org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

21. august 2011

kurshelga i oktober 2011

Nå har vi lagt ut mere om kurshelga, dvs fått bilder osv.

Det vil komme mer om julekurset og veskekurset når vi får bilder.

Påmeldingsfristen er 10.september - men prinsippet "først til mølla" gjelder her :-)

Det vises også til e-post sendt alle medlemmer i juli + brev til de som ikke har e-post.

Bindende påmelding gjøres på e-post til hmesteig@getmail.no. For de uten e-post kan påmelding skje pr SMS til Heidi på tlf 415 40 784.

Ingen kommentarer: