org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

4. januar 2014

Årsmøteinnkalling onsdag 29.januar

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

Tid; onsdag 29.januar 2014 (merk datoen!) kl 19.00
Sted; Folkets Hus Ranheim

Saksliste;
1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
2. Årsberetning 2013
3. Regnskap 2013
4. Innkomne forslag fra medlemmene
5. Kontingent og gjestebetaling
6. Budsjett 2014
7. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut samlet på epost medio januar når regnskapet er ferdig.
Styret vil vise årsmøtepapirene via prosjektor, men vi oppfordrer til at dere har med utskrifter selv.


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 17.januar

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2014 før årsmøtet.
(kontingent betalt etter 24.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til kto 0539.53.25576
v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad
Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2014” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe med noe godt til som TQL spanderer. 
Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha J
Ekstra gevinst til en av dere som viser frem noe innenfor temaet ”Valentine”


Velkommen til årsmøte!

Denne innkallingen er sendt 04.01.14 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse De som ikke har epost får papirene tilsendt pr post.
Innkallingen legges også ut på bloggen i sin helhet.

Ingen kommentarer: