org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

15. februar 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.02.20

                                                                                                                                Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen,
Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl,
Dagny Skrødal, May Kristensen,
Eva Østerås

Forfall: Hanne-Kristine Ludvigsen, 
Astrid Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva 12.02.20
kl 18:00
Ida Rosenlund

Bloggen

Ansvar
1.    Nytt og gammelt styre møttes for kompetanseoverføring

Vi tok en presentasjonsrunde for å bli bedre kjent.                                                    
Evaluering fra desember og arbeidsoppgaver for styret var utsendt på forhånd.

2.     Konstituering
Styremedlemmene fordelte roller og oppgaver.
Rollebeskrivelsen ble oppdatert og sendes ut på nytt.
Vervene ble fordelt slik:Leder, Eva Østerås
Nestleder, Ida Rosenlund
Kasserer, Hilde Anita Hopen
Sekretær, Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A, Ida Rosenlund
Styremedlem B, Dagny Skrødal
Vara, Kirsti Hatlem og May Kristensen

Eva rapporterer til Brønnøysundregisteret.                                                             Eva
Kirsti kjøper kaffe og frukt til møtene (frukt for 200 kr).                                           Kirsti
Premier for 3000 kr – Ida sier fra om at det er en halv meter stoff i pakkene,
eventuelt to stk á 30 cm hvis det er stoffer som går godt sammen.                       Ida

3.    Vårprogrammet

Det meste av vårprogrammet er i boks og er lagt på bloggen.
Sommeravslutningen 3. juni ble diskutert. Det ble enighet om å bestille på Lian restaurant. Eva kontakter Lian og sjekker priser på menyer.                                                                                                       
Underholdning ble diskutert. Dagny kontakter førstevalget. Max pris for oss er 6000 kr, og max en halv time.                                                                                                                                     

Show and tell: Sirkler 

4.    Høstprogrammet 
     Eva, Kirsti og Dagny skal på årsmøtet i NQF i mars. De finner frem til
to foredragsholdere som kan dekke september og oktobermøtet.
De sjekker også hva NQF bruker i premier i konkurranser.                                    
5.    Septembermøtet

Sydamens hjørne: stable og skjær. Spørre NN                                                 May
Show and tell: Frukt og bær

6.    Oktobermøtet

Sydamens hjørne: Lukkekanter (avtalt).
Show and tell: Quilt med høstfarger

7.    Novembermøtet

4 arbeidsstasjoner. Vi spør lokale sygrupper.
Sygruppene får 1500 kr hver for å holde en workshop.

Show and tell: Advent

8.    Desembermøtet

Vi diskuterte syprosjekt og mulig quiz. Endte med et syprosjekt.
Kommer tilbake til hva vi skal sy. Alle tenker.                                                          Alle

Show and tell: Juletretepper

9.    Syhelg eller kurshelg til høsten?

Det gamle styret hadde ikke tenkt å arrangere kurshelg, men mer et
sytreff med ulike aktiviteter. Det ble diskutert, og enighet om en mellomting:
To kurs med lokale kursholdere, et rom for teppeaksjon, og i tillegg et rom for
å sy og sosialt samvær. Sted: KA-senteret. Grete hjelper oss med å bestille.      
30. oktober og 1. november er aktuell helg hvis ikke det
kolliderer med Siw sine kurs. Dagny sjekker og melder tilbake.                           

Kurs:
Lørdag, kurs 1: Vi spør et medlem om å holde kurs i avtalt emne.                         Eva
Lørdag, kurs 2: Vi spør NN om noe innen håndsøm.                                              Eva

Teppeaksjonen: Avtales med Anita Skjellanger.                                                     Eva
Søndag: Vi tenker mer på et opplegg rundt å møtes og sy.                                   Alle

Lunsj ble diskutert. Det ble enighet om matpakke, og at
noen baker kaker og koker kaffe. Styret kjøper frukt.

10. TQL runder 30 år i 2021 
     Det ble enighet om å nedsette en egen jubileumskomite, hor styret
blir representert med Hilde og Dagny.
Vi ønsker tre frivillige i tillegg. Tas opp på marsmøtet.                                          

      Opplegg og økonomiske rammer skal godkjennes av styret.

Forslag som styret ønsker:
A. Jubileumsfest første onsdag kveld i juni - festmiddag
B. Utlys quiltekonkurranse og det lages utstilling av konkurranseprodukter
Vurder om det er mulig å bruke jubileet til markesføring (nye medlemmer?)

11. Økonomi

Hilde gjennomgikk status. Foreløpig i rute, normalt frafall i medlemsmassen i begynnelsen av året.

12. Neste Styremøte: 16. mars kl 18.00 hos Ida . Eva Østerås kaller inn.

Referent Ida Rosenlund
13.02.2020

6. februar 2020

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 05.02.20.
Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 
onsdag 5. februar 2020
 i Siemenskantinen, Bratsbergveien 5.


Leder Eva Østerås ønsket velkommen. Det møtte 56 medlemmer og 1 gjest.
Det ble servert kaffe, te, 2 store lukket valnøttkaker og Astrid Martine Berg hadde bakt en stor glutenfri suksesskake. Den var virkelig god, tusen takk Astrid.

Kvelden ble åpnet med Årsmøtet. Det er en egen protokoll fra årsmøtet. Etter årsmøtet med valg av nytt styre, ble det en god pause med deilige kaker og kaffe. Abby stilte med butikk og gi bort /salg bordet bugnet av muligheter for en god handel.

Kveldens "Vis og fortell" tema var Stjerner og mange flotte tepper ble vist frem.


Anita Skjellanger viste frem 3 flotte tepper til teppeaksjonen.

På langbord ble det lagt frem flotte "Tre-blokker" som skal sendes til Australia. Hvis flere ønsker å delta i denne aksjonen så oppfordres det til at blokkene bør være minimum  12 1/2 x 12 1/2 inch, og ha lys bakgrunn. Teknikk velger du selv. De må sendes i posten til Mali Storli Engedal innen 10.02. Hun vil ta de med til Australia. Teppene skal gis til familier som har mistet alt de side i brannene.

Kvelden ble avsluttet med åresalg og gevinster fra Abbys.

Takk til kveldens verter som var Bodil Skorstad og Kirsten Solli.
Tusen takk til alle fremmøtte for en koselig kveld.

Referent: Hanne-Kristine Ludvigsen
Bilder: Ida Kvisvik RosenlundProtokoll fra årsmøte i Trondheim Quiltelag

                                                                              


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 05.02.20
Unn Marit Forbregd 

På TQL’s bloggAGENDA

1.     Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.     Årsberetning for 2019
3.     Regnskap for 2019
4.     Kontingent og gjestebetaling
5.     Budsjett for 2019
6.     Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.     Valg av årsmøteadministrasjon. Saksdokumentene var utsendt på mail til medlemmene to uker før møtet.
Valgt ble:
Møteleder: Eva Østerås
Referent: Unn Marit Forbregd
Signering av protokoll: Ann Rudinow Sætnan og Ruth Krangsås.
Tellekorps: Bente Vinsnes Bygland og Heidi Mesteig.

2.     Årsberetning for 2019Leder Eva Østerås gjennomgikk årsberetningen og viste den på storskjerm. Årsberetningen ble godkjent.

3.     Regnskap for 2019 Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk regnskapet for 2019.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.     Budsjett for 2020Kasserer Hilde Anita Hopen gjennomgikk budsjettet for 2020.
Det ble vist på storskjerm og forklart. Styret ønsker å tilbakeføre flere midler til medlemmene, da økonomien anses som god.
Budsjettet ble godkjent.

5.     Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.     ValgValgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (valgt for ett år)

Styremedlemmer:
 
Ida Kvisvik 
(gjenvalgt for to år)
Dagny Skrødahl (ny, valgt for to år)
Hilde Anita Hopen og Hanne-Kristine Ludvigsen var ikke på valg, de ble valgt for to år i fjor, og fortsetter.

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
May Kristensen 
(ny, valgt for ett år)

Revisor:
Heidi Bolgnes 
(ny, valgt for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Valgkomitéens sammensetning blir: 
Anne Mette Snustad (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden) Bodil Skorstad  (ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)Astrid Martine Berg (ny, valgt for tre år)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

7.     Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2019;

Til Kari Berg som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen. 
Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd.
Avtroppende styremedlem Astrid Martine Berg og avtroppende varamedlem Grete Sommervoll Ståhl ble også takket for sin innsats. 
8.     
Årsmøtet ble hevet kl. 19:45.
Trondheim 5. februar 2020


Ann R Sætnan (sign)                                 Ruth Krangsås (sign)

                     

20. januar 2020

Innkalling til årsmøte i Trondheim Quiltelag 05.02.20

Møteinnkalling


Årsmøte i Trondheim Quiltelag

Bratsbergvegen 5, Siemenskantina
kl 19:00 – 21:30
Dørene åpner kl 18:30

Alle medlemmer i TQL som har betalt sin medlemskontingent

Medlemmene i TQL

Siemens, 05.02.20
Eva Østerås, 20.01.20 

TQL´s blogg
AGENDA:
Ansvar

1.     Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellkorps.
Godkjenning av av møteinnkallingen.

2.     Årsberetning for 2019
Årsberetning er utsendt til alle medlemmer.

3.     Regnskap for 2019
Regnskap, noter og revisors godkjenning er utsendt til alle medlemmer.

4.     Kontingent og gjestebetaling
Styret foreslår at kontingent på kr 350 pr år og gjestebetaling på kr 100,- pr møte fortsetter uendret.

5.     Budsjett for 2020
Budsjettforslag er utsendt til alle medlemmer.

6.     Valg 
Valgkomiteens forslag er utsendt.

Etter årsmøtet blir det vanlig møte med show and tell, tema er STJERNER. 
Det blir også kaffe og kake, åresalg med mer.
Quiltegården har meldt at de ikke kommer med butikk denne kvelden pga reise, men Abby kommer.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at dersom du har lyst til å bidra i aksjonen med å sy quiltetepper til australske familier som har mistet alt de har i brann - så kan du ta med en sydd blokk med tre-motiv, størrelse 12,5 X 12,5 inch. Vi vil da sørge for å bringe disse blokkene til aksjonen, slik at det blir sydd tepper av blokkene våre. 

Verter er Bodil Skorstad og Kirsten Sollie.

Vel møtt.


Trondheim, 20.01.2020
For Styret i TQL
Eva Østerås

Leder

16. januar 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 13.01.2020

                                                                                                                               
Møtereferat 

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Astrid Martine Berg, Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen og Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Ida Kvisvik Rosenlund.

Ikke tilstede

Møtedeltakerne 

Hilde Anitas arb.pl. Møterom Strand
13.01.20 kl.18:00
Hanne-Kristine, 15.10. 

Bloggen


1.    Godkjente saksliste.

2.    Planlegging av Årsmøte 5. februar. 

Hvem gjør hva:
Leder Eva Østerås: Bør velges som møteleder og går gjennom Årsberetningen.
Kasserer Hilde Anita Hopen: Går gjennom regnskap og budsjett.
1 til å skrive protokoll. Eva avtaler med en som kan forberede seg.
Vi trenger 2 til signering av protokoll.
2 til tellekorps, hvis avstemning av sak.
Sekretær Hanne-Kristine Ludvigsen skriver møtereferat fra medlemsmøte etter Årsmøtet er ferdig. Vis og fortell skal ha tema: Stjerner. Åresalg, kjøpte kaker og kaffe. Gevinster fra Abbys. Astrid kjøper inn kaker.

Eva og Hilde Anita har gjort meget godt forarbeid og det ble en flott gjennomgang av både Årsberetning, regnskap og neste års budsjett. Noen formuleringer ble endret, noen lagt til. Endringer i regnskap og neste års budsjett kommer meget godt frem i: Kommentarer til regnskap.
Bra jobbet damer.
Saksdokumentene må sendes ut senest tirsdag 21.januar. Hilde og Eva samarbeider om dokumentene og Eva sender ut mail til medlemmene.

3.    Planlegge Sykveld 15. januar.

Hilde Anita og Hanne-Kristine er verter.

Vi ble enige om hvem baker og har skaffet flere bakere via fb og etter samtale med medlemmer av quiltelaget.
De som ikke kan møte på sykvelden har ordnet noen andre til å stille seg til rådighet. Det er: Kirsten Harvey Solli for Ida og Solfrid Dalseng for Astrid.
Utstyr settes frem: strykebrett, strykejern, skjøteledninger.
Quiltegården stiller med butikk.

4.    Gjennomgang av evaluering av desembermøtet 2019:

Styret har fått mye bra ros for året som har gått. Og tilbakemeldingene fra medlemmene er skrevet opp og ble gjennomgått. Evalueringene vil brukes i videre planlegging av det nye styret.

5.    Gjennomgang av ønskene fra medlemmene for 2020:

Medlemmene ønsker bl.a. mer av: 
-       Sydamens hjørne. Gjerne fra forskjellige medlemmer og evt fra medlemmenes sygrupper.
-       Gjenta medlemsmøte med 4 workshopper. Den var meget godt likt.
-       Sykvelder, valgfri søm og teknikker. Fri inngang og gjester velkommen.
-       Flere ønsker seg dugnad for Teppeaksjonen.

Husk: Trondheim Quiltelag har jubileumsår 2021. Planlegge utstilling og eventuelt bankett? Medlemskonkurranse? Tema, størrelse? Det nye styret må diskutere videre Neste Styremøte: 12. Februar kl 18.00. Eva Østerås kaller inn.