org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

18. november 2014

Styremøtereferat 11.11.2014

Møtet ble holdt hos Rita Carlsen
Tilstede: Kirsti Evjen, Astrid Berg, Elisabeth Wæhre, Laila Skauge, Liv Mari Graffer Bye, Rita Carlsen og Solveig Kirknes

·        Neste års program på medlemsmøtene ble diskutert. Vi har avklart de fleste foredragsholderne og sydamens hjørne. Sommeravslutningen, hva gjør vi med den? Forskjellige forslag kom fram, men Astrid undersøker et av alternativene til neste gang. Vi vil også ta det opp med medlemmene på et møte om hva de synes.

·        Bloggen, hva fungerer og hva fungerer ikke? Noen oppdateringer og endringer vil bli foretatt.

·        Medlemslistene er oppdatert med nye medlemmer. Noen har meldt seg ut og andre er strøket pga. manglende betaling.

·        Regnskapet ble gjennomgått og diskutert.

·        Budsjett for 2015 er snart ok etter litt endringer.

·        Vi fortsetter med 1-2 vertinner ved inngangen på møtene. Der blir medlemmene ønsket velkommen og alle skriver seg inn i boka, medlemmer og gjester. Gjester betaler 50 kr. Vi setter opp vertinneliste sammen med kakelistene, og da trengs to medlemmer til hvert møte.

·        Oppgavefordelingen innen styret ble tatt opp igjen og noen forandringer ble foretatt.

·        Valgkomiteen må snart komme i arbeid.

·        Saker til årsmøtet må være inne til styret innen 7.januar 2015  

Delvis oversikt over neste års program:

Januar:              Foredrag med Heidi Bolgnes sitt quilteliv.
Sydamens hjørne: Berit Hansen Gilde med håndsøm av quilteblokker.
Linstoff selges

Februar:         Årsmøte med frukt og kake
                              Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold med «søm på streken».

Mars:                  «Handlag.no» med Anne Bårdsgård og Karin Aurora Lindell som viser sine ullbroderier.
                              Sydamens hjørne: Søm av lukkekant

April:              Bente Tufte holder foredrag
                              Sydamens hjørne:

Mai:                Kosthold/helse: Heidi Arstad forteller sin historie
                              Sydamens hjørne:

Juni:                Sommeravslutning


September:    Ragnhild Dahl: Strikking
                              Sydamens hjørne:

Oktober:        Kanskje sydamens hjørne hele møtet

 

Ingen kommentarer: