org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

7. mars 2013

Styremøtereferat 26.februar


Referat fra Styremøte tirsdag 26.02.13 i Domstoladministrasjonens lokaler.
Tilstede: Heide Bolgnes, Elisabeth Wæhre, Heide Mesteig, Mona Baatnes, Solveig Kirknes og Liv Mari G. Bye
Fraværende: Astrid M. Berg
1/2013       Konstituering av styret
Leder; Heidi Bolgnes
Nestleder/kursansvarlig; Elisabeth Wæhre
Sekretær; Mona Baatnes
Kasserer; Heidi Mesteig
Webansvarlig; Solveig Kirknes
Vara; Astrid M Berg og Liv Mari G Bye

2/2013       Fotografering av styret, ble ikke gjort siden alle ikke var tilstede. Skal bli gjort ved en senere anledning.

3/2013       Gjennomgang av arbeidsinstruks. Noen korrigeringer ble gjort fra fjorårets versjon. Ny korrigert versjon er blitt oppdatert. Fra og med dette styremøtet vil sakene i referatene bli nummerert fortløpende gjennom hele året.

4/2013       Øvrige rutiner ble gjennomgått og avklart.

5/2013       Fordeling av arbeidsoppgaver. Ny web- ansvarlig er Solveig Kirknes, resten av styret beholder siden gamle arbeidsoppgaver. Nytt varamedlem er Astrid M. Berg.  Alle skal hjelpe til før og etter møtene med å rydde bord, stoler og diverse. Astrid og Solveig lager kaffe.Gjennomgang av programmet for 2013. Tema for show og tell i 2013 ble bestemt

Ingen kommentarer: