org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

14. desember 2017

Referat fra styremøte i TQL

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås

Møtedeltakerne

Hos Elin, 11.12.17
Eva Østerås, 13.12.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Evaluering av kurshelga 11. og 12. november
Kurskomiteen hadde laget en oppsummering etter deltakernes evaluering, og hadde selv supplert med egen vurdering. Det var en svært positiv evaluering, hvor deltakerne uttrykte at de var fornøyde både med kursenes innhold og gjennomføring. Ruth gjennomgikk svarene og det ble diskutert.
Mye av dett er nyttig for senere: Max antall for de ulike rommene hvis man skal ha symaskin:
Sector 13, Salaten 10 og kantineareal (hvis hestesko): 20. Videre fremkom det flere nye kursønsker. Styret vil bruke denne lista fremover, men ønsker ikke å gå i direkte konkurranse med Quiltegårdens kurs. Det er gjort mange erfaringer med å arrangere kurs, og lage lunsj for deltakerne. Erfaringene fra kurskomiteen og styret ble drøftet. Det økonomiske ansvaret er styrets, og styret har ansvaret overfor årsmøtet. Administrasjonen vedr. påmelding og betaling kan gjøres på en annen måte i Styreweb, mer i tråd med NQF .Dette blir vurdert nærmere.
Styret takker alle som har bidratt med arbeidsinnsats i forbindelse med kursene.

2.     Økonomi

Kurshelga gikk med et lite overskudd totalt sett, noe styret er meget fornøyd med. Det mangler en faktura. Det ble litt snakk om neste års budsjett, men vi kommer tilbake til det etter jul.


3.     Planer fremover
Styret ønsker å ha foredrag av Anne Beier (tidl Finnestad), men det er ikke mulig før våren 2019. Hun ønsker å kombinere reise til Trondheim med kurs. Vi forsøker å få til dette i samarbeid med Quiltegården, siden vi ikke kan ha dagskurs i TQLs regi midt i uka. Elin avtaler med Siw.
Kurslokaler: Det er en utfordring at det kan bli for mye ansvar for Siemensansatte (spesielt Ruth) når aktiviteten blir høy i quiltelaget. Styret vil prioritere at medlemsmøtene legges til Siemens. Sykveldene burde helst legges til et annet lokale, vi må undersøke om noen medlemmer vet om andre egnede lokaler. Tas opp på januarmøtet. Vi undersøker også om kontrakten med Siemens kan gjøres mer uavhengig av person.

4.     Møteplan for første halvår i 2018

Januarmøtet 2. Januar 2018
Anne Mette Snustad forteller om sitt quilteliv.
Kari sender liste med kakebakere og verter rundt på alle bord.
Tema for show and tell: Eksempel på bruk av stichery. Mange har et stichery liggende og vet ikke riktig hva de skal brukes til. Vi ønsker at det blir vist eksempel på hvordan man kan benytte stichery til ulike produkter.

Februarmøtet
Årsmøte, vi kjøper kaker.
Det blir medlemmenes lappemarked etter valgene. De medlemmene som ønsker å selge noe, må selv ta ansvar for organiseringen, pris og salg.

Marsmøtet
UFOER: Alle har sikkert UFOer liggende, og vi tenker at marsmøtet benyttes til å gjøre slike ferdig. Vi kjører marsmøtet som en sykveld - uten foredrag.
Vi kan ta med noe vi trenger hjelp til, eller kan hjelpe andre videre.
Show and tell: Ikke bestemt.

Aprilmøtet
Maurtua kommer, de vil dekke både sydamens hjørne og foredrag.
Tema for show and tell: Redesign

Maimøtet
Mali Storli Engedal – om Modern Quilt / Scandinavian Modern Quilters
Tema for show and tell: Moderne quilter

Juni:
Sommeravslutning

5. Eventuelt
Det kommer feilmelding på enkelte mailer fra Styreweb. Mailene går også til GNIST-appen, og informasjonen ligger også på bloggen. Det er viktig at man selv sørger for at mailboken ikke går full og sperrer for nye.
Valgkomiteen bør starte arbeidet frem mot årsmøtet. Elin tar kontakt.

- Årsmøtet i NQF er i mars. Elin, Kari, Bodil og Eva har meldt seg på for å representere TQL.

- Lukket filmfremvisning for TQL
Filmen ”Rett vest” er en komedie, bl a handler det om Norgesmesterskap i quilting. Vi tilbyr lukket fremvisning for medlemmer i Trondheim Quiltelag onsdag 10. Januar kl 19:00 på PRINSEN, og at man kan få invitere med seg noen. Pris kr 115,-. De som vil, kan gå ut sammen etterpå, vi foreslår å reservere bord på Døgnvill på torget etterpå. Info legges ut på Facebook.

Styremøte kl 17:30 på Siemens 3. Januar. Vertene bes komme kl 18.
Vi har ikke verter og kakebakere, vi spør på FB om noen kan stille.


Referent, 13.12.17
Eva Østerås (sekretær TQL)

Ingen kommentarer: