kommet inn 5800 kroner til å kjøpe innhold i toalettmappene. Eva jobber med å fylle disse og skal levere mappene på krisesenteret i Tondheim. Det har blitt mange mapper så kanskje noen kan leveres på andre krisesenter i nærheten.

-Trondheim quiltelag er blitt forespurt om vi kan sy et båreteppe/morsteppe. St. Olavs bekoster materialer. 

Dette kan være en fin oppgave for en sygruppe eller anledning til å danne en ny sygruppe.

Noen som føler seg kallet?

-Det blir kurshelg på Stabbursmoen skole i oktober enten i uke 42 eller 43.


-Quilting av tepper som varmer. Sissel Borgh Svange skal øve seg på sin langarmquiltemaskin og har tilbudt seg å quilte tepper til teppeaksjonen gratis i en periode.Hun tar også imot quilting av private tepper mot betaling.

Mange av medlemmene har funnet fram uferdige quilter og meldt på til Ufo-lotteriet. Fram til nå har det blitt påmeldt 32 prosjekter, og mange av de er vist fram. Det er fremdeles mulig å melde på UFOer. Det blir spennende å se de ferdige produktene på septembermøtet!

Kveldens vis og fortell var tema høner og kursprodukter. Det ble vist fram veldig mange produkter.

Takk til de som stilte som verter i kveld:

Ida Rosenlund, Kari Nausthaug


Takk til Kirsten Lihaug, Bettina Nordland, Kirsti Hatlem og Kari Nausthaug for levering av kaker.

Marsipankaken er fra Soknedal bakeri.


Abbys Tekstiler står for levering av kveldens gevinster.

Og tusen takk til Siemens-vertene Unn Marit Forbregd og Ruth Krangsås.

Referent: Marte


5. mars 2023

Referat styremøte 27.02.23

 

Referat fra styremøte 27.02.23

Alle tilstede unntatt May Kristensen


Sak 1: Konstituering av styret

Vi ønsker Brit Hermstad velkommen inn i styret som vara.

Alle fortsetter i de vervene de har.


Sak 2: Marsmøte- Invitasjon er sendt ut. 

Vi har fått kakebakere, man mangler noen som kan ta med frukt.

Vi mangler verter.

Gevinster er ordnet hos Abbys tekstiler.

Husk navnelapper for de som ikke har

Påminnelse UFO lotteri

Salg/gies bort bord blir 12.april og ca 4 ganger i året.

Anne Mette møter vertene og tar imot gjester og nye medlemmer.

Sak 3: Sommeravslutning og Høstplan

Sommeravslutninga blir i kantina på Siemens med mat, underholdning og loddsalg. Brit søker om alkoholservering på sommeravslutninga.

Høstplan: Vi jobber videre med innhold på møtene.

6.september UFO-lotteri

4.oktober,1.november,6.desember


Sak 4: Fastsette dato for kurshelg? 

Vi tar sikte på en av disse helgene:21.10-22.10.23, 28.10.-29-10-23

Kirsten kontakter aktuelle kursholdere. Vi satser på 2 fra laget og 2 som kommer utenfra. Vi satser på å ha kurshelga på Stabbursmoen Skole.

Vi vil spørre om noen kan være Quilteengler på kurs og hjelp til å gjøre klar rommene.


Sak 5: Økonomi (Hege)

Det er fortsatt noen som ikke har betalt medlemsavgift. Hege har purret og jobber videre med dette. Medlemstallet er nå 205.


Sak 6: Morsteppe: sponsing?

Det er ingen som har påtatt seg oppgaven å sy et morsteppe til en av avdelingene ved sykehuset. Kirsten kontakter avdelingen for å avklare nærmere rundt betaling av teppe. Vi spør om noen har lyst til å sy dette teppe.

Hege sjekker tidligere kostnad Morsteppe(2022).


Sak 7: Kjøp av rull med vatt til Sissel for quilting av Tepper som varmer?

Sissel Borgh Svange har tatt på seg å quilte noen tepper til Teppeaksjonen for å øve seg på sin nye quiltemaskin. Kirsten tar kontakt med Sissel hvordan hun kan kjøpe bomullsvatt og avklarer med Anita.


Eventuelt:

Sykveld 3.mai gjennomføres med flere tema, aktuelle bidragsytere kontaktes. Hege viser frem vintage vårquilter til inspirasjon.


Utstillingskomite? Etterspør på medlemsmøte om noen vil bidra til utstilling.


Kirsten undersøker hvor Trondheimsteppe befinner seg.

Hege deltar på NQFs årsmøte i Stavanger, inkl Quiltelagsforum på vegne av Trondheim quiltelag.


Neste styremøte 27.03.23 kl 19 hos Anne Mette


 

22. februar 2023

Invitasjon til medlemsmøte 1.03.23

 Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 1. Mars 2023 kl 19.00 i Siemenskantina,

Bratsbergveien 5. Dørene åpnes kl 18.30.

Vi ønsker velkommen til Marsmøtet!

Elin Damman skal fortelle om sitt Quilteliv.

Det er fortsatt mulig å melde på produkter til Ufo-lotteriet.

Finn fram et quilteprodukt som du har hatt liggende en stund, uten å bli ferdig. Vis det fram på et møte og fortell om hvorfor det ble liggende og hva du har tenkt å gjøre med videre. Du bestemmer hvilket mål du vil ha for ditt uferdige produkt. Du kan vise fram og melde deg på ufo-lotteriet fram til og med maimøtet. På septembermøtet vil vi ha trekning i eget lotteri for de som har meldt seg på og nådd sitt mål.

Vis og fortell: Høner og kursprodukter. De som viser frem et produkt innen disse temaene, får en åre.

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Abbys tekstiler.

Det blir servering av kaffe/te, kaker og frukt.

Vi trenger 3 stk som kan ta med kake eller frukt.

Vi ønsker også to som kan være verter. vertene må komme 18.15.

Velkommen

Hilsen styret 

Husk navneskilt! 


6. februar 2023

Referat medlemsmøte 1.februar 2023

 

Årsmøte ble gjennomført med 72 medlemmer og 1 gjest. Årsberetning, regnskap, budsjett og valg ble godkjent ved akklamasjon.

Hege Vinje gikk ut av styret, og inn i valgkomiteen for 3 år. Brit Hermstad tok over plassen som varamedlem i styret for 1 år. Ruth Krangsås gikk ut av valgkomiteen. Alle andre som var på valg tok gjenvalg.

 


Det ble servert kaffe/te og bløtkaker fra Soknedal bakeri.

Tusen takk til alle som leverte toalettmapper! Det kom inn 32 til voksne og 26 toalettmapper til barn. Noen av mappene var også med innhold.  Mange har allerede gitt bidrag til innhold i toalettmappene, men vi trenger mere penger for å fylle alle mappene som kom inn. Gi gjerne et bidrag til mappene på TQL`s Vipps nummer 71244. Husk å merke med kommentar «Toalettmappe».Tema for vis og fortell var toalettmapper og det ble vist fram utrolig mange fine mapper til barn og voksne.

7 medlemmer hadde funnet fram et quilteprodukt som de har hatt liggende en stund, uten å bli ferdig. 9quilter ble vist fram på møtet og påmeldt til UFO-lotteriet. Den eldste var påbegynt i 2001.

Regler for UFO-lotteriet:

·        Vis det fram på årsmøtet og fortell om hvorfor det ble liggende og hva du har tenkt å gjøre videre. Du bestemmer hvilket mål du vil ha for ditt uferdige produkt.

·        Registrer UFO-produkter hos styret.  

·        Du betaler kr 20 for hvert påmeldte produkt til TQL`s Vipps nummer 71244, med kommentar “UFO”. 

·        NB! Du kan vise fram og melde deg på UFO-lotteriet på medlemsmøtene fram til og med mai-møtet. 

·        Måloppnåelse vises frem senest på september-møtet for å delta i loddtrekningen.

På september-møtet vil loddpengene brukes til gevinster, med trekning i eget lotteri med lodd til de som har meldt seg på OG nådd sitt mål. 

Siw på Quiltegården informerte om at medlemmer i TQL får 10% når de handler i butikken.

Klar, ferdig-sy gir 10 % på symaskiner til TQL`s medlemmer.

Vårt medlem Sissel Borgh Svange skal øve seg på sin langarm quiltemaskin og har tilbydd seg å quilte tepper til teppeaksjonen gratis i en periode! Man må stille med vatt, bakstykke og tråd.

Anita Skjellanger, som er leder for teppeaksjonen kan ta med vatt på mars-møtet. 

Hun har også noen få bakstykker tilgjengelig.

Trondheim quiltelag er blitt forespurt av avdeling for blodsykdommer på St.Olavs Hospital om vi kan sy et båreteppe/morsteppe som de bruker ved dødsfall. St. Olavs bekoster materialer. Ta kontakt med styret hvis du ønsker å bidra. Dette vil også være en fin oppgave for en sygruppe.

Quiltegården og Liv Elin Lund stilte med butikker og vi fikk mye inspirasjon der.

Vi hadde loddsalg som vanlig og Quiltegården stod for levering av gevinster.

Takk til de som stilte som verter i kveld: Ingeborg Opheim Anderssen og Anne Møll

Takk til Siemens-vert Ruth Krangsås.

Referent Marte

 


25. januar 2023

Invitasjon til Årsmøte 1.februar 2023

 Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 1. Februar 2023

kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Dørene åpnes kl. 18:30.


Vi ønsker velkommen til Februarmøtet og årsmøte!

Etter årsmøte blir det vanlig medlemsmøte.

Ufolotteri:

Finn fram et quilteprodukt som du har hatt liggende en stund, uten å bli ferdig. Vis det fram på møte og fortell om hvorfor det ble liggende og hva du har tenkt å gjøre videre. Du bestemmer hvilket mål du vil ha for ditt uferdige produkt.  Du betaler kr 20 på Vipps merket UFO for hvert påmeldte produkt. Du kan vise fram og melde deg på Ufolotteriet på møtene fram til og med maimøtet. På septembermøtet vil vi ha trekning i eget lotteri for de som har meldt seg på og nådd sitt mål.

Vis og fortell: Toalettmapper. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. 

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Quiltegården.

Det blir mulig å levere inn toalettmapper til Krisesenteret også denne kvelden.

Det blir servering av kaffe/te og bløtkake.

Vi ønsker to som kan være verter. Vertene må komme 18.15.

Send melding til May 91760164 hvis du kan bidra.

Velkommen ✂️🧵🪡
Hilsen styret.


  Husk navneskilt

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

http://trondheimquiltelag.blogspot.com/


8. januar 2023

 

Referat fra medlemsmøte 4.januar 2023

72 medlemmer og en gjest tok turen til Siemens og årets første møte i quiltelaget.

Butikken Klar, ferdig – sy! fortalte om butikkens historie, om ulike tråder, nåler og trykkføtter. Helen og Solveig var virkelig engasjert i faget sitt og kom med flere nyttige tips til oss quiltere. De fortalte om forskjellige Janome symaskiner og overlockmaskiner. Etter foredraget viste de fram de forskjellige produktene de hadde med seg og vi kunne se nærmere på alt de hadde med seg.
Torsdag 12.januar kl. 17.00 åpner de butikken for oss for å vise fram den nye langarmmaskina de har fått i butikken. Medlemmene får 10 % på det de kjøper denne dagen. Dette gjelder også symaskiner.

Det kom inn 5 toalettmapper til barn og en toalettmappe med innhold til dame. Styret oppfordrer alle til å sy flere toalettmapper eller gi et bidrag til innhold i mappene. Vipps til Trondheim quiltelag 71244 og merk toalettmapper på bidraget. I løpet av kvelden kom det inn 900 kr noe som gir innhold til 6 barnetoalettmapper.

Toalettmapper kan også leveres på februarmøtet. Takk til Eva Østerås som koordinerer dette arbeidet.

Det ble levert inn 68 tepper til teppeaksjonen i 2022. Det var 22 flere enn året før. Takk til Anita Skjellanger som koordinator.

1.februar har vi årsmøte. De som har saker til møte som de ønsker å ta opp må sende de til styret innen 8. januar. Sakspapirene sendes ut 14. januar.

Vi utfordrer medlemmene våre til å finne fram sine gamle uferdige produkter (UFO) og bestemme seg for å gjøre noen av disse ferdig til septembermøte. Medlemmene som vil være med på dette melder seg på ved å vise fram og fortelle litt om produktet og hva som skal gjøres. De betaler kr 20 for hvert påmeldte produkt i UFO-lotteriet. Pengene fra UFO lotteriet går direkte til premier i egen utlodning.

Kveldens vis og fortell hadde tema fugler og det ble vist fram mye fint. Medlemmene hadde også mange andre fine produkter å vise fram.
Quiltegården fikk dessverre ikke til å komme på dette møtet.

Kveldens gevinster var fra Abbys tekstiler.

Takk til de som hadde med kaker og fruktfat: Hanne Øvrevoll, Ragnhild Aukan, Sissel Borgh Svange, Inger Lise Ude og Liv Ranum.

Takk til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd som gjør det mulig for oss å være på Siemens.

Takk til vertene: Elin Damman og Eva Aagesen.

Referent: Marte

29. desember 2022

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim QuiltelagOnsdag 4.januar 2023

kl.19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Dørene åpnes kl.18:30

Vi ønsker velkommen til januarmøtet!

Vi får besøk av butikken Klar ferdig sy. De skal fortelle om ulike nåler, tråder, maskinføtter og symaskiner.

Vis og fortell: Fugler. De som viser fram et produkt innen dette temaet, får en åre.

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Quiltegården.

Det blir mulig å levere inn toalettmapper til Krisesenteret på januar og februarmøtet.

Vi setter også opp et eget bord til gi bort og bytting av quilterelaterte ting.

Saker til årsmøte 1. februar kan leveres på januarmøte eller sendes til styret innen 8.januar.

Det blir servering av kaffe/te, frukt og kaker.

Vi trenger 5 stykker til å bake kake. Vi ønsker også to som kan være verter.

Vertene må komme 18.15.

Send melding til May 91760164 hvis du kan bidra.


Velkommen ✂️🧵🪡
Hilsen styret.

Husk navneskilt
28. desember 2022

Referat fra styremøte 15.12.22

 

Referat styremøte 15.12.22

Alle tilstede unntatt Anne Mette Snustad

Sak 1: Januarmøte

Kirsten tar kontakt med Klar ferdig sy for å avklare innhold på møte og dato for demonstrasjon av langarmmaskin. En i styret blir med.

Marte sender ut invitasjon til møtet i mellomjula.

Dagny kjøper inn frukt og te.

May tar kontakt med Quiltegården og ordner med gevinster.

Vi har ingen kakebakere eller verter til møte. Dette må etterspørres i invitasjonen.

Vi informerer om årsmøte 1.februar. Innkalling skal ut senest 2 uker før årsmøte. Saker som ønskes bes leveres på medlemsmøte eller senest 8.januar.

Det blir et bord til gi bort/selges.

Marte legger ut vårplanen på bloggen.

Sak 2: Kursevaluering

  • Få inn flere medlemmer som kan bidra med gjennomføring av kursene
  • Sett opp lokalene kvelden før eller kom 2 timer før oppstart
  • Lag et skriv til kursholdere om godtgjøring, hva vi dekker av mat, opphold og reise
  • Øk kursavgift for å dekke evt. usolgte plasser
  • Ha færre kursvalg
  • Legg inn fellesmiddag i “kursplan”
  • Fornøyde kursdeltakere

 

Styret lager et skriv om godtgjøring til kursholdere.

Vi oppfordrer de som var på kurs om å vise fram sine produkter på marsmøtet.

Vi gikk gjennom inntekter og utgifter for kurshelga.

Sak 3: Årsmøteforberedelser

Vi gikk gjennom reglene for gjennomføring av årsmøte som blir sak på neste styremøte.

Sak 4: Økonomigjennomgang

Årsregnskap og budsjett 2023 blir sak på neste styremøte.

Alle tenker gjennom hva vi skal ha med i årsberetningen.

Sak 5 Styrets godtgjøring

Vi diskuterte hvilke retningslinjer vi har og holdninger rundt dette.

Sak 6: Evnt

Vi ser på spørreundersøkelsen for å finne foredragsholdere, tema til sydamens hjørne.

Dagny spør et medlem om sydamens hjørne på februarmøte.

Vi ønsker å gjennomføre Ufolotteri. Anne Mette informerer om dette på januarmøte. Siste frist for påmelding er marsmøte. Man betaler for hver påmeldte gjenstand og får et lodd for hvert ferdige produkt på septembermøte. 

Referent Marte

12. desember 2022

Referat fra medlemsmøtet 7.12.22

 

Referat fra medlemsmøte 7.desember 2022

 

41 medlemmer kom på Siemens til tross for sterk vind og dårlig føre.

Elin Dammann viste fram hvordan hun syr sine nydelige julekuler over papp. Mange ble inspirert til å sy slike julekuler. 


Kveldens lille syprosjekt var å sy et hjerte over papp. Alle hadde med seg stoff til eget bruk og styret ordnet med pappbiter og forklaring på hvordan det skulle gjøres. Det ble klippet og limt, sydd sammen og mange fine hjerter begynte å ta form.

Kirsten informerte om vårens program. På januarmøte kommer Klar ferdig sy for å fortelle om ulike syteknikker og utstyr vi kan bruke. Det blir også satt opp en demonstrasjon av langarm quiltemaskin i butikken for medlemmene i løpet av januar.

Styret ønsker tilbakemelding om kurshelga vi hadde i november.

Toalettmapper til krisesenteret kan leveres på januar og februarmøtet.

Det ble servert gløgg, pepperkaker og mandariner.

Tema for vis og fortell var nisser. Det ble vist fram mange fine nisseprodukter.

 

Flere viste fram andre ting de hadde gjort ferdig også. Alltid mye fint å se og bli inspirert av.Kveldens gevinster var fra Abbys Tekstiler og en av medlemmene hadde levert inn gevinster.

Quiltegården kom med sin inspirerende butikk til stor glede for oss som var der. Tusen takk til Siw og Pernille!

Takk til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd som gjør det mulig for oss å være på Siemens.

Takk til kakebakerne: Laila Aa, Gudrun Bjugn og Gunhild Ranum

Takk til vertene: Ruth Krangsås og Beate Asheim

 

Referent Marte

 

15. november 2022

Invitasjon til desembermøte

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 7. Desember 2022

kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Dørene åpnes kl. 18:30.

 

Vi ønsker velkommen til Julemøtet!

Vi skal ha sydamens hjørne med Elin Damman. Hun skal vise oss hvordan vi kan sy en julekule.

Styret har ordnet med et lite håndsømprosjekt. Til det trenger dere å ta med sysaker, saks, to stoffbiter i kontrastfarger (rødt og hvitt), limpenn og tynne silkebånd /hyssing.

Vis og fortell:

Tema er nisser. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre.

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Abbys tekstiler.

Det blir servering av gløgg og pepperkaker. Krydderkake og mandariner.

Vi trenger flere til å bake krydderkake. Vi ønsker også to som kan være verter. Vertene må komme 18.15.

Send melding til May 91760164 hvis du kan bidra.

 

Velkommen   

Hilsen styret.

 

  Husk navneskilt

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

http://trondheimquiltelag.blogspot.com/

 


14. november 2022

Kurshelg 12. og 13. november 2022

 Vi hadde ei fantastisk kurshelg på Stabburmoen skole i helga.

Det var 4 kurs på lørdag: Helle Løvenskjold :Drunkards path, Turid Uren:Kreativ bruk av resteremser

Eva Østerås : Collageteknikk og Hege Løkken Hansen: Jordbærløper

Søndag: Helle Løvenskjold:Spot on linjal, Turid Uren:Løper av resteremser (papir piecing ), Anita

Skjellanger: Interleave teknikk og Hege Løkken Hansen: Julestrømpe.

Nærmere 80 damer og 2 barn var tilstede på kursene. Quiltegården var tilstede med butikk.

Referat fra styremøte 10.11.22

 

Styremøte 10.11 22

Alle tilstede unntatt May og Hege V

Sak1: Kurshelg: befaring på skolen.

Vi bestemte hvilke rom vi skulle bruke og hvem som skulle være hvor. 4 kursrom, Helle, Turid og Hege bruker samme rom begge dager. Eva og Anita bruker samme rom, en dag hver. Et rom hvor vi kan spise og Siw har butikk i fellesareal. Kirsten ordner med plakater som vi henger ved kursrommene.

Hege LH sender ut epost til kursdeltakerne om parkering, kaffekopp og navneskilt. Det kommer 41 deltakere på lørdag og 35 deltakere på søndag. 10-16 begge dager.

Vi møter opp kl 9.00 lørdag. Tar lunsj mellom12.30-13.30.Kaffen gjøres klar til kl 9.30. 

Sak 2. Desembermøte

Marte sender ut invitasjon og ringer medlem uten nett.

Plan for møte ble bestemt.

Vis og fortell: Nisser

Vi trenger verter, et medlem baker krydderkake, Spør om flere kan bake, eller noen av oss i styret baker. Noe glutenfritt?

Gevinster hos Abby for 3000 kr julestoffer.  May ordner med gevinster.

Sak 3. Plan for våren

4.Januar; Klar ferdig sy

Vis og fortell: Fugler

1.februar: Årsmøte 1.mars, 12.april, 3.mai, 7.Juni: Sommeravslutning

Vi jobber videre med innhold på møtene.

Sak 4: Godtgjøring til styret.

Godtgjøring blir ordnet i løpet av november.

Sak5: Økonomigjennomgang

Hege LH ordner med egen post i regnskapet til innsamlede midler for å synliggjøre disse. Akkurat nå samler vi penger til toalettmapper med innhold til krisesenteret.

 

Neste møte: 15.desember. Innkalling er sendt.

 

Referent: Marte

7. november 2022

Referat medlemsmøte 2.november 2022

 

 

84 medlemmer og 1 gjest møttes på Siemens og mange hadde på seg navneskilt. Kveldens gjest meldte seg inn laget.

Etter litt trøbbel med digitalt utstyr kunne vi gi ordet til kveldens foredragsholder.

Kari Steihaug holdt et spennende foredrag om tråd, garn og tekstiler. Hun tar utgangspunkt i ufullendte arbeider og historiene rundt arbeidene. Mange kjente seg igjen i dette med å ha påbegynte produkter som ikke er ferdig. Kari Steihaug har for tiden utstilling på Dropsfabrikken, hvor flere av medlemmene skal møtes for å se på hennes utstilling. Hun fortalte om sitt liv som kunstner, hvordan hun jobber og om bøkene hun har skrevet.

9.november kl 14.00 skal vi arrangere omvisning på Dropsfabrikken for å se på utstillingen til Kari Steihaug.Det kom inn veldig mange toalettmapper som vil bli gitt videre til krisesenteret i Trondheim. Noen mapper mangler innhold (tannkrem, tannbørste, hårsjampo, balsam, intimsåpe, deodorant)

Styret oppfordret til å vippse penger merket toalettmapper. Eva Østerås har hatt kontakt med krisesenteret og vil fortsette å være vår kontakt. Det er også behov for toalettmapper til barn.

 


Tema for kvelden var kuvertbrikker og det ble vist fram utrolig mange brikker. Vi fikk også høre historiene rundt dem. Det ble dessverre ikke tid til å vise fram andre produkter.
Leder orienterte om resultatet fra spørreundersøkelsen og kurshelga. Det er fortsatt noen ledige plasser, så ta kontakt!

Kveldens gevinster var fra Quiltegården.

Takk til Quiltegården og Siw som stiller med butikk til inspirasjon og glede for oss.

Takk til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd som gjør det mulig for oss å ha det fine lokalet vi har på Siemens.

Takk til kakebakerne: Sølvi Eriksen, Wenche Øverland, Katrine Olsen og Heidi Mesteig.

Takk til vertene: Ingeborg Opheim Anderssen og May Kristensen.

Referent: Marte