org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

22. november 2012

Referat fra styremøte 22.11.12

Sted; Trondheim Sentrum kl 17.00 - kl 18.30
Tilstede; Heidi Bolgnes, Heidi Mesteig, Elisabeth Wæhre, Ragnhild Finserås
Forfall; Hanne-Kristine Ludvigsen, Mona Baatnes, Liv Marit Graffer Bye

Sak 1; Desember møtet.  Avklarte arbeidsfordeling og syaktivitet.  Heidi B tar infoen om det på invitasjonen til medlemsmøtet.  Det blir gløgg og pepperkaker, med mulighet for kaffe/te for de som ikke kan drikke gløgg.

Sak 2; Årsmøtet i 2013.  Iflg normal møteplan skal årsmøtet være 6.februar.  Denne dagen er både leder og kasserer utenbys i jobbsammenheng og årsmøtet blir defor flyttet til 1 uke tidligere - dvs onsdag 30.januar.  Vi vil gi jevnlige påmeldinger om endringen.  Elisabeth ordner med lokalet.

Heidi B kontakter valgkomiteen i løpet av uka slik at de kan begynne på sin oppgave.  Styret oppfordrer medlemmer som kan tenke seg å bidra i styret til å ta kontakt med valgkomiteen ved Kirsti Stormo eller Laila Skauge.  Valgkomiteen bør tipses om hvilke medlemmer som er god på data/epost/blogg og gjerne fotografering.  Dette er en oppgave som styret ønsker god kompetanse på.  Tilsvarende er kasserer også på valg på neste årsmøte.

Sak 3; Økonomien.  Den ser ok ut, men kasserer påpekte at forventede regninger ville hun ha på dette året, tilsvarende vil giroer for neste års kontingent bli utdelt på januarmøtet og da med betalingsfrist 20.januar

Sak 4; Vårens program.  Vi har programmet på plass, men mangler et par bekreftelser.  Dette blir lagt ut på bloggens høyre-marg så fort det er klart.

Ingen kommentarer: