28. februar 2024

Invitasjon til medlemsmøte 6.mars 2024

Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 6.Mars 2024

kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Dørene åpnes kl. 18:30

Velkommen til Marsmøtet!

Kari Renolen kommer for å holde foredraget : "Historien om mitt quilteliv-fra ide` til produkt".

Sølvi Alfnes har sydamens hjørne. Hun skal vise oss hvordan vi kan sy "Kvadrat-teppe" til Lise Bergene. Det ble vist fram på forrige møte under vis og fortell.

Vi fikk mange fine quiltebøker som ble lagt på gibort-bordet på forrige møtet. De blir lagt fram igjen nå, slik at flere får anledning til å finne seg en god bok! 

Vis og fortell: Harepus

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Quiltegården.Det blir servering av Kaffe/te og noe til kaffen. Vi trenger 5 medlemmer som kan ta med noe til kaffen.

 Ta med kopp!

Vi trenger også 2 verter. Gi beskjed hvis du kan bidra. Vertene må komme kl. 18.20.

 Husk navneskilt

Velkommen    

Hilsen styret.


Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebook-siden 

 


15. februar 2024

Referat styremøte 13.02.24

 

Tilstede: Hege Løkken Hansen, Marte Selbo, May Kristensen, Anne Mette Snustad, Siv- Anita Skjevik (ny)Brit Hermstad (vara), Sissel Borgh Svange (ny, vara)

Avtroppende styremedlemmer: Dagny Skrødal og Kirsten Harvey Sollie

Sak1; Presentasjonsrunde- velkommen til nytt TQL styre 2024

Alle fortalte litt om seg selv.

Sak2: Konstituering av TQL styret 2024

Ny leder: Hege Løkken Hansen

Nestleder: May Kristensen

Kasserer: Siv-Anita Skjevik

Sekretær: Marte Selbo

Styremedlem: Anne Mette Snustad

Vara: Brit Hermstad og Sissel Borgh Svange

Sak 3: Overføring av ansvar og arbeidsoppgaver

Vi gikk gjennom de omregistreringene som må gjøres i forbindelse med nye medlemmer som skal inn i styreweb og gamle som skal ut. Vi avklarte arbeidsoppgaver og hvilke avtaler og kontrakter som er under behandling.

Sak 4: Medlemsmøte 6. mars

Vi fordelte arbeidsoppgaver før og under møtet. Kari Renolen skal holde foredrag. Sydamens hjørne, og gi-bort-bord.

Sak 5: Sykveld på aprilmøtet

Vi planlegger innhold for å vise hvordan vi kan bruke precuts. Layercake, charmpack, og jellyroll.

Sak 6: Rekruttering

Det er så langt planlagt 2 sykvelder I samarbeid med biblioteket. Kirsten Harvey Sollie og Ann Sætnan har ansvar for dette arbeidet.

Hege melder TQL på Finn Fram Fest søndag 21-april kl 12.00-16.00.

Vi jobber videre med innhold. Vi deler ut «fribilletter»/rabatert gjestebillett til mai-møtet 2024. Vurderer videre å invitere lokale sygrupper på medlemsmøter til redusert pris, avtales med styret på forhånd (gruppebillett ved minimum 5 gjester, 100 kr per gjest, gjelder første gangsbesøk)

Quilt in Public Day lørdag 15.juni arrangerer vi utenfor Nidarosdomen og med quiltecafe inne på To tårn.

Sak 7: Utfordring TQL 2024 -utstilling

Vi drøftet flere mulige utfordringer som kan være med å gi en fellesskapsfølelse i laget.

Sak 8: Sommerfest 5.juni

Vi jobber for å finne en plass i nærheten av Trondheim som kan ta imot opptil 100 stykker.

Sak 9: Innspill til høstprogram

Vi har fått flere forslag fra noen av våre medlemmer som vi jobber videre med.

Sak 10: Økonomi

Deltagelse på NQF`s årsmøte.

TQL sponser kr 2500 til styremedlemmer som deltar på Norsk Quiltetreff 2024. May og Marte sjekker om de har mulighet til å dra.

Opplæring av kasserer 11. mars. Neste styremøte 19.mars

 

Referent: Marte


9. februar 2024

Referat årsmøte/medlemsmøte 7.02.24

 Referat fra medlemsmøte 7.02.24

Årsmøtet ble gjennomført med 70 medlemmer og 1 gjest. Årsberetning, regnskap, budsjett og valg ble godkjent ved akklamasjon.

Nytt budsjett medfører at det blir kjøpt inn flere gevinster til loddsalget framover.

Kirsten Harvey Sollie og Dagny Skrødal gikk ut av styret. Siv Anita Skjevik ble valgt som styremedlem og Sissel Borgh Svange ble varamedlem. Hege Løkken Hansen ble valgt som leder for ett år.

Eva Østerås gikk ut av valgkomiteen og Kirsten Harvey Sollie ble valgt for tre år.

Det ble delt ut gavekort til Teppeaksjonens leder, Siemensvertene, revisor, og for avtroppende verv som leder, nestleder og leder valgkomite`.

Det ble servert kaffe /te og bløtkaker fra Soknedal bakeri.

Salgsbordet og gi-bort-bordet bugnet av bøker, blader, mønster, og litt stoff og andre kjekke ting. Det som ble igjen på gi-bort-bordet legges fram på neste medlemsmøte slik at fler kan få sjansen til å finne seg noe som de blir inspirert av.

Kirsten informerte om rekruteringssamarbeidet med biblioteket. Det blir et gratis nybegynnerkurs i lappeteknikk/quilting med gjenbruk som tema lørdag 24. februar og lørdag 9.mars.

Tema for vis og fortell var produkter av Lise Bergene og Kari Melsom. Her var det utrolig mye fint som ble vist fram, fra de minste produktene til de store teppene. Vi fikk også høre historier om disse designerne. Mange av oss fikk vel fram minner om ting vi har sydd en gang i tiden.

Det ble også vist fram en del andre produkter. Artig å se at så mange viser fram ting de har sydd nå eller for lenge siden!
Quiltegården og Kreative Sting hadde med butikker, til stor inspirasjon.

Vi hadde åresalg som vanlig og Kreative sting leverte gevinstene.

Takk til Anne Karin Sjaastad som stilte opp som vert sammen med Hege Løkken Hansen.

Takk til Siemens vert Ruth Krangsås.

Referent Marte 


28. januar 2024

       

                Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

                Onsdag 7.Februar 2024

                 kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

                 Dørene åpnes kl. 18:30

Velkommen til Februarmøtet!

Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte.

Det blir salgs og gi-bort bord på dette møtet.

Vis og fortell: Produkter av designerne Lise Bergene og Kari Melsom

Som vanlig blir det åresalg. Kveldens gevinster er fra Kreative sting.

Det blir servering av Kaffe/te og bløtkake. 

 Ta med kopp!

Vi trenger  2 verter. Gi beskjed hvis du kan bidra. Vertene må komme kl 18.20.

 
Velkommen ✂️🧵🪡
Hilsen styret.
 

17. januar 2024

Referat styremøte15.01.24

 

Alle tilstede unntatt Anne Mette Snustad

Sak 1. Februarmøtet (Årsmøte)

Vi gikk gjennom innholdet på møtet og fordelte oppgavene. Gi bort og salgsbord på dette møtet. Vis og fortell: Produkter fra Lise Bergene og Kari Melsom.

Sak 2. Årsmøteplanlegging

Vi gikk gjennom regnskapet med noter som Hege hadde gjort klart. Kostnader påløpt i 2023 som faktureres i 2024, regnskapsføres på 2023. Regnskap 2023 er godkjent av revisor. Faktura for medlemskontingent er sendt ut, denne er økt til 400 kr ihht vedtak på årsmøtet i 2023. Faktura kan nå betales med Vipps.

Hege presenterte budsjettet og vi diskuterte litt rundt postene.

Årsberetning skal være ferdig til 24. januar. Kirsten og Marte skriver den ferdig.

 

Sak 3: Rekrutteringsprosjekt

Biblioteket har varslet at TQL må dekke kostnaden ( 3 timers arbeid, kr 1800)for en ansatt etter stengetid. Styret diskuterte fordeler(at biblioteket stiller med lokaler, symaskiner og annonsering), Ulemper (at det er en stor utgift og det er usikkert om det vil føre til økt rekruttering). Vi bestemte at vi vil undersøke videre om prosjektet kan kjøres i bibliotekets åpningstid og dermed unngå kostnaden.


Vi vil se på muligheten av å delta på «Finn Fram Fest 2024» i Trondheim spektrum søndag 21.april kl 12-16. (fritidsaktiviteter i Trondheim)

Her kan vi vise oss frem og forhåpentligvis rekruttere nye, og spesielt yngre medlemmer.

Vi planlegger også å få vise oss fram i det offentlige på Quilt in Public Day i juni.

 

Referent: Marte


11. januar 2024

Taggekantbeskrivelse


Taggekant 

1. Skjær en strimmel på 4 inch bred, og så lang som du vil ha den.
Brett den på langs, dobbel med retta ut, og stryk/press en brett langsgående midt på.
2. Klipp hakk inn til midtbretten fra hver side, 2 inch mellom hvert hakk, 

pass på at det blir hakk på motsatt side, midt mellom de du har laget.

Det blir kvadrater som henger sammen langs midtlinjen.  

3. Brett kvadratene diagonalt til trekanter med retta ut. Stryk brettene.  

4. Brett en gang til så det blir 4-doble trekanter. Fest med knappenåler og 

stryk ned brettene. 

5. Vend alle de små trekantene samme vei og brett de inn i hverandre, sånn 

at det blir likt på begge sider. Fest med knappenåler.  

Du kan sy en rettsøm nederst i kanten for å stabilisere.  

Festes til den kanten der du vil ha taggekanten.  

Lykke til.  

Eva Østerås, 3. januar 2023, Sydamens hjørne i TQL.

5. januar 2024