org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

27. januar 2011

Årsmøteinnkalling

møteklubbe

Onsdag 2.februar 2011

kl. 19:00- 21:30 i kantina, Teknostallen.

Innkalling til årsmøte

1. Dagsorden

2. Årsberetning

3. Innkomne forslag

a. Styret foreslår at kontingenten f.o.m. 2012 økes til kr 350. Dette begrunnet i økte kostnader for å avholde medlemsmøtene

4. Regnskap 2010

5. Budsjett 2011

6. Valg

Innkalling med vedtekter er utsendt pr e-post til medlemmene 14 dager før. For de av medlemmene som ikke har e-post er tilsvarende utsendt pr post

Styrets årsberetning, regnskap og budsjett samt innkomne forslag og valgkomiteens innstilling vil bli utsendt pr e-post senest 31.januar. Medlemmene oppfordres til å medbringe utskrift av årsmøtepapirene.

Etter årsmøtet blir det vanlig medlemsmøte med kaffe og loddsalg + show & tell. Tradisjonen tro spanderer quiltelaget bløtkake.

Ingen kommentarer: