org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

10. september 2013

Referat Styremøte 4.september


Sted;  Folkets Hus Ranheim 
Tilstede: Heidi Bolgnes, Elisabeth Wæhre, Heidi Mesteig, Solveig Kirknes, Mona Baatnes, Astrid M. Berg og Liv Mari G. Bye.

Sak
6/2013     Evaluering av aktiviteter hittil i år.

Det kan synes som om det er noe nedgang i antall fremmøtte på møtene.          
Foredrag med Helen Stubbings. Oppmøte ca 40 medlemmer, mens vel 60 hadde meldt sin interesse

7/2013     Høstens program er avklart og låst – står i høyre marg på bloggen

8/2013     Planlegging av program vår 2014.
               Diskutert. Blir enige om at alle kommer med forslag innen en uke. Ønsker også forslag fra medlemmene.

9/2013     Økonomisk oversikt: økonomien er under kontroll.


Mona/referent

Ingen kommentarer: