org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

7. februar 2012

Konstituering av styret 2012

Styret som ble valgt på årsmøtet 1.febr 2012
har konstituert seg og har fordelt følgende oppgaver/ansvar;Bak fra venstre;
Ragnhild Finserås (vara)
Mona Baastad (sekretær - loddansvarlig)
Liv Mari Graffer Bye (vara)
Elisabeth Wæhre (nestleder og kursansvarlig)

foran fra venstre;
Hanne-Kristine Ludvigsen (foto/webansvar/kakeliste)
Heidi Bolgnes (leder)
Heidi Mesteig (kasserer)

Varamedlemmene tar ansvaret for kaffekoking og bord/stoler på Ranheim. Vi oppfordrer alikevel medlemmene til å bistå med flytting av bord og stoler før og etter medlemsmøtene.


Kasserer melder at det er mange medlemmer som ennå ikke har betalt kontingenten sin for 2012.

Kontingenten er kr 350,-og skal innbetales til kto 0539.53.25576

For de som bruker papirgiro står kontoen på Trondheim Quiltelag, v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2012” + medlemmets navn.

Kontingenten bes innbetalt snarest. I begynnelsen av mars vil vi sende regning til de som ikke har betalt. Vi ønsker å begrense utsendinger med post, da sparer laget vesentlig i porto. Kvittert medlemskort utleveres på medlemsmøte.

Styret minner om at kontingentinntektene er nødvendig for at vi skal kunne opprettholde aktiviteten og standarden på denne.

Denne meldingen sendes også på e-post til alle1 kommentar:

Sølvi's blog sa...

Lykke til med styrearbeidet i året som kommer.