org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

3. mars 2014

Styremøtereferat 24.02.2014


Første styremøtet etter nyvalg ble holdt 24.februar kl. 18.00-21.00

Sted: Hos Kirsti Evjen Stormo

Til stede: Kirsti Evjen Stormo, Heidi Bolgnes (avgått leder), Rita Carlsen, Astrid M. Berg, Solveig Kirknes og Elisabeth Wæhre.

Ikke til stede: Laila Skauge, Liv Mari Graffer Bye og Heidi Mesteig (avgått kasserer)

Konstituering av styret:

Leder: Kirsti Evjen Stormo

Nestleder: Astrid M. Berg

Sekretær: Solveig Kirknes

Kasserer: Elisabeth Wæhre

Webansvarlig: Laila Skauge

Vara: Rita M. Carlsen

Vara: Liv Mari Graffer Bye

 
Oppgavene i styret ble fordelt.

Avgått leder informerte om styrets oppgaver og erfaringer fra året som har gått.

Fra og med aprilmøte vil vi starte med "sydamens hjørne" før hvert medlemsmøte. Tidspunktet blir kl. 18.30-19.00. Da tar vi for oss et emne hver gang og viser forskjellige teknikker og tips som er greit å vite. De foreløpige temaene er som følgende:

April: Viser bruk av forskjellige linjaler

Mai: Viser stitchery-teknikker

September: Informasjon om de forskjellige vatt-typer og hvilke som brukes til hva.

Oktober: Sy i glidelås

November: Viser ulike håndapplikerings-teknikker

Januar 2015: Viser søm av lukkekant

I juni blir det som vanlig sommeravslutning, denne gangen kurvfest på Byneset. Buss blir satt opp.

Ingen kommentarer: