org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

20. januar 2021

Styremøte i Trondheim Quiltelag 19.01.2021

                                                                                                                                 Møtereferat

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Kirsti Hatlem, Hanne-Kristine Ludvigsen, Dagny Skrødal 

Ida Kvisvik Rosenlund og May Kristensen


Ikke tilstede

 

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Nettmøte

19.01.21 kl.19:30

Hanne-Kristine

Ludvigsen

 

Bloggen

 

Pga Koronasituasjonen holder Styret møte på nett. I forkant er mail og meldinger med relevant info, rettelser og tilbakemeldinger gitt og delt mellom styremedlemmene.

 

1.    Planlegging av Årsmøte.

Styret har gått grundig gjennom punkter om hvordan årsmøte bør gjennomføres, og har lest om andres praksis og juridiske vurderinger om hvordan man bør håndtere situasjonen nå under pandemien. Styret er opptatt av at møtet blir gjennomført uten at det er i strid med Quiltelagets vedtekter, og samtidig slik at alle medlemmer får mulighet til å utrykke sin mening.
Den ene protesten som leder mottok etter mailen vi sendte ut 14.01., er i dag trukket, og det ble besluttet å gjennomføre prosessen som planlagt i forrige styremøte. Sakdokumentene sendes ut på mail i morgen.

2.    Valgkomiteen
Valgkomitéens innstilling er i dag mottatt, og vil bli utsendt til medlemmene. 

Quiltelagets leder velges årlig. Eva ønsker å gi stafettpinnen videre, men valgkomiteen har ikke lyktes i å finne en ny lederkandidat.

Vi har fremdeles 14 dager på å finne en ny leder og styret håper på medlemmenes hjelp til å finne kandidat. Har noen lyst å prøve seg i vervet, så ta kontakt med valgkomitéen. Styret ønsker en ny leder velkommen.

 

3.    Maimøtet

Eva har bestilt Autronicas møterom  TIRSDAG 4. MAI.

Onsdag 5.05. var allerede bortbestilt og onsdag 12. mai er uegnet da torsdag 13. mai er Kristi Himmelfartsdag og inngang til langhelg med 
17. Mai. 

 

4.    Innspill fra jubileumskomiteen – TQL 30 år 

Komiteén foreslår å utsette quiltekonkurransen og jubileumsfesten til høsten på grunn av coronasituasjonen. Deres forslag er å ha utstilling på medlemsmøtet onsdag 8. sept. 

Innlevering av bidrag bli evt junimøte og senest innen en dato i august. 

Foreslår sommerfesten utsettes til onsdag 6.oktober på Lian.
Styret sa seg enig i disse forslagene. Til høsten vil vi forhåpentligvis være vaksinert, og da blir det hyggeligere å samles i sosial sammenheng. 
Jubileet er jo hele året. 

Møtet hevet.

 

Trondheim 19.01.21

Hanne-Kristine Ludvigsen

Sekretær i TQL

13. januar 2021

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.01.2021

 Møtereferat 

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Eva Østerås, Hilde Anita Hopen, Kirsti Hatlem, Hanne-Kristine Ludvigsen, Dagny Skrødal 

Ida Kvisvik Rosenlund og May Kristensen

 

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Nettmøte

12.01.21 kl.18:00

Hanne-Kristine

 

Bloggen

 

Pga Koronasituasjonen holder Styret møte på nett. I forkant har mail med årsberetning, regnskap og annen relevant info blitt sendt medlemmene av Styret, det har vært rom for tilbakemelding og rettelser.

 

1.    Godkjente saksliste.

Det ble enighet om utkastet til sakliste for årsmøtet som var utsendt på forhånd. 

2.    Planlegging av Årsmøtet 3.02.

 Pga koronasituasjonen 2021, må Styret ta høyde for at årsmøte ikke vil la seg gjennomføres som et fysisk møte.

Styret vil legge til rette for at Årsberetning, Regnskap, budsjett og annen relevant info, samt valgkomiteens innstilling blir sendt medlemmene 
20. januar – to uker før møtedato 3. februar.
På den måten kan alle medlemmene ta stilling til sakene. Å møtes fysisk vil bare kunne skje med en liten brøkdel av medlemmene. Vi vil derfor be om godkjenning av at årsmøtet blir godkjent via mail. 
Styret vil gjennomgå eventuelle kommentere som kommer. 

Det må skrives en god innledning med forklaring på Årsmøteinnkallingen, slik at alle medlemmene forstår hvordan vi har tenkt å gjennomføre eller legge til rette for en form for årsmøte og hvorfor. 

Hvem gjør hva:

Leder Eva Østerås: Bør velges som møteleder og går gjennom Årsberetningen, og sender ut dokumentene. 

Kasserer Hilde Anita Hopen: Går gjennom regnskap og budsjett og sørger for opplasting i styreweb.

Vi trenger to til signering av protokoll, blir evt signert av to i Styret etter at vi har gjennomgått innkomne kommentarer.


3.    Regnskap for 2020. Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende notater til medlemmene. 

4.    Kontingent og gjestebetaling foreslås uendret

5.    Budsjett for 2021, Hilde Anita har kontroll og skrevet gode tilhørende kommentarer til medlemmene. 

6.    Valg: Valgkomiteen jobber med sin innstilling til nytt styre, og er bedt om å levere sin innstilling senest 20. januar, slik at det kan sendes til medlemmene. 

7.    Marsmøtet
Eva har inngått avtale om foredragsholder på marsmøtet. VI håper det kan avholdes som fysisk møte, men må ta forbehold om smittesituasjonen og regelverket mht samlinger.

17. desember 2020

Avlysning av januarmøte i TQL og varsel om februarmøtet 2021

 Kjære alle medlemmer av Trondheim Quiltelag

Styret har besluttet å avlyse januarmøtet i TQL, delvis fordi det er blitt mer koronasmitte i Trondheim, men også fordi foredragsholderen har trukket seg. Vi ber om forståelse for avlysningen.

Vi er godt i gang med å planlegge aktiviteter for jubileumsåret 2021, og her vil det bli mye å glede seg til. Trondheim Quiltelag fyller 30 år, og vi vil markere det med quiltekonkurranse med flotte premier i tre klasser, jubileumsfest på Lian Restaurant, og vi vil også markere historien til laget.

I januar vil det bli utsendt mer informasjon om aktivitetene som planlegges. Jubileumskomiteen er aktiv, og vi kan glede oss til å møte quiltevenner igjen. 

Februarmøtet blir onsdag 3. februar, og dette er årsmøtet i TQL. Vi håper det lar seg gjøre å gjennomføre dette møtet i henhold til vedtektene. Valgkomiteen er bedt om å begynne å jobbe frem mot dette. 

Dersom noen av dere har forslag til saker som dere ønsker behandlet på årsmøtet, så send  en skriftlig henvendelse til leder om dette senest 4 uker før møtet, dvs senest 6. januar. Du kan bruke mailadresse leder@trondheimquiltelag.no 
eller en sms til Eva Østerås, tlf 92042744.
Årsmøtedokumentene vil bli utsendt midt i januar.

Vi ønsker hver enkelt av dere en riktig god jul og en godt nytt år. Vennlig hilsen 

Styret

 


21. november 2020

Medlemsmøtet i TQL i desember er avlyst


Medlemsmøtet onsdag 2. desember i Trondheim Quiltelag er avlyst


På grunn av at smittevernbestemmelsene tilsier at vi ikke kan arrangere møter for flere enn 
20 personer, har styret i Trondheim Quiltelag besluttet å avlyse desembermøtet. 
Vi håper på forståelse for dette. 
Takk til kakebakerne som har sagt seg villig til å flytte bakingen til januarmøtet 6. januar.

I stedet for å møtes, foreslår vi et hyggelig lite syprosjekt for våre medlemmer. Du kan sy en fin liten julestjerne av bomullsstoff etter oppskrift på bloggen. Det er også inspirerende for andre om dere legger ut bilder av hva dere syr nå i førjulstiden.

Stoffstjerne (dette er to stjerner sydd sammen)

Du starter med en sekskant hvor sidene er mellom 3 og 5 inch, det er vanskelig hvis sekskanten blir veldig liten. Du trenger en synål og en sytråd, samt en stor knappenål. Forklaring ser du beskrevet i bildene. 

Skjær til en hexagon/sekskant med like lange sider.


                                    


Vi ønsker dere lykke til. 
Er det noe som er vanskelig å forstå, kan du vite at denne stjernen 
også er beskrevet i Quiltemagasinet nr 6 i 2019. Vi bruker samme stjerne etter avtale med Wenche Wolff Hatling. Det er ingen opphavsrettigheter til stjernen, da den er basert på gammel teknikk i japansk origami.

Hilsen styret i Trondheim Quiltelag. 

5. november 2020

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 4.11.2020

Referat fra møte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4. november 2020

kl. 19:00 - 21:30 i kantina, Autronicas møterom på Lade 

 

Eva ønsket velkommen til de 27 medlemmene som møtte frem, og ett nytt medlem ble ønsket spesielt velkommen. Grete Ståhl ble takket for god hjelp i forbindelse med TQLs syhelg på KA-senteret, og hun fikk et gavekort.

Det ble et hyggelig medlemsmøte med demonstrasjon fra tre sygrupper på programmet. Situasjonen vedrørende corona gjør at mange ikke tør å komme på møtene. Styret syns likevel at det er viktig å holde liv i quiltelaget, å tilby trygge samlinger og holde smittereglene. Vi holder avstand, desinfiserer og vasker, og passer på kaffe- og matservering slik at det kan oppleves trygt å møtes. 

Siemensgruppen
 v/Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd viste søm med teknikken watercolour. Det er en enkel, men effektfull teknikk som gir et flott resultat, også for nybegynnere. Sømmene blir rette og hjørnene stemmer alltid. De viste og forklarte trinnvis hvordan det gjøres. Rutete vlieselin er et godt hjelpemiddel. 

Heimdalsgruppen v/ Kirsten Sollie viste hvordan man kan bruke rester av lukkekanter, eller annet stoff. Stripete grytekluter i ulike varianter var enkle å sy, fordi man kan sy gjennom alle tre lagene med en gang, både vatt og bakstykke sys fast sammen med stripene. I hjørnet med hempen hadde de skjært bort en trekant. 
Dalgårdsquilten v/ Marte Selbo og Ingeborg Andersen viste hvordan man syr med forsvinningsblokker: De starter med layercake, og så trylles det frem flotte stjerner. De viste steg for steg hvordan det gjøres.
May holdt show & tell med tema Advent. Flere flotte produkter ble vist frem. 

Andre produkter i ulike former og farger ble også vist. 


Det ble salg av lynlodd og gevinster ble levert av Abbys Tekstiler. Butikkene var ikke til stede på møtet denne gangen. Det ble minnet om konkurransen til jubileet i mai neste år, og delt ut skriftlig informasjon til de som ville ha. 

Styret takker vertene Ida Rosenlund og Anne Karin Sjaastad, og kakebakerne Liv Ranum, Grete Ståhl, 
Ida Rosenlund, Kirsti Hatlem og Solfrid Dahlseng. Det er viktig at medlemmene kan bidra etter tur med servering og hjelpe til å flytte møbler. 

Det ble et hyggelig, rolig møte med tid og rom til håndarbeid og en hyggelig prat med god avstand mellom bordene.


Trondheim 4.11.2020
Eva Østerås 
Referent


 

28. oktober 2020Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag 
onsdag 4. november 2020

kl 19:00 - 21:30 i møterommet ved Autronicahallen på Lade.


Dørene åpnes kl 18:30. Adressen er Håkon VII gate 4B, det er like ved Koteng Arena/idrettsanlegg. Inngangen 

er den nærmest Lade Allé. Det er parkeringsplasser like ved inngangen, eller foran høybygget Autronica, eventuelt ved City Lade. Metrobuss linje 2 kjører  Håkon 7. gate, og buss nr 20 går Lade Allé, og busstoppen heter Jørgen B Lysholms veg. Det er noe veiarbeid i området, se skilting. Pr i dag må man kjøre inn porten ved Maske marked, opp langs fabrikkanlegget og til venstre.

 


Vi vil arrangere et møte i henhold til smittevernbestemmelsene, og det blir derfor de 50 første påmeldte som kan møte. Vi fører venteliste og ber alle som trekker seg om å overlate plassen til en annen. Påmeldingsskjema blir sendt ut torsdag ettermiddag, og påmeldingsfrist er mandag 2.11. Vi krever at du er frisk og holder minst en meters avstand fra andre hele kvelden.


Hovedtema blir tre sygruppers workshop. 
I Quiltelaget vårt har vi flere mindre sygrupper. Denne gangen vil tre grupper vise frem noe de har laget i gruppene sine. 
1. Dalgårdsquilten viser hvordan man syr forsvinningsblokker.
2. Siemensgruppen viser hvordan man syr med watercolour-teknikk. 
3. Heimdalsgruppen viser tips til flotte grytekluter.
Show and tell
Tema for show & tell er ”Advent”. 
De som viser frem et produkt innen dette temaet, får lynlodd. Det vil ikke bli åresalg, men salg av lynlodd av hensyn til smittevern. Vi ber deg betale med Vipps om du kan.   


Kaker/kaffe:
 
Det vil bli servert kaffe og kaker. Vi ber deg ta med egen kaffekopp.

Vi trenger hjelpere til dette møtet. De som melder seg som frivillige, sender en sms til Eva Østerås, tlf 92042744, og sier fra hva de kan hjelpe med. 

Vi trenger hjelp til:

  1. Fem kakebakere (herav en glutenfri kake). 
  2. To verter som møter ved inngangen og ønsker velkommen, og sjekker navn mot påmeldingslista. 
  3. To ekstra personer som kan hjelpe oss å flytte bord og stoler fra kl 17:45, og til slutt. 

                                                           

                                                        Husk navneskilt!


Vi minner også om TQLs quiltekonkurranse, og du kan repetere reglene for konkurransen ved å klikke på denne linken: http://trondheimquiltelag.blogspot.com/2020/06/quiltekonkurranse-for-trondheim.html


Hvis du har meldt deg på møtet, og likevel ikke kan komme, er det fint om du varsler kasserer, sånn at de som står på venteliste kan komme i stedet. Mail sendes da til kasserer@trondheimquiltelag.no

 

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

http://trondheimquiltelag.blogspot.com/

 

Vi ønsker påmeldte medlemmer og gjester hjertelig velkommen!

 

  

20. oktober 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 19.10.20

 Møtereferat

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen (via videolink), Hanne-Kristine Ludvigsen, May Kristensen, Dagny Skrødal, Eva Østerås
Forfall: Kirsti Hatlem

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Møte hos Eva 19.10.20 kl 18:00

Hanne-Kristine og Eva, 19.10.20

 

Bloggen

 

Ansvar


Syhelg 31. oktober og 1. november

KA-senteret er bestilt. Vi må regulere antall deltakere pga plass og covid19-reglene. Vi tilbyr: 
1. Kurs «Til dekket bord – Fisk på fat». Stable-og skjæreteknikk med buete former ved Hege Løkken Hansen. Max 10 deltakere. To grupper, en på lørdag og en på søndag. 

2. Kurs i Sashiko-teknikk – en japansk håndsømsteknikk ved Ann-Mari Duffy. 
Max 6 deltakere pr dag/gruppe. Samme kurs går både lørdag og søndag. 

3. Sy til teppeaksjonen. Organisator og leder for aksjonen er Anita Skjellanger. TQL har gitt penger til stoff og vatt, og mange gav sine gavekort fra sommergaven til teppeaksjonen. De som ønsker å delta kan ta med symaskin og sine prosjekter eller møte opp og sy det som Anita organiserer. 
Eva sjekker om Anita trenger maler eller noe annet. 

På grunn av smittevern ber vi alle om å ta med matpakke og egen kopp. Styret lager kaffe og tar med kaker til kaffen. Hovedansvarlig på kjøkkenet; Lørdag: May, og vi hører med Grete Ståhl. Søndag; Kirsti. 

Eva henter kaffe og strykejern på Siemens.


Oppstartstidspunkt er kl 10:00 begge dager.
Vi avslutter kl 15:00. Vi ber om hjelp til å rydde på plass etterpå.

Dagny og Eva sørger for at møbler blir flyttet inn i rommene fredag kl 15.
Det hadde vært fint med flere hjelpere. Kan Kirsti bli med? Spør Grete Ståhl også om nøkkel og kanskje noe hjelp.

 

Baking til lørdag: Eva og May
Baking til søndag: Dagny og Kirsti
Dagny tilbyr seg å kjøre og gjøre ærend på lørdag hvis noe må kjøpes.
Hilde og Dagny kommer ikke de to dagene pga smittesituasjonen.

 

Novembermøtet:

-       Heimdalsgruppa (Dagny følger opp), Siemensgruppa (Eva følger opp) og Dalgårdsquilten (May følger opp).
Sydamens hjørne går ut. 
Show and tell har tema Advent.

-       Dagny kjøper lynlodd på Staples; to pakker a 1000 lodd.

 

Desembermøtet:

-       Show & Tell: Nyttårspynt / teppe, løper, puter osv

-       Syprosjekt: en brettet og sydd stjerne i stoff med perle på. Styret vurderer stoffpakke, utstyrsliste osv

 

 

Januarmøtet: Dagny har snakket med NN som har sagt ja til å fortelle om sitt quilteliv.

Økonomien
Hilde hadde sendt ut en oversikt over den økonomiske situasjonen.
Det går bra i 2020, men koronasituasjonen har medført at lokal-leien er blitt fordoblet, og vi har utgifter til lodd som vi ikke hadde før. Vi har fått mindre inntekter av loddsalget i høst. Gevinster er på 3000 kr pr møte fortsatt.

Situasjonen ble diskutert: Driften blir dyrere enn planlagt i 2021, for vi vet ikke når vi får lov til å komme tilbake til Siemens.
Etter en diskusjon ble det enighet om følgende: 
Vi må ta konsekvensen av økte utgifter, og dette må også få konsekvenser både for driftsbudsjettet og for jubileumskomiteens rammer:
Jubileumskomiteen får 70000kr til disposisjon for å arrangere konkurransen, premiere vinnere (inntil kr 10000 i premier), jubileumsfest med middag på Lian, antatt kuvertpris kr 600,- pr person, med en egenandel. Underholdning vil koste mer enn i et normalår. Jubileumskomiteen beslutter fordeling og forbruk innenfor disse rammene.

 

Dersom det er ønskelig med mer involvering fra styret, er det bare å si fra.
Vi ønsker en god dialog om saken. 

Eventuelt.

Ingen saker kom opp.

 

Referenter ; 
Eva og Hanne

18. oktober 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 17.09.20

 Møtereferat

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen, Kirsti Hatlem, 
Dagny Skrødal, Eva Østerås
Forfall: May Kristensen

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Videomøte 17.09.20

kl 18:00

Hanne-Kristine og Eva, 17.09.20

 

 

 

Ansvar

 

Plan for oktobermøtet 07.10.20

Møtet blir i Autronicas møterom ved Autronicahallen på Ladesletta.
det er 200 m2, og har eget kjøkken med kaffetraktere. Utfordringen er at vi selv må sette møblene utover. Vi må vaske bord etter møtet, og det vi bruker på kjøkket. Adressen er Håkon 7. gate nr 4B, og det er den inngangen som er nærmest Lade Allé. Man kan ta buss enten i Lade Allé, eller Metrobussen i Håkon VII gt. Kirsti sjekker hvilke busser som går og hva holdeplassene heter. Eva legger ut kart, informasjon og bilder på facebook.                                                          Kirsti

Styret og ryddegjengen møter klokken 17:45 og starter med å sette utover bord og stoler iht antall påmeldte. Det skal stå 4 stoler ved hvert bord.
Vi trenger 4 hjelpere; Tor og Svein hjelper oss med bord, og i tillegg ber vi om to personer fra medlemsmassen. Eva henter Turid Lismoen.
Når vi avslutter, bes alle om å bære sin egen stol bort til veggen.

Vi trenger to verter som kontrollerer navn mot påmeldingslista, sørger for at navn og telefonnummer er registrert, at gjester betaler 100 kr, og at alle bruker håndsprit ved ankomst. Vi spør i invitasjonen, og hvis ikke det er nok, spør vi på facebook.

 

Etter at invitasjonen er utsendt, og påmeldingen registrert, ordner Hilde med påmeldingsskjema til medlemmene og avkrysningsskjema ved ankomst, med navn og telefonnummer. 

Servering
Vi trenger 6 kaker, den ene skal være glutenfri. 

Kirsti har ansvar for kaffen.
Vi ber alle om å ta med sin egen kaffekopp, og har noen engangs i reserve.
Kirsti kjøper det vi mangler av engangsasjetter og engangsteskjeer, og servietter.

Eva tar med teposer. 
Eva sjekker hva vi har av engangsbeger etc..og melder. 

Vi må organisere kakeserveringen sånn at to personer deler ut kake slik at ikke alle tar i kakespaden. Frukt droppes i koronatiden.

Arbeidsfordeling for øvrig:

 

Ida – loddtrekning, gevinster og fotografering. 
Hilde tar med lynlodd og sørger for at noen selger, men det blir ingen gratislodd. Vi ønsker at flest mulig betaler med Vipps. 


Show and tell: Quilt med høstfarger. 
Det er Dagnys ansvar, hvis hun ikke kommer, kan da Hanne-Kristine eller May ta det?

 

Jubileumskomiteen ønsker at vi minner om quiltekonkurransen i invitasjonen.
Sendes ut i neste uke av Eva/Hanne. 
Bakere og frivillige hjelpere melder seg på via sms til Eva.


Sølvi Alfnes syr lukkekanter i sydamens hjørne.

 

Novembermøtet:

-       Heimdalsgruppa (Dagny følger opp), Siemensgruppa (Eva følger opp)og Dalgårdsquilten (May følger opp).
Hilde syr liten pung i sydamens hjørne. 
Show and tell har tema Advent.

 

Desembermøtet:

-       Show & Tell: Nyttårspynt / teppe, løper, puter osv

-       Syprosjekt: en brettet og sydd stjerne i stoff med perle på. Styret vurderer stoffpakke, utstyrsliste osv


Syhelg 31. oktober og 1. november

KA-senteret er bestilt. Vi må regulere antall deltakere. Kurs og teppeaksjon. 

Januarmøtet: Vi spør et medlem om å fortelle om sitt quilteliv.


Vi har fått 6 nye medlemmer i høst, men er tomme for krus. Styret mener at det ikke er aktuelt å kjøpe inn nye krus med TQL-merke.

Referenter ; 
Eva og Hanne