11. juni 2024

Referat sommerfest 5.juni 2024

Kvelden ble holdt på Rockheim, der 46 damer kom til omvisning kl.16.30.

Et flott kulturarvmuseum som absolutt bør besøkes. Middag ble inntatt i

restauranten Rockheim Panorama, med 83 deltagere fra klokken 18. Til et lite

velkomstglass ønsket leder Hege (Løkken Hansen) velkommen. Det var en

nydelig «Junk & Funk» buffet med noe for enhver smak!

Etter middagen ble det loddtrekning av et gavekort pålydende kr.500,- fra

Quiltegården, blant kakebakerne i vårhalvåret. Vi applauderte også

kakebakerne som hadde bidratt i høsthalvåret. Hege spurte medlemmene om

de ville at vi skulle fortsette med gavekort, og det ble det stemning for.

Under kaffen og kaken ble medlemmene gitt en kreativ oppgave, som innebar

å komme med forslag til mønster/blokker til et teppe som skal sys av

medlemmene. Dette skal loddes ut under Norsk quiltetreff 2025, hvor vårt

quiltelag er NQFs samarbeidspartner og dermed ansvarlig for å sy en av

lotteriquiltene.

Som vanlig ble det loddsalg, og vi hadde kjøpt inn gevinster fra Quiltegården,

Abby’s tekstiler og Kreative sting. Masse premier!

En koselig kveld inne med pøsende regn ute.

Videre planer:

Det var mulig å melde seg på til sycafe 15. juni 2024 kl 13 i forbindelse med

QUIP (Quilt in Public Day, quilt i offentlighet). Styret vil lodde stemningen (på

Facebook) noen dager før arrangementet, og vurdere om det blir nok

deltagere til å gjennomføre.

TQL planlegger gratis nybegynnerkurs for barn og unge (i alle

aldre)/familiekurs tre lørdager i august 2024, i samarbeid med Biblioteket. Vi

vil søke NQF om økonomisk støtte. Vi oppfordrer også våre medlemmer til å

ta med barn/ barnebarn på kurs for å sy sammen med flere.

Neste medlemsmøte blir onsdag 4. september 2024, hvor Sissel Adde holder

inspirasjonsforedrag og forklarer hvordan du kan sy en quiltejakke.

God sommer!

Referent: May

22. mai 2024

Referat styremøte 15.05.24

 

Alle tilstede.

Sak 1: Sommerfest på Rockheim, onsdag 5.juni 2024

Det er 84 påmeldte til middag og 48 til utstilling.

Vi sender epost til påmeldte med praktisk informasjon.

Kakebakelotteri: Alle som har levert kake til møtene dette halvåret er med på egen trekning av gavekort.

Gevinster fra Quiltegården, Kreative sting og Abby`s tekstiler.

Sak 2: Finn Fram Fest 2024 Trondheim Spektrum.

Vi opplevde at vi fikk markedsført oss godt på Finn Fram Festen. Målet er å få nye, yngre medlemmer i laget.

15 var interessert i nybegynnerkurs og 15 barn ønsker å delta på kurs for barn. Hege sender ut informasjon til de som skrev seg på listene, også til barnas kontaktperson.

Sak 3: Rekruttering

Kirsten følger opp med nybegynnerkurs og samarbeidet med biblioteket.

Vi diskuterte hvor og hvordan vi skal fortsette rekrutteringsarbeidet og hvor vi kan søke støtte.

Vi har 594 medlemmer på Facebookgruppa Trondheim Quiltelag.

Sak 4: QUIP- quilt i offentlighet, lørdag 15.juni 2024

Vi møtes på torget og tar påmelding på sommerfesten. Annonseres på FB/epost til medlemmene.

Hege bestiller bord til sycafe` Oppfordrer alle til å ha med håndsømarbeid denne dagen.

Sak 5: Økonomi DUGNAD Toalettmapper

TQL har fått 10 000 kroner fra Trondheim kommune og «Frivillighetsmillionen kultur». Vi søkte om 14 000. Vi søker om midler for 2024 og for å kunne fortsette dugnaden neste år.

Sak 6: Høstplan 2024

Vi gikk gjennom og ferdigstilte planen for høsten.

Den blir lagt på bloggen i mai.

Sak 7: Henvendelse fra NQF ang. Norsk quiltetreff 2025

Tql har takket ja til å stille som samarbeidende quiltelag.

20 personer må stille som vakter i utstilling og butikker, samt nedrigging og opprydding etter treffet (evnt andre oppgaver)

Tql syr en lotteriquilt til treffet (utgifter til quilting m.m blir dekket).

Fordeler: en godtgjøring til laget, samt treffbilletter til alle enkeltmedlemmer som gjør en innsats under treffet

Venter på skriftlig kontrakt.

Sak 8: Økonomi

Vi følger budsjett og alt er betalt så langt. Vi har mottatt 6129 kroner fra Grasrotandelen. Vi må rapportere til Trondheim kommune for de 10 000 kronene vi har fått til innkjøp vi gjør til dugnad toalettmapper. Frist 9.12.2024.

Sak 9: Arbeidsfordeling i styret

Vi jobber for å skrive en arbeidsfordeling for å avklare oppgavene vi har i styret.

Vi er i gang, og jobber med et forslag. Dette arbeidet fortsettes på neste styremøte.

Referent: Marte


14. mai 2024

Referat medlemsmøte 8.mai 2024

 

 

81 ivrige quiltedamer møtte opp på Siemens for å høre på Aleksandra Kulczycka, fra Aleksandras Furniture, fortelle om hvordan hun tryller med gamle møbler. Hun holdt et inspirerende foredrag om hvordan hun begynte å forandre gamle møbler slik at de fikk et nytt liv. Hun jobber med kommoder, stoler, puffer og lignende og pusser, maler, tapetserer og kler med stoff. Les mer om henne og hennes arbeid på:

Instagram: @aleksandras_furniture og Facebook: Aleksandra`s FurnitureHege informerte om Norsk Quiltetreff 2025 som skal være i Trondheim. I den forbindelse er TQL spurt om å være samarbeidende quiltelag. Det kreves at TQL stiller med rundt 20 medlemmer for å bidra som vakter i utstilling og butikker samt nedrigging og opprydding etter treffet. Laget må også sy en quilt som gis til utlodning på treffet.

NQF gir treffbilletter til alle som stiller på dugnad under treffet. TQL får økonomisk godtgjøring i tillegg til dekning av utgifter til quilting m.m. for lotteriteppet.

Hege spurte om det var interesse for å delta på dugnaden, og ved håndsopprekking var det godt over 20 medlemmer som ville hjelpe til. Det gjør at vi kan ta på oss oppdraget.

Vi oppfordrer alle de som er medlemmer i NQF til å delta i medlemsutstilling og i konkurransen!

Se www.nqf.no for mer info, eller Norsk Quilteblad nr2 og 3, 2024.

Vi har levert 71 toalettmapper til krisesenteret i år, men det er behov for flere! TQL har søkt Trondheim kommunes «Frivillighetemillionen kultur» om økonomisk støtte for å kunne doble innsatsen, og de vedtok en støtte på 10.000 kr for 2024.

Hege informerte også om rekrutteringsarbeidet med nybegynnerkurs og samarbeid med biblioteket, og TQL`s stand på Finn Fram fest i Trondheim Spektrum hvor vi viste fram litt av det vi driver med i laget. Der meldte flere sin interesse for nybegynnerkurs og kurs for barn.

Sydamens hjørne var det Kirsten H. Sollie som hadde ansvar for. Hun viste hvordan vi kunne sy katedralvindu på tre ulike måter.Vis og fortell hadde tema «Bargello» og det ble vist fram mange fine produkter.Gevinstene var levert av quiltegården.

Takk til:

Vert: Anne Karin Sjaastad

Siemensverter: Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd

Bidragsytere til noe til kaffen: Solveig Kirknes, Kirsten Harvey Sollie, Laila Aa og Hanne Dagmar Øvrevoll (glutenfri)

Butikkene: Kreative sting og Quiltegården

Takk til alle som bidrar til Dugnad Toalettmapper og Teppeaksjonen!

 

Referat: Marte

 

14. april 2024

Referat styremøte 10.04.24

 

Alle tilstede

Sak 1. Medlemsmøte 8.mai

Vi gikk gjennom innhold på møtet og fordelte arbeidsoppgavene.

Aleksandra Kulczycka kommer for å holde foredrag. Aleksandra tryller med gamle møbler

Sak 2: Oppsummering Sykveld i april med tema precuts

Stort oppmøte på sykvelden og det var god stemning på møtet.

Vanskelig å dele kvelden i to på stasjonene. Hektisk når alle i styret hadde stasjoner.

Vi avklarte honorar for workshop og systasjoner.

Sak 3: Rekruttering- Deltagelse på FinnFramFest 2024, 21.april 2024 i Trondheim Spektrum 12.00-16.00.

Vi gikk gjennom hva vi trenger og fordelte oppgaver. Vi har 5 bord og 10 stoler.

Vi vil vise fram hva vi driver med i TQL og mangfoldet i hobbyen vår.

Vi stiller 4 fra styret, Kirsten Harvey Sollie og Anita Skjellanger. 

Sak 4: Sommeravslutning Rockheim

Vi bestemte meny og det blir kaffe og kake.

Sak 5: Søknad om økonomisk støtte til dugnad Toalettmapper

Vi søker støtte til innhold i 70 toalettmapper fra Kommunens «Frivillighetsmillionen kultur».

Vi undersøker videre hvor vi kan få økonomisk støtte til innhold i toalettmappene som blir sydd.

Sissel har hatt kontakt med Desiree som driver aksjonen «Søstre for søstre» for å høre hvordan de gjør det der.

Sak 6: Sluttføring av høstplan 2024

Vi gikk gjennom planen for høsten og avklarte foredrag, sydamens hjørne og vis og fortell.

Programmet for høsten legges ut i mai.

Sak 7: Økonomi

Det er ønske om at en til i styret godkjenner utbetalinger. Siv Anita og Hege ordner dette.

Neste styremøte: 22.mai Siv Anita

Referent: Marte


6. april 2024

Referat medlemsmøte/sykveld 3.april 2024

 

Referat 3.04.24 medlemsmøte og sykveld.

 

Hege Løkken Hansen ønsket 80 medlemmer og 2 gjester velkommen til sykveld. Hun informerte om dagens program og de siste oppdateringer på vårplanen.

Vi har fått inn 8740 kroner til toalettmapper med innhold til krisesenteret. Det er overskudd fra loddsalg pluss innbetalinger til innhold i mappene. Så langt i år har vi levert 71 mapper, en skikkelig dugnad! Siden behovet er stort, vil vi fortsette å levere toalettmapper.

Sommer-avslutninga blir på Rockheim Panorama kl 18. Det blir mulig å melde seg på utstillinga som vil være åpen for medlemmene kl 16.30-18.00, i forkant av møtet. Invitasjon blir sendt ut neste uke, med påmeldingsfrist 22.april 2024.

Rekruttering: TQL har hatt nybegynnerkurs i samarbeid med Trondheim folkebibliotek to lørdager. Det er Kirsten Harvey Sollie og Ann R. Sætnan som har hatt ansvaret for dette arbeidet.

21.april skal vi delta i Trondheim spektrum på Finn-fram -fest fra kl 12-16. Vi vil vise fram hva vi holder på med. Det blir mulig å prøve symaskin og bruke materialer fra begynnerkurset. Vi viser fram dugnadsarbeid til teppeaksjonen og toalettmapper til krisesenteret i tillegg til egne produkter.

TQL vil delta i «Quilt i offentlighet» lørdag 15.juni. Nærmere informasjon kommer.

Hege informerte fra Norsk Quiltetreff 2024, nyheter og inspirasjon sammen med Anne Mette.

1.      Vet du om en gammel quilt? Nytt bokprosjekt om gamle quilter, fra før NQF ble etablert (eller før 1970). Send tips!

2.      Stipend gjennom NQF, medlemmer kan søke mot å bidra med foredrag/artikkel/kurs for NQF. Frist 1.januar.

3.      NQF oppfordrer til å søke støtte til kurs for barn og unge (i alle aldre).

4.      Norsk quilteblad ønsker flere artikler fra medlemmene! Etterspør spesielt søm med barn, og nye mønsterdesignere.

5.      NQF trenger hvert år nye tillitsvalgte, se blad 1-2024.

6.      NQF har under planlegging kurs utenom Norsk quiltetreff, 1-2 kurs, rundt om i landet på høsten.

7.      Nye lister over kursholdere og longarmquiltere utarbeides. Det søkes nye kursholdere- ta kontakt!

8.      Sosiale media: «norskquilteforbund #norskquilteforbund

9.      Norsk quiltetreff 2025 blir i Trondheim! Konkurransetema «100 meter», medlemsutstilling.

Se www.nqf.no for mer info og medlemsider.

Tema for kvelden var Precuts:

Heidi Bolgnes hadde workshop med demonstrasjon av fire ulike Stripologylinjaler.

Anita Skjellanger demonstrerte Jelly Roll Race som kan brukes til for eksempel sying av tepper til teppeaksjonen.

Styret hadde flere stasjoner med bruk av ferdigkuttede stoffpakker- Precuts (Jellyroll, charnpack, layercake, mini charmpack).Tema for vis og fortell var Precuts. Det ble vist fram veldig mange fine og inspirerende

 produkter.


  

 

 

Det ble også vist fram mange tepper til teppeaksjonen og noen egne arbeider.

Gevinstene var fra Kreative sting.

Takk til alle som bidro med noe til kaffen: Hanne Dagmar Øvrevoll, Solfrid Jakobsen Lunde, Eva Aagesen, Inger Lise Ude, Ann Sætnan og Aina Cesilie Rasmussen Skaar.

Takk til vertene Anja Van de Wiel og Beate Asheim.

Takk til Siemensvertene Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd.

Takk til butikkene Kreative sting og Quiltegården.


Takk til alle som bidrar til DUGNAD Toalettmapper (søm/økonomisk støtte) og Teppeaksjonen!

Takk til alle som var tilstede i går og gjorde at kvelden ble veldig inspirerende og hyggelig!

Referent: Marte

Bilder: May22. mars 2024

 Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 3.april 2024 kl 19.00-21.30 i Siemenskantina, Bratsbergveien 5

Dørene åpnes 18.30.

Velkommen til Aprilmøte og sykveld!

Vi inviterer til en inspirerende kveld med fokus på Precuts (ferdig skjærte kvadrater på 2,5", 5" eller 10", eller lengder med bredde 2,5") Disse er å få kjøpt ferdig (Charmpack, Layercake og Jellyroll), men du kan også bruke biter du har kuttet selv.

Styret vil vise eksempler på hvordan vi kan bruke slike ferdig kuttede biter på ulike måter. Det blir både håndsøm og maskinsøm.

Heidi Bolgnes vil demonstrere bruk av fire stipology-linjaler på sin workshop.

Anita Skjellanger vil vise hvordan vi kan bruke Jellyroll (Jelly Roll Race) for å sy tepper til Teppeaksjonen på sin stasjon.

Det vil bli mulig å sy til eget bruk eller til teppeaksjonen. Det er også greit å bare la seg inspirere til senere. Har du noe du holder på med som du har lyst til å sy videre på er det også mulig.

Ta med symaskin og skjøteledning, skjæreutstyr eller det du vil ha med til håndsøm, avhengig av hva du vil gjøre.

Ta gjerne hull på en pakke Precuts og start planleggingen sammen med oss!

Hege og Anne Mette informerer fra NQF og Norsk quiltrtreff 2024 på Gardemoen, og om planer om Norsk quiltetreff 2025, i Trondheim!

Vis og fortell: Produkter hvor du har brukt Precuts (Charmpack, Layercake, Mini Charmpack og/eller Jellyroll).

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Kreative sting.

Det blir servering av kaffe/te og noe til kaffen. Vi trenger 5 medlemmer som kan ta med noe til kaffen.

Ta med kopp!

Vi trenger også 2 verter. Gi beskjed hvis du kan bidra. Vertene må komme kl 18.20, og en tar med løper til bordet.

Velkommen! Husk navneskilt!

Hilsen styret

Referat styremøte 19.03.24

Alle tilstede unntatt Sissel Borgh Svange.

Sak 1. Sykveld april tema Precuts.

Vi gikk gjennom innholdet på møtet og avklarte arbeidsfordeling.

Gevinster fra Kreative sting

Vis og fortell: Precuts

Sak 2: Info fra NQF og Norsk quiiltetreff 2024

Hege og Anne Mette har deltatt på Norsk quiltetreff. De fortalte hva de hadde opplevd og hva som hadde inspirert dem. De hadde flere quiltere som var aktuelle til å holde foredrag og eller kurs framover på møtene.

Sak3: Norsk quiltetreff 2025- Trondheim 21.-23.mars 2025!

Norsk Quiltetreff blir i Trondheim i 2025. Da blir TQL et samarbeidende quiltelag. Vi skal blant annet sy et teppe til utloddinga og hjelpe til med ulike forberedelser, før og under treffet.

Til Norsk quiltetreff 2025 vil vi i Trondheim oppfordre medlemmene til å sy til konkurransen « 100 meter» (innen radius 100 meter hjemmefra) og medlemsutstillingen.

Sak 4: Sommeravslutning alternativer

Vi jobber for å finne et egnet sted for sommerfesten vår. Vi har sjekket noen alternativer og mange er nokså dyre. Styret fortsetter med å sjekke ut flere alternativer.

Sak 5: Rekruttering

Nybegynnerkursene på biblioteket har så langt ført til 2 nye medlemmer.  Vi jobber videre med å få til flere kurs.

Vi skal delta i Trondheim spektrum 21.april på Finn-Fram-Fest. Der skal vi vise hva vi holder på med for å få flere til å bli medlemmer.

Neste styremøte: 10.april

Referent:Marte


9. mars 2024

Referat medlemsmøte 6.mars 2024

 

Det kom 97 medlemmer og 15 gjester til quiltemøte denne fine vårkvelden. Gjestene kom fra Fosen Oppdal og Steinkjer.

Hege Løkken Hansen ønsket velkommen og informerte om kveldens program og om endringer i vårplanen.

Lørdag 9.mars: Nybegynnerkurs TQL v/Kirsten Harvey Sollie og Ann R Sætnan, Hovedbiblioteket kl 12-15. Samarbeid Trondheim Folkebibliotek.

Søndag 21. april TQL-stand på Finn-fram_fest i Trondheim spektrum kl 12-16-

Lørdag 15.juni : TQL»quilter i offentlighet”(QUIP,Quilt in Public day) pluss sycafe.

Kari Renolen fortalte historien om sitt quilteliv og hvordan hun jobber fra ide` til produkt. Hun har sydd mest uten mønster, brukt tradisjonelle blokker og satt de sammen på sin måte. Hun har deltatt i konkurranser og lager egne mønster. My Quilt drev hun sammen med Liv Storvik fra 2010 til 2017 og fortsatte som bidragsyter fram til 2021. Hun er også en flittig bidragsyter til Quiltemagasinet. Kari henter inspirasjon fra farger, former, mønstre og blokker. Hun syr ofte vesker og bruker mye gjenbruk.

Kari Renolen er å finne på Instagram.Sølvi Alfnes hadde ansvar for sydamens hjørne og viste hvordan vi kunne sy sammen kvadrater i ulike størrelser og sette sammen til et teppe etter Lise Bergenes design.

Det ble levert inn hele 68 toalettmapper til damer og barn, 10 av dem med innhold fra Oppdal quiltelag!  Super dugnadsinnsats, og tusen takk til gjestene som leverte mange toalettmapper og tepper til aksjonene. Overskuddet av loddsalget ble kr 7940 som går direkte til innhold i toalettmapper til Krisesenteret i Trondheim. Sissel Borgh Svange og Siv Anita Skjevik har ansvar for supplering/innkjøp av innhold og toalettmappe levering. Anita Skjellanger leverer teppene til St Olavs hospital.

Det ble også levert inn og vist fram mange flotte tepper til Teppeaksjonen.

Gevinstene var fra Quiltegården.

Butikkene: Quiltegården og Kreative sting var tilstede med mange nyheter og til stor inspirasjon.

Vis og fortell med tema Harepus hadde mange bidrag fra stort til smått. Her var det mange ideer å hente. I tillegg ble det vist fram mange andre tepper.

Kaffekøen var til tider ekstra lang og vi var heldige og hadde fått utrolig mange bidrag til «noe til kaffen» denne gangen.

Takk til alle som leverte noe til kaffen: Hanne Fredriksli, Elin Damman, Ann Kristin Olsen, Magnhild Johanne Sandvei, Brit Hermstad, Ingeborg Opheim Anderssen, Ida Rosenlund, Lisbeth Holmeng, Marit Sjøbakk, Grete Sommervold Ståhl og Elna Wikmark Næss.

Takk til vertene: Elna Wikmark Næss og Chris Pedersen. Siemens- vert Ruth Krangsås.

Tusen takk til alle som bidrar til DUGNAD Toalettmapper (søm/økonomisk støtte) og Teppeaksjonen!


Referent Marte

Bilder May 


28. februar 2024

Invitasjon til medlemsmøte 6.mars 2024

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 6.Mars 2024

kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Dørene åpnes kl. 18:30

Velkommen til Marsmøtet!

Kari Renolen kommer for å holde foredraget : "Historien om mitt quilteliv-fra ide` til produkt".

Sølvi Alfnes har sydamens hjørne. Hun skal vise oss hvordan vi kan sy "Kvadrat-teppe" til Lise Bergene. Det ble vist fram på forrige møte under vis og fortell.

Vi fikk mange fine quiltebøker som ble lagt på gibort-bordet på forrige møtet. De blir lagt fram igjen nå, slik at flere får anledning til å finne seg en god bok! 

Vis og fortell: Harepus

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Quiltegården.Det blir servering av Kaffe/te og noe til kaffen. Vi trenger 5 medlemmer som kan ta med noe til kaffen.

 Ta med kopp!

Vi trenger også 2 verter. Gi beskjed hvis du kan bidra. Vertene må komme kl. 18.20.

 Husk navneskilt

Velkommen    

Hilsen styret.


Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebook-siden 

 


15. februar 2024

Referat styremøte 13.02.24

 

Tilstede: Hege Løkken Hansen, Marte Selbo, May Kristensen, Anne Mette Snustad, Siv- Anita Skjevik (ny)Brit Hermstad (vara), Sissel Borgh Svange (ny, vara)

Avtroppende styremedlemmer: Dagny Skrødal og Kirsten Harvey Sollie

Sak1; Presentasjonsrunde- velkommen til nytt TQL styre 2024

Alle fortalte litt om seg selv.

Sak2: Konstituering av TQL styret 2024

Ny leder: Hege Løkken Hansen

Nestleder: May Kristensen

Kasserer: Siv-Anita Skjevik

Sekretær: Marte Selbo

Styremedlem: Anne Mette Snustad

Vara: Brit Hermstad og Sissel Borgh Svange

Sak 3: Overføring av ansvar og arbeidsoppgaver

Vi gikk gjennom de omregistreringene som må gjøres i forbindelse med nye medlemmer som skal inn i styreweb og gamle som skal ut. Vi avklarte arbeidsoppgaver og hvilke avtaler og kontrakter som er under behandling.

Sak 4: Medlemsmøte 6. mars

Vi fordelte arbeidsoppgaver før og under møtet. Kari Renolen skal holde foredrag. Sydamens hjørne, og gi-bort-bord.

Sak 5: Sykveld på aprilmøtet

Vi planlegger innhold for å vise hvordan vi kan bruke precuts. Layercake, charmpack, og jellyroll.

Sak 6: Rekruttering

Det er så langt planlagt 2 sykvelder I samarbeid med biblioteket. Kirsten Harvey Sollie og Ann Sætnan har ansvar for dette arbeidet.

Hege melder TQL på Finn Fram Fest søndag 21-april kl 12.00-16.00.

Vi jobber videre med innhold. Vi deler ut «fribilletter»/rabatert gjestebillett til mai-møtet 2024. Vurderer videre å invitere lokale sygrupper på medlemsmøter til redusert pris, avtales med styret på forhånd (gruppebillett ved minimum 5 gjester, 100 kr per gjest, gjelder første gangsbesøk)

Quilt in Public Day lørdag 15.juni arrangerer vi utenfor Nidarosdomen og med quiltecafe inne på To tårn.

Sak 7: Utfordring TQL 2024 -utstilling

Vi drøftet flere mulige utfordringer som kan være med å gi en fellesskapsfølelse i laget.

Sak 8: Sommerfest 5.juni

Vi jobber for å finne en plass i nærheten av Trondheim som kan ta imot opptil 100 stykker.

Sak 9: Innspill til høstprogram

Vi har fått flere forslag fra noen av våre medlemmer som vi jobber videre med.

Sak 10: Økonomi

Deltagelse på NQF`s årsmøte.

TQL sponser kr 2500 til styremedlemmer som deltar på Norsk Quiltetreff 2024. May og Marte sjekker om de har mulighet til å dra.

Opplæring av kasserer 11. mars. Neste styremøte 19.mars

 

Referent: Marte


9. februar 2024

Referat årsmøte/medlemsmøte 7.02.24

 Referat fra medlemsmøte 7.02.24

Årsmøtet ble gjennomført med 70 medlemmer og 1 gjest. Årsberetning, regnskap, budsjett og valg ble godkjent ved akklamasjon.

Nytt budsjett medfører at det blir kjøpt inn flere gevinster til loddsalget framover.

Kirsten Harvey Sollie og Dagny Skrødal gikk ut av styret. Siv Anita Skjevik ble valgt som styremedlem og Sissel Borgh Svange ble varamedlem. Hege Løkken Hansen ble valgt som leder for ett år.

Eva Østerås gikk ut av valgkomiteen og Kirsten Harvey Sollie ble valgt for tre år.

Det ble delt ut gavekort til Teppeaksjonens leder, Siemensvertene, revisor, og for avtroppende verv som leder, nestleder og leder valgkomite`.

Det ble servert kaffe /te og bløtkaker fra Soknedal bakeri.

Salgsbordet og gi-bort-bordet bugnet av bøker, blader, mønster, og litt stoff og andre kjekke ting. Det som ble igjen på gi-bort-bordet legges fram på neste medlemsmøte slik at fler kan få sjansen til å finne seg noe som de blir inspirert av.

Kirsten informerte om rekruteringssamarbeidet med biblioteket. Det blir et gratis nybegynnerkurs i lappeteknikk/quilting med gjenbruk som tema lørdag 24. februar og lørdag 9.mars.

Tema for vis og fortell var produkter av Lise Bergene og Kari Melsom. Her var det utrolig mye fint som ble vist fram, fra de minste produktene til de store teppene. Vi fikk også høre historier om disse designerne. Mange av oss fikk vel fram minner om ting vi har sydd en gang i tiden.

Det ble også vist fram en del andre produkter. Artig å se at så mange viser fram ting de har sydd nå eller for lenge siden!
Quiltegården og Kreative Sting hadde med butikker, til stor inspirasjon.

Vi hadde åresalg som vanlig og Kreative sting leverte gevinstene.

Takk til Anne Karin Sjaastad som stilte opp som vert sammen med Hege Løkken Hansen.

Takk til Siemens vert Ruth Krangsås.

Referent Marte