org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

20. mars 2017

Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw,  Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Eva Østerås
Heidi Bolgnes (sak 1)
Forfall: Bodil Skorstad

Møtedeltakerne

Hos Elin, 19.03.17
Eva Østerås, 20.03.17

TQLs blogg

Ansvar

11.  Opplæring i Styreweb
Heidi Bolgnes forklarte styreweb, og hun og Elin la inn styremedlemmene med de riktige tilgangene. Eva laget et arkiv med følgende mapper:
- Medlemsmøter_invitasjoner
- Medlemsmøter_ referat
- Styremøter
- Sytreff
- Kurs
Hvis andre i styret ønsker endringer, er det bare å si fra.                                         Alle

22. Budsjett og regnskap
Kari har fått tilgang til banken og har gjennomgått medlemslista og sendt ut purringer på medlemskontingenten til 18 stykker.
Hun har også bestilt at vi fremover skal ha KID-nummer på faktura, slik at vi slipper å gjette hvem som har betalt når andre enn medlemmene selv betaler.
Vi gjennomgikk budsjettet for 2017 opp mot regnskap for 2016.
Det ble diskutert i hvor stor grad kontoene skal splittes opp.
Kari setter det opp i Styreweb.                                                                                Kari
Bestilte bøker fra Bettina Andersen etterlyses.                                                  Solfryd

33. Evaluering av marsmøtene – medlemsmøte
Ruth er som regel først på møtene. Hun låser opp døra nede, og gir adgangskort til vertene. Hun henter ut gjesteboka og gir den til vertene og minner dem om retningslinjene for vertene.                                                                                     Ruth
 
Det er behov for at noen tørker over sølete bord på slutten av møtet. Det ble enighet om at vi i styret gjør det til slutt.                                                                        Styret

Show and tell på marsmøtet: Det var veldig mange quilter, og rollene må avklares. Det ble enighet om at den som leder show and tell, og den som tar bilder, skal ikke i tillegg gå med produktene.
Solfryd tar ansvaret for show and tell, mikrofon og gevinster.                          Solfryd
Påskeblomst på aprilmøtet + de stoffene som er skjært. 

Ansvaret for årene og opplesning av tall:                                                           Greta
De lange årene holdes av til slutt.

Kakeliste og liste over verter:                                                                              Kari


Sytreffet 15. Mars
Styret syns at sytreffet var vellykket, det var et godt oppmøte og god stemning. Positivt at gjester ble ønsket velkommen.
Styret ønsker at kursgruppen informerer litt på neste møte om den oppsummeringen og videre planer.
Det er kommet forslag med en felles kaffepause.
Styret mener at de som arrangere treffet og har med kake ikke skal behøve å betale inngangepenger, men endelig beslutning ligger hos kursgruppen.
Ruth tar med innspill til kursgruppen.
Vi takker kursgruppen for en flott arrangement.

Det ble foreslått at TQL-styret tar kontakt med tidligere medlemmer og hører om de har lyst til å komme tilbake. Det var sekretær som fikk oppgaven. Knyttes til informasjon om planer om sytreff el.l i tillegg til ordinære møter.         Eva


44.  Godtgjørelse for foredrag
Det er enighet i styret om at honorar for foredrag kan differensieres, og at det normalt skal være mellom kr 1500 – 2500. Lengde på foreragene er forskjellig også. Kun i særlige tilfeller går vi ut over 2500 kr. Refusjon av utlegg skjer kun mot kvittering og etter billigste reisemåte (dette kommer i tillegg til honorar). 

Butikkene skal normalt ikke ha kjøregodtgjørelse.

55. Sommeravslutning
Det er innhentet tilbud fra Sverresborg, med et opplegg med informasjon og mat. Det viste seg å være kostbart, så flere alternative løsninger ble diskutert.  

66. Hjemmesiden til TQL
Ble diskutert. Hvis vi sletter den, må vi ha en løsning med mailene til TQLs ulike roller. Elin vurderer det nærmere.

77. Infofolder for TQL
Solfryd foreslo at TQL lager en informasjonsbrosjyre. Vi tenker på det.

Det er også kommet opp ønske om forklaring til quilteuttrykk. Det er en ordliste på NQF sin hjemmeside, og vi kan henvise til den.     
http://www.nqf.no/engelsk-norsk-ordliste/

88. Evaluering av retningslinjer for vertene
Dagens retningslinjer ble utdelt og gjennomgått. Det ble enighet om at de fortsatt er greie, men det er viktig at vertene leser de når de kommer.

99. Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom.
Vi tenker over om vi skal finne på noe, gjerne sammen med andre, kanskje spørre butikkene?

1 10. Møteplaner fremover

April
Hege Vinje har sydamens hjørne med applikasjon / needleturn.
Marianne Tverbakk har foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

Mai
      Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller også om sjablonger og trykk det blir etterpå og ikke før møtet. 
      Møtet vurderes å starte kl 18:30 for at hun skal få nok tid. 
      Månedens tema: Sjablonger og trykk.

Sommeravslutning onsdag 7. juni
Det ble diskutert mulige opplegg for sommeravslutning.
Oppgaver ble fordelt, men det ble ikke tatt beslutning.
Månedens tema: Reisemapper

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Kari Berg: Den stor Quick Curver – linjalen
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch

Andre aktuelle tema:
Utvalg av symaskin-nåler og tråd
Informasjon fra Reprogruppa
Applikasjon – vi finner noen som kan vise
Søm av vesker

Oktobermøtet:
Frøydis Myhre – avtalt.
Månedens tema: Kaffe Fassett-inspirerte produkter

Novembermøtet
Kristin Stav kommer med foredrag.
Sydamens hjørne? Vurderes nærmere.

Desembermøtet
Alternativer til syprosjekt ble diskutert. Vi tenker på det.  

1 11. Neste styremøte
Onsdag 19. April kl 18:30 hos Greta. 


Referent, 20.03.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

Ingen kommentarer: