org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

19. april 2012

Referat styremøte 11.04.12 kl.17.30-18.30.


Styremøte 11.04.12 ved Ranheim forsamlingshus

Tilstede: Heidi Bolgnes, Heidi Mesteig, Elisabeth Wæhre, Hanne- Kristine Ludvigsen, Mona Baatnes, Ragnhild Finserås og Liv Mari Graffer Bye.

Sak1:
Økonomi – medlemsutvikling- purring
Det er pr. i dag ca 50 stk som ikke har betalt medlemsavgift. De som var tilstede på  medlemsmøtet fikk mulighet til å sjekke om de hadde betalt eller ikke hos kasserer. Det står 197 medlemmer på dagens liste. De som ikke betaler innen mai- møtet vil bli strøket fra listen. De må da enten betale seg inn som gjest eller betale medlemsavgiften.
Medlemslistene ble også sendt rundt på møtet slik at medlemmene kunne korrigere personalia.

2:
Mai- møtet
Leder Heidi Bolgnes kan ikke være tilstede da det er styremøte i NQF,  Mai-møtet vil bli ledet av nestleder Elisabeth Wæhre.

3:
Sommeravslutning- priser- budsjett- kunngjøring- påmelding og påmeldingsfrist.
Sommerfesten vil avholdes 6. juni på Festningen. Leder skal prøve å få til en to- retter (middag- dessert) til ca 350 kr/pers. Middagen vil bli betalt av medlemmene, mens laget vil stå for lokale og en guidet tur på festningsområdet. Påmelding og påmeldingsfrist vil bli lagt ut på blogg og sendt medlemmene når denne er blitt bestemt.

4:
Høstens program
Alt er klart utenom oktober. Vi mangler fortsatt foredragsholder denne måneden. Styret jobber med saken.

5:
Kurshelg
Noen kursholdere er booket, det jobbes med noen flere. Styret er godt i gang med planleggingen av helgen, og det tas sikte på at kursprogrammet skal presenteres senest på sommerfesten

6;
Styret støtter initiativ fra Magnhild, Astrid og Elin om å prøve å få i gang et eller annet tiltak rettet mot barn/unge basert på boka ”barn + symaskin = GØY” som er utgitt av NQF og Norges Husflidsforbund.

7;
Kasserer Heidi M har hatt gjennomgang/opptelling av årene og gitt de klarere farger. Bra initiativ!

Ingen kommentarer: