org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

9. mai 2012

Sparebank1´s 10-er-aksjon

For dere som er på facebook så har dere kanskje registrert denne aksjonen fra banken.

Trondheim Quiltelag har meldt seg på i håp om å få midler så vi kan kjøpe inn vatt til teppene som syes til teppeaksjonen "Tepper som varmer".

https://facebook.sparebank1.no/trondheim-quiltelag

Alle facebookbrukere kan avgi en stemme til hver banks region.  Sparebank1 i Midt-Norge dekker Trøndelagsfylkene, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Andre avd. av Sparebank1 i andre deler av landet har egne aksjoner - bl.a. har Sparebank1 SR-bank Amandaprosjektet på sin søkerliste.

Du kan med andre ord gi en 10-er til teppeaksjonen ved å bruke linken over - og en 10-er til Amandaprosjektet ved å søke opp Sparebank1 SR-bank.

Søkerne må få minst 50 stemmer for å få midler utbetalt.  Pr nå er vel 25% fordelt, aksjonen avsluttes  31.mai eller når man har kommet opp i kr 1.000.000 i Midt-Norge.

Vi ber deg som leser dette oppfordre dine facebook-venner til å støtte Teppeaksjonen via Trondheim Quiltelag!

Ingen kommentarer: