org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

4. januar 2018

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås


Møtedeltakerne

På Siemens, 03.01.18
Eva Østerås, 03.01.18

TQLs blogg

Ansvar

1.     Planer for årsmøtet

Onsdg 7. Februar  er det årsmøte i TQL.

Budsjettet for 2018
Kasserer la frem forslag til budsjett, og dette ble gjennomgått og diskutert.
Det er ønskelig at Styret deltar på årsmøtene i NQF. I 2017 var ingen til stede. Det ble enighet om å foreslå at budsjettposten økes til 10 000 kr (2000 kr pr styremedlem), slik at hele styret i TQL kan delta. Økonomien i laget er meget god, det er kommet 30 nye medlemmer siste år, og det har gitt større økonomisk frihet. Styret ønsker også å tilbakeføre midler til alle medlemmer gjennom delfinansiering av aktiviteter.
Det ble enighet om gavekort til kontaktpersonen på Siemens, for belastingen har vært stor, og Siemens leier kun ut til TQL hvis en fast ansatt er til stede.
Det ble enighet om et budsjett som skal fremlegges for godkjenning på årsmøtet i februar.

Innkalling skjer senest to uker før møtet. Forslag til saker skal sendes skriftlig til leder senest 4 uker før møtet. Årsmøtet behandler årsberetning, revidert regnskap og valg av nytt styre.
Revisor skal gis tilgang til Styreweb for å gjennomgå regnskapet.
Leder skriver årsberetning som styret får tilsendt. Sekretær sender invitasjonene til medlemmene med vedlegg.
Etter årsmøtet er det medlemmenes lappemarked. De som ønsker å selge noe, må selv sørge for det praktiske.
Vi kjøper kaker, herav en glutenfri. Ruth sjekker pris i kantina. 


Referent, 3. januar 18
Eva Østerås (sekretær TQL)

Ingen kommentarer: