org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

4. april 2016

Referat fra Styremøte i TQL 31. mars 2016

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag

Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Eva Østerås

Forfall: Solfrid Dahlseng

Møtedeltakerne, Solfrid Dahlseng

Siemens 31.03.16
Eva Østerås, 31.03.16

På TQL’s blogg

Ansvar

1.     Oppfølging fra forrige møte
- Referat fra årsmøtet er ferdig, det er signert, skal bare distribueres.               /Kirsti        
- TQLs hjemmeside oppdateres med navnene til nytt styre.                              /Kirsti            
- Det er skrevet retningslinjer for vertene, de limes inn i boka og vertene 
         informeres.                                                                                                       /Kirsti 

2.     Ansvarsfordeling
Det ble enighet om følgende ansvarsfordeling:
Leder: Kirsti Evjen: Ledelse av laget, oppdatering av Brønnøysundregisteret
Nestleder: Rønnaug Holsæter (kaffeansvarlig, gevinster, kontakt butikkene)
Kasserer: Elisabeth Wæhre, regnskap, holde medlemslisten ajour
Sekretær: Eva Østerås (invitasjoner og referat fra møtene, lister med 6 kakebakere, og 3 verter til møtene)
Webansvarlig: Vigdis Iversen (bilder på bloggen, FB)
Varamedlem: Bente Vinsnes (arrangement medlemsmøte)
Varamedlem: Solfrid Dahlseng (arrangement medlemsmøte)

Denne lista er ikke fullstendig. Oppgaver og ansvarsforhold i forbindelse med medlemsmøter vil bli presisert tydeligere, og sendt på høring til styremedlemmene. Vil bli oppdatert på neste styremøte                                        Kirsti/Alle

3.     Medlemmer i TQL
Kasserer har gjennomgått medlemslista og kontrollert medlemskontingent for 2016. De som ikke hadde betalt innen forfallsdato, fikk ny frist 20. mars.  
Medlemmer som ikke har betalt innen utgangen av mars, blir merket som ubetalt, og vil få beskjed om dette hvis de kommer på et medlemsmøte.              
De som ikke betaler, vil bli regnet som gjester, hvis ikke annet blir avtalt.
                                                                                                                                    
Oppdatert medlemsliste sendes til sekretær.             / Elisabeth                                                             

4.     Erfaringer fra årsmøtehelgen
Det ble snakket om erfaringer fra årsmøtehelgen. Ingen hadde tidligere erfaring med tilsvarende arrangment. Det fremkom både postive og negative erfaringer, som ble diskutert. Det fremkom at det har vært ulik forståelse av jubileumskomiteens oppgaver og styrets oppgaver. Det er ennå ikke oversikt over det økonomiske resultatet. Vi vil komme tilbake til en evaluering når alle fakturaer er kommet.                                                                                                                  

5.     Evaluering av medlemsmøtene
Det er fremkommet flere kommentarer med ønsker om endringer på møtene.
Blant annet er det innlegg og kommentarer på Facebook. Styret ønsker å bidra positivt til utvikling av organisasjonen i tråd med medlemmenes ønsker, og vil lytte til medlemmene. Det er viktig at alle får anledning til å bidra. Styret diskuterte situasjonen og ble enige om å invitere medlemmene til en evaluering. Det ble diskutert metode og tidspunkt.
Det ble enighet om at alle medlemmer inviteres til en evaluering på maimøtet, og at alle skal få anledning til å legge frem sine synspunkter.
Det settes opp på planen for maimøtet.                             /Alle                                                                    

6.     Sommeravslutning 2016
Det har vært uklart om jubileumskomiteen hadde planlagt blåtur, men det fremkom at dette ikke er tilfellet. Situasjonen ble diskutert. Styret ble enige om å planlegge en sommeravslutning 1. juni, og diskuterte flere alternative løsninger. 2 retters middag med kaffe. Priser må sjekkes, utgangspunkt 50 – 70 personer. Ulike alternativer undersøkes før neste møte.                                        / Rønnaug   
Referent, 4.04.16
Eva Østerås
(sekretær TQL)

Ingen kommentarer: