org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

14. februar 2019

Styremøte i Trondheim Quiltelag

                                                                                                                               Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen, Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Eva Østerås
Forfall: Astrid Martine Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva, 13.02. kl 18.
Eva Østerås, 13.02.19 

Bloggen

Ansvar

                 1. Bli kjent og konstituering av styret

Etter en runde rundt bordet ble det enighet om følgende fordeling av
vervene:
Leder ble valgt på årsmøtet: Eva Østerås
Nestleder og kasserer: Hilde Anita Hopen
Sekretær: Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A: Ida Kvisvik Rosenlund
Styremedlem B: Astrid Martine Berg
Vararepresentanter: Kirsti Hatlem og Grete Sommervold Ståhl

Arbeidsfordelingen i styret var utsendt på forhånd. Det ble
vedtatt en endring: Ansvaret for liste over kakebakere og verter ble flyttet fra kasserer til Styremedlem A.
Dokumentet over arbeidsfordeling oppdateres og sendes ut til Styret.                     
Kompetanseoverføring fra gammel kasserer og sekretær avtales separat.
              
2.  Signeringsregler for TQL
   
             I forbindelse med registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, skal det dokumenteres
             signeringsregler. Vi kjenner ikke til at det finnes fra før.
             Det ble vedtatt at  at leder og kasserer har rett til å signere for TQL alene.
             Kasserer har disposisjonsrett på TQLs bankkonto inklusive bankkort.
             Leder inngår avtaler med foredragsholdere. Ved behov kan to andre styremedlemmer signere    
             sammen. Når vi teller opp penger etter åre-/loddsalg, skal to fra styret telle og kvittere.
             Signeringsregler rapporteres til Brønnøysund sammen med de nye vervene.    

3. Evaluering og medlemmenes ønsker for 2019

             Oversikt over ønsker fra medlemmene var utsendt på forhånd og ble gjennomgått og  
             diskutert. Dette blir fulgt opp fremover. Flere ønsker er allerede innbakt i planene.

4. Plan og arbeidsfordeling for møtene fremover

6. mars: 
Bjørg Eigard; Trådgrafikk og en enkel workshop. Mer informasjon skal komme på mail fra henne.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt

20. mars
SYKVELD i Siemenskantina kl 18:00 - 21:30
Styret er svært fornøyd med å få bruke kantina, det er takket være Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd, som er kontaktpersoner for Siemens.
Arbeidsfordeling og plan:
Styret møter kl 17:30. Vi trenger to verter. Det opprettes et arrangement på Facebook og oppfordres til påmelding.                 
Inngangspenger er 50 kr, men de som har med frukt eller kake, går inn gratis (som tidligere).  Man kan gjerne ta med en venn.
Møtet er felles med reprogruppa. Vi ønsker at reprogruppa informerer litt om sin virksomhet.
Det ble enighet om å utfordre medlemmene til å ta med UFOer på symøtet. De som gjør fremvist produkt ferdig til sommeravslutningen, får to lodd.
Ida holder oversikt over hvem det er som melder seg .                                             
Hvis ingen andre melder seg på møtet 6. mars, så baker Eva, Kirsti, Hanne-Kristine og Grete. Hilde og Ida tar med frukt.     


3. April: 
Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy blomstereng av.
Kr 150,-. Ida kommer ikke, så noen andre må ordne med gevinster fra Siw.            
Show and tell: Vårens quilter

8. Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper
Sydamens hjørne: Vi syr navnelapper til å bruke på møtene.                                   

5. juni: 
Sommeravslutning
Det ble diskutert ulike alternativer, og avtalt hvem som undersøker nærmere.
Vi kommer tilbake til dette på neste møte.

5. Eventuelt 

Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF 15. – 17. Mars
og vil representere TQL. Ser etter nye foredrags- og kursholdere.
Vi vil begynne å snekre høstprogram på neste styremøte.                                       

Neste styremøte blir hos Kirsti onsdag 27. mars kl 18:00


Trondheim, 14. februar 2019 

Eva Østerås (sign) 

7. februar 2019

Referat fra årsmøte i Trondheim Quiltelag 06.02.2019

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. februar 2019
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Etter oppstart med tekniske problemer, måtte vi flytte årsmøtet til møterom Sektor ved kantina. Elin Gjølme Haugen ønsket alle velkommen. Det møtte 65 medlemmer, og i tillegg en gjest som kanskje blir medlem.
Det er skrevet en egen protokoll for årsmøtesakene, se under.

Etter årsmøtet ble det kaffe og kjøpte kaker. Det var også et gi-bort-hjørne hvor det ble lagt ut både stoffer og mønster. Takk til alle givere.
Show and tell hadde tema ”Valentine/hjerter”, og det ble vist frem mange flotte produkter både med dette temaet, og andre tema.

Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av mange gevinster. 
Ny leder, Eva Østerås, informerte om møtene som kommer i mars;

a) Medlemsmøte 6. mars med besøk av tekstilkunstner Bjørg Eigard

b) Symøte i Siemenskantina 20. mars. Dette er en kosekveld hvor alle kan ta med seg det de har lyst til å gjøre. Møtet blir et fellesmøte med Reprogruppa, som vanligvis møtes i Quiltegården.

Alle 
bidragsytere ble takket for innsatsen og oppmøtet.

                                                                                   Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 06.02.19
Eva Østerås, 06.02.19 

På TQL’s bloggAGENDA

1.    Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.    Årsberetning for 2018
3.    Regnskap for 2018
4.    Kontingent og gjestebetaling
5.    Budsjett for 2019
6.    Innkomne forslag 
7.    Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.    Valg av årsmøteadministrasjon.
Valgt ble:

Møteleder: Elin Gjølme Haugen
Referent: Eva Østerås
Signering av protokoll: Bente Bygland Vinsnes og Heidi Bolgnes
Tellekorps: Dagny Skrødal og Berit Gilde.

2.    Årsberetning for 2018
Leder Elin Gjølme Haugen gjennomgikk årsberetningen som ble vist
på storskjerm. Den var også utsendt til medlemmene på forhånd
Årsberetningen ble godkjent.

3.    Regnskap for 2018 
Kasserer Kari Berg gjennomgikk regnskapet for 2018.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.    Budsjett for 2019
Kasserer Kari Berg gjennomgikk budsjettet for 2019. Det ble vist
på storskjerm og var utsendt på forhånd. Budsjettet ble godkjent.

5.    Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.    Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag.

7.    Valg
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (for ett år)

Styremedlemmer:

Hilde Anita Hopen 
(ny, for to år)
Hanne-Kristine Ludvigsen 
(ny, for to år)
Astrid Martine Berg (ikke på valg)
Ida Kvisvik (ikke på valg) 

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
Grethe S. Ståhl 
(gjenvalgt for ett år)

Revisor:
Kari Berg
(ny, for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
Anne Mette Snustad (ny, funksjonsperiode på tre år)
Kirsti Evjen(ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)
Bodil Skorstad  (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

8. Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2018;

Til Marit Sjøbakk som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen.
Gavekortene var levert av Abby.
Blomster og takk:Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd for leie av  Siemenskantina (krav om at ansatte må være til stede hele tiden).
Til Elin Gjølme Haugen som avtroppende leder og Kari Berg som avtroppende kasserer.

Årsmøtet ble hevet kl 19:40.
Trondheim 6. februar 2019


Bente Bygland Vinsnes  (sign)                        Heidi Bolgnes (sign)
             

                  

17. januar 2019

Innkalling til årsmøte i Trondheim Quiltelag 06.02.19

Vi innkaller med dette til årsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. februar kl 19:00 i Siemenskantina.
Årsmøtedokumenter er utsendt på mail til medlemmene.
Det vil ikke bli utdelt papir på møtet, men sakene blir gjennomgått og vist på storskjerm.

Sakliste:

1. Valg av årsmøteadministrasjon;
- Møteleder og referent
- To til å signere protokollen
- To til tellekorps

2. Årsberetning for 2018    Årsberetning for 2018 er utsendt på mail til medlemmene.

3. Regnskap for 2018    Revidert regnskap er utsendt på mail til medlemmene.

4. Kontingent og gjestebetaling
    Ingen endringer er foreslått.

5. Innkomne forslag
    Ingen forslag er kommet.

6. Budsjett for 2019
    Forslag fra styret er utsendt på mail.

7. Valg
Valgkomiteens forslag er utsendt på mail.

Generelt:
Alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2019 har stemmerett på møtet.
Lurer du på noe mht medlemskontingenten, vennligst ta kontakt med kasserer Kari Berg på mail til kasserer@trondheimquiltelag.no

Etter årsmøtesakene blir det kaffe og kjøpt bløtkake, åresalg og show and tell.
Tema for show and tell er: VALENTINE / HJERTER.

GI-BORT-KROK 
Har du stoff eller mønster som du har lyst til å gi bort eller selge for en billig penge?
Ta det med på møtet, og legg det på et bord som blir avsatt for medlemmenes bytte/kjøp/salg/gi bort.
Mangler du et stoff? Kan også etterspørres, her er det mange som kan hjelpe deg.

Verter er May Kristensen og Marte Selbo. De møter kl 18:00 og tar med en duk til bordet i gangen. 

Husk navneskilt!

VELKOMMEN TIL BRATSBERGVEGEN 5, SLUPPEN

Hilsen Styret

11. januar 2019

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 9. januar 2019


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 9. januar 2019
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5.

Leder Elin Gjølme Haugen ønsket 99 medlemmer (3 nye!) og 5 gjester velkommen til nytt quilteår, og gjennomgikk de ønskene som medlemmene har fremlagt for året 2019. Det er noen forhold som vil bli endret på bakgrunn av disse svarene; for eksempel kan alle nå ta med seg noe de vil gi bort eller selge av stoff eller quilteutstyr og legge på et bord i rommet. Hvis noen mangler et stoff, er dette også noe man kan etterlyse på et quiltemøte.
Mange ønsker seg symøter i tillegg til de vanlige medlemsmøtene. Styret vil foreslå to symøter i 2019 og legge inn rom for dette i budsjettet. Forutsetningen er at det blir arrangert i et annet lokale enn på Siemens.  Sygrupper og øvrige medlemmer ble oppfordret til å si fra hvis man vet om et lokale eller kan tenke seg å ta ansvar for et symøte. Øvrige ønsker vil bli vurdert av nytt styre etter årsmøtet i februar.


Kveldens foredragsholder var Hanne-Kristine Ludvigsen som fortalte om sitt quilteliv. Hun lærte mye av sin bestemor, og etter hvert av mange ulike quiltere i ulike livsfaser. Hun hadde med seg veldig mange flotte produkter, både ferdige og uferdige. Det var svært inspirerende å se et av våre egne medlemmer vise og fortelle om så mye flott quiltearbeid.Tema for show & tell var ”Vinter ” og  det ble vist frem noen flotte arbeider.
I tillegg var det også andre produkter med andre tema.
Anita Skjellanger oppfordret til å sy for teppeaksjonen. Man vil få vatt og bakstykkestoff. Det eneste man trenger å kjøpe selv, er tråden. 

Som vanlig var det åresalg, og kake- og vertsliste for 2019 ble sendt rundt. Gevinstene var fra Abbys tekstiler, og i tillegg kom det fem ekstra gevinster fra ”Kreative sting”. 
Møtet ble avsluttet med at Elin takket alle bidragsytere for innsatsen.  
 
Eva Østerås (sekretær)
Trondheim, 10.januar 2019. 
                 


10. januar 2019

Referat fra styremøte i Trondheim Quiltelag


                                                                                                            Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Astrid Martine Berg, Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem,
Eva Østerås
Forfall: Grete Sommervold Ståhl


Møtedeltakerne 

Hos Astrid, 08.01.19
Eva Østerås, 08.01.19 

TQLs blogg

Ansvar

1.    Forberede årsmøtet 6. februar 2019
Følgende dokumenter ønsker vi å sendes ut på mail minimum 2 uker før årsmøtet sammen med sakliste.                             /Eva                                                     

a) Årsrapport 2018

Elin hadde sendt ut et forslag på mail på forhånd som ble gjenomgått og komplettert. Endelig versjon sendes ut.  /Elin                                                          

b) Regnskap 2018

Kari delte ut regnskapsoversikt, og det ble godkjent av styret.

c) Budsjett 2019

Styret satte opp forslag til budsjett for kalenderåret 2019.

d) Valgkomiteens innstilling
Er ikke mottatt, etterspørres.                                          /Elin                                                                          
2.    Bruk av honorar og gavekort i TQL
      Retningslinjene ble gjennomgått og utdypet. Satsene står uten endringer med unntak av teppeaksjonens leder, hvor satsen ble hevet med 200 kr. Det ble enighet om å følge kalenderåret og gi gavekort og honorar hvert kalenderår, ikke samle opp over flere år. Dette er mest praktisk og ryddig mht regnskapet. Avtroppende styremedlemmer avtakkes fortsatt på årsmøtet.

3.    Morsteppe 
      Det ble informert på desembermøtet om saken, og utsendt mail hvor medlemmer og sygrupper ble spurt om noen kunne tenke seg å sy et morsteppe til geriatrisk avdeling på St Olavs Hospital. En person har meldt seg, men ingen sygrupper. De ble enighet om at styret også kan ta jobben, og invitere med de nye styremedlemmene. Quiltingen bestilles i så fall hos en profesjonell og dekkes av TQL etter regning, men med et tak på 3000 kr. Endelig beslutning tas seinere. 

4.    Innhold på vårens møter
Mars: Bjørg Eigard; Trådgrafikk.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt


April: Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy av.
Ida kommer ikke.
Show and tell: Vårens quilter

Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper

5.    Evaluering og medlemmenes ønske for 2019
      Eva hadde summert opp de svarene som kom på gruppearbeidet på desembermøtet, og i tillegg de som har sendt svar på mail.
Det er mange som ønsker sykveld. Det ble diskutert. Det er enighet om at sykvelder må arrangeres et annet sted enn på Siemens.
Er det mulig at en sygruppe kan ta ansvar for en sykveld?
Svarene vil bli gjennomgått på januarmøtet, og følges opp videre av det nye styret.

6.    Neste møte
      Kaker til årsmøtet må bestilles. Vi bestiller via kantina. 
                                              
Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF og vil representere TQL.
Nye styremedlemmer er også velkommen til å bli med.
TQL har tidligere støttet reisen økonomisk med 2000 kr pr person, men ikke mer enn kr 10000 til sammen. Denne praksis fortsetter. 

Trondheim, 8. januar 2019
Eva Østerås (sekretær TQL)

2. januar 2019

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 09.01.19

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 9. januar 2019
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
(dørene åpnes kl. 18:30)

Velkommen til januarmøtet i TQL, og tradisjonen tro vil et medlem fortelle om sitt quilteliv. Denne gangen er det Hanne Kristine Ludvigsen sin tur, og vi gleder oss til å høre på henne.

I tillegg vil vi ha en oppsummering av de ønskene som medlemmene har for 2019. Noen av disse ønskene kom i forbindelse med julequizen, andre har kommet på mail i ettertid. 

Show and tell
Tema for show & tell er  ”VINTER”. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre. 
Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt.

Kaker/frukt/grønt:
Lillan Evensen, Brit Grøtan Kvam, Anita Skjellanger, Kirsten Sollie og Birgitta Tangvik. 

Verter: 
Kari Skauge og Anne Lovise Reitan. De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomstbordet i gangen.

                                   Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen


Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!