org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

27. mars 2015

Medlemsmøte 8.april 2015


Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 8.april 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00


Bente Tufte vil komme og holde foredrag. Hun er en anerkjent quilter
og designer sine egne mønster og holder mange kurs.
 
Merk: Vi oppfordrer alle til å unngå parfyme denne kvelden da Bente er veldig allergisk.
 
Sydamens hjørne: Stichery på maskin ved Heidi Bolgnes
 
«Påske» er dagens tema for show & tell –
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J
 
Som vanlig blir det loddsalg og kaffe/te med ”nogo attått”

Kakebakerne i april: Birgit Brevik, Brit Grøtan Kvam, Eva Østerås,
Grete Frøiland, Gunn Grønning Moe og Inger Elisabeth Kaalhus
 
Verter i april: Edna Nylén og Unni Kirknes
 
Husk kaffekopp
 
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag

Velkommen!
 

Referat fra møtet 4.marsPå marsmøtet hadde Heidi Arstad et interessant foredrag om kosthold og helse. 46 damer møtte opp denne kvelden.
Hun fortalte sin historie om hvordan hun kom tilbake til et «normalt» liv etter å ha slanket bort adskillige kilo.  Hun tok kontroll over inntak av sukker og søtstoff og begynte å trene. Du kan se hennes side på facebook: «Min Fete Historie».


Bente Vinsnes tok seg av «Sydamens hjørne»: og viste søm av lukkekant.                               Christina solgte jerseystoffer og isoli (joggebuksestoff) og fristet med mange farger og mønstre. Hennes nettside er Bychristina.no


Siv fra Quiltegården var som vanlig der med butikken sin, og kveldens premier var også levert av henne. Dagens tema for show & tell var «broderier» og mye fint ble vist fram. Andre fine produkter ble også vist fram.26. februar 2015

Medlemsmøte 4.mars 2015


Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 4.mars 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00Til dette møtet kommer Heidi Arstad og snakker om kosthold og helse.

Hun forteller sin historie om hvordan hun klarte å slanke bort adskillige kilo etter å ha

lagt på seg over lang tid. Du kan se hennes side på facebook: Min Fete Historie
 
Sydamens hjørne: Søm av lukkekant av Bente Vinsnes

Christina kommer med salg av jerseystoffer og isoli (joggebuksestoff) av høy kvalitet. Hun tar kontanter og har terminal.
Hennes nettside er Bychristina.no
 
Vi har til dette møtet valgt «broderier» som dagens tema for show & tell –

Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J
 
Som vanlig blir det loddsalg og kaffe/te med ”nogo attått”

Kakebakerne i mars: Ann Rudinow Sætnan, Berit Hansen Gilde, Bettina Nordland,

Birgitta Tangvik, Jorunn Pettersen, June Revdahl og Liv Ranum

Verter i mars: Bettina Nordland og Edna Nylén

Husk kaffekopp

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag


Velkommen!

9. februar 2015

Referat fra årsmøtet 4.2 2015


Årsmøte ble holdt på Ranheim Folkets Hus 4.februar 2015 med 44 stemmeberettigete damer til stede.

Selve årsmøtet ble greit unnagjort, se årsmøteprotokollen. På sydamens hjørne før møtet viste Anne-Donia Hafskjold hvordan man syr på streken. Mange interesserte fulgte med på det. Hun viste oss et flott teppe etterpå som hun hadde sydd for det meste for hånd. Dette var 50-årsgave til hennes mann. Hun hadde sydd i skjul for ham over lang tid for at det skulle være en overraskelse. Tema for «show and tell» var «vinter» og mange fine produkter ble vist fram. Også andre produkt ble vist fram, som løpere, bilder og mange fine vesker, se bildene under. Vi koste oss med bløtkaker, formkaker og frukt. Ieva fra Litauen hadde med seg masse flotte linstoffer som hun la ut for salg på møtet.  Siw fra Quiltegården var også der med butikk. Åre-salg er også fast innslag, med gevinster fra Northern Quilt denne gangen.
Her kommer bildene:
 
50-årsgaven fra Anne-Donia til hennes mann Bjørn
  
     
                                                   Anne-Donia                                  Kanten på teppet 
 
Ieva med flotte linstoffer

Tema "Vinter":
 


  

Alle de flotte veskene:

 
Stelleveske og teppe til ei lita prinsesse:


  
For- og bakeside på teppet


Fra Siw's butikk

Årsmøte 4.2.2015

 
Årsmøteprotokoll 2015


Sted: Folkets Hus Ranheim
Dato/ tid: 4.2.15 kl.19.00
Antall medlemmer til stede: 44

Saksliste:

1. Valg av møteleder, referent og to til å signere protokoll.

2. Årsberetning 2014

3. Regnskap 2014

4. Innkomne forslag fra medlemmene

5. Forslag fra styret

6. Kontingent og gjestebetaling

7. Budsjett 2015

8. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

 
1.   Møteleder: Kirsti Evjen

Referent: Solveig Kirknes

Signering av protokoll: Dagny Skrødal og Heidi Mesteig

 
2.   Årsberetning ble gjennomgått av styreleder og godkjent med kommentar:

·       Det må presiseres hvilke linjaler og hvilken papir-søm teknikk som er demonstrert på sydamens hjørne i årsberetningen. Dette tas til etterretning. Viser til referat fra hvert enkelt medlemsmøte på vår blogg for 2014. Der er alle detaljene fra sydamens hjørne.
 

3.   Regnskapet ble lest opp av kasserer og ble godkjent med noen kommentarer:

·       Synes de som leverer gevinster skal utelate porto.

·       Bør samle utgiftene til møtene i en post(foredragsholder og reiseutgifter).

·       De som har med butikk til møtene bør ikke belaste reiseutgifter.

 
4.   Ingen innkomne forslag fra medlemmene.

 
5.   Ingen innkomne forslag fra styret.

 
6.   Kontingent og gjestebetaling beholdes som pr. dags dato. Kontingent kr. 350 pr. år og gjestebetaling kr. 50 pr. møte.


7.   Budsjett for 2015 ble godkjent med en kommentar:

·       Man bør sammenligne regnskap 2014 med budsjett 2015 på samme ark.


8.   Valgkomiteens innstilling til nytt styre: Enstemmig valgt

Leder:               Kirsti Evjen – gjenvalg for 1 år

Styremedlem:    Elisabeth Wæhre – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Solveig Kirknes – gjenvalg for 2 år (2015-2016)

Styremedlem:    Astrid Berg - ikke på valg

Styremedlem:    Laila Skauge – ikke på valg

Varamedlem:     Rønnaug Holsæter, ny (valgt for 1 år 2015)

Varamedlem:     Berit Hansen Gilde, ny (valgt for 1 år 2015)

 
Styret konstituerer seg på første styremøte.


Valgkomite:

Liv-Mari Graffer Bye, ny (2015-2018)

Heidi Bolgnes (2015-2017)

Heidi Mesteig (2015-2016)

 
Revisor: Marit Sjøbakk, gjenvalg for 1 år

Vara Revisor: ………………

 

Sign./ tid/ sted:                                           Sign./ tid/ sted:

          Dagny Skrødal                                               Heidi Mesteig

 
        Ranheim 4.2.2015                                         Ranheim 4.2.2015

 
 
 
 
 
 

 

21. januar 2015

Årsmøte 2015


 

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4.februar 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00

Saksliste;

  1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning 2014
  4. Regnskap 2014
  5. Innkomne forslag fra medlemmene
  6. Budsjett 2015
  7. Valg med valgkomiteens forslag til ny styresammensetning
Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut som vedlegg

Styret vil vise årsmøtepapirene via prosjektor, men vi oppfordrer dere til å ha med utskrifter selv.

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2015 før årsmøtet.

(kontingent betalt etter 25.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til konto: 0539.53.25576

v/kasserer Elisabeth Wæhre, Saksviklia 67, 7562 Hundhamaren

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2015” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe med noe godt til som TQL spanderer. 

Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha J

Ekstra gevinst til en av dere som viser frem noe innenfor temaet ”vinter”

Før årsmøtet har vi Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold viser hvordan man syr på streken.

Til dette møtet kommer Ieva fra Litauen med prøver på linstoffer som er til salgs.

Velkommen til årsmøte!

Denne innkallingen blir sendt 22.01.15 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse. Det blir da med vedlegg.

 

Referat styremøte 20.januar 2015


             Møtet ble holdt hos Kirsti Evjen

Tilstede: Kirsti Evjen, Astrid Berg, Elisabeth Wæhre, Laila Skauge,
Liv Mari Graffer Bye og Solveig Kirknes


1.      Regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 ble gjennomgått. Regnskapet ble godkjent og underskrevet av alle styremedlemmene og et varamedlem.

2.      Styret gikk gjennom årsberetningen fra leder Kirsti.

3.      Bloggen ble gjennomgått og blir oppdatert i løpet av januar. Hjemmesida er oppdatert.

4.      Medlemsmøter for 2015 – foredrag, temaer og innhold. Vårens program er klart, vi jobber med å få «sydd» sammen høstprogrammet.

Januar:                Foredrag med Heidi Bolgnes sitt quilteliv.

Sydamens hjørne: Berit Hansen Gilde med håndsøm av quilteblokker.

Februar:           Årsmøte med frukt og kake

Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold med «søm på streken».

Tema: Vinter

Linstoff selges

Mars:                   Foredrag fra Handlag. Anne Bårdsgård og Karin Aurora Lindell viser sine ullbroderier. «Handlag.no»

                              Sydamens hjørne: Søm av lukkekant med Bente Vinsnes

                              Tema: Broderier

April:                Bente Tufte holder foredrag

                              Sydamens hjørne: Stichery teknikker med Heidi Bolgnes

Tema: Påske

Mai:                 Kosthold/helse: Hvordan kan den travle quiltedamen holde seg i form og passe vekta når symaskinen vil ha mest oppmerksomhet?  

Heidi Arstad forteller sin historie.

                              Sydamens hjørne: Applikering på symaskin med Dagny Skrødal.

                              Tema: Flagg

Juni:                  Sommeravslutning

                              Tema: Ugler i mosen

September:        Ragnhild Dahl fra Strinda Husflidslag kommer og snakker om strikking

                              Sydamens hjørne:

                              Tema: Høstjakt, hva jakter du på?

Oktober:              Ikke bestemt

                              Sydamens hjørne:

                              Tema: Mug rug

November:         Ikke bestemt

                              Tema: Adventskalender

Desember:         Kosemøte med gløgg og et lite syprosjekt.

Tema: Min fineste og kjæreste juleduk.5.      NQF årsmøte 2016 i Trondheim. Vi skal være medarrangør og en årsmøte 2016- komite er nedsatt. Den består av Kirsti Evjen, Astrid Berg, Edna Nylen, Unni Kirknes og Heidi Mesteig. Første møtet blir holdt medio februar 2015. Vi skal gjøre NQF´s arrangement” Norsk Quiltetreff med årsmøte” på Scandic Hotell Lerkendal 11. – 13.mars 2016 til det beste årsmøtet noensinne.

6.      På eventuelt snakket vi om sommeravslutningen og vi har det meste klart.
Mer informasjon kommer senere.