org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

27. november 2013

styremøte 26.nov 2013

Styremøte 26.11.13 Domstoladministrasjonen

Tilstede: Heidi Bolgnes, Elisabeth Wæhre, Heidi Mesteig, Solveig Kirknes, Mona Baatnes og Liv Mari Graffer Bye.

Forfall; Astrid berg

Sak:
11/2013      Juleavslutning.
                     Desembermøtet planlagt ferdig

12/2013      Vårens program
                     Styreleder skal prøve å gjøre avtaler snarest etter styrets prioriterte ønskeliste.

13/2013      Økonomisk oversikt.
                      Lagets økonomi er god.

14/2013      Tilbakemeldinger fra medlemmer
                      Styret har diskutert flere tilbakemeldinger fra medlemmene, og vil arbeide videre med dette.  
                      Styret setter stor pris på innspill fra medlemmene og dette trenger vi for å forbedre oss.

15/2013      Årsmøteplanlegging 
                     Årsmøtet blir onsdag 29.januar. (Merk datoen!) Møtedatoen må flyttes 1 uke tidligere pga leders jobbreise. 
                    Styreleder gjør de nødvendige forberedelser.

16/2013      Eventuelt – direkte beskjed til medlemmene; 
                     TQL sender ut invitasjoner mv på e-post.  
                      Det er opplyst på bloggen og hjemmesiden at endring av kontaktinfo må gjøres til   
                      kasserer@trondheimquiltelag.no.
                      Tidvis sendes det også rundt lister på møtene hvor medlemmer kan korrigere kontaktinfo.

                      Har du skiftet jobb og/eller privat e-postadresse så må vi få beskjed!

                      Til tross for dette har vi noen gjengangere som vi stadig får feilmelding på
                      Vi har noen mailadresser som feiler;
Dette gjelder blant annet:
@broadpark.no
@bluegarden.no
@c2i.net    
@tele2.no  
@gmail.no
@gmail.com

Vet dere om medlemmer som har hatt disse e-postadressene -  spør om de fortsatt mottar e-post fra TQL.


Ingen kommentarer: