org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

20. oktober 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 19.10.20

 Møtereferat

Referatet gjelder

 

Deltakere

Styremøte i Trondheim Quiltelag

 

 

 

Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen (via videolink), Hanne-Kristine Ludvigsen, May Kristensen, Dagny Skrødal, Eva Østerås
Forfall: Kirsti Hatlem

 

 

Kopi for behandling

 

 

Møtedeltakerne 

Møtested, dato

Utarbeidet av, sted, dato

 

Kopi for informasjon

Møte hos Eva 19.10.20 kl 18:00

Hanne-Kristine og Eva, 19.10.20

 

Bloggen

 

Ansvar


Syhelg 31. oktober og 1. november

KA-senteret er bestilt. Vi må regulere antall deltakere pga plass og covid19-reglene. Vi tilbyr: 
1. Kurs «Til dekket bord – Fisk på fat». Stable-og skjæreteknikk med buete former ved Hege Løkken Hansen. Max 10 deltakere. To grupper, en på lørdag og en på søndag. 

2. Kurs i Sashiko-teknikk – en japansk håndsømsteknikk ved Ann-Mari Duffy. 
Max 6 deltakere pr dag/gruppe. Samme kurs går både lørdag og søndag. 

3. Sy til teppeaksjonen. Organisator og leder for aksjonen er Anita Skjellanger. TQL har gitt penger til stoff og vatt, og mange gav sine gavekort fra sommergaven til teppeaksjonen. De som ønsker å delta kan ta med symaskin og sine prosjekter eller møte opp og sy det som Anita organiserer. 
Eva sjekker om Anita trenger maler eller noe annet. 

På grunn av smittevern ber vi alle om å ta med matpakke og egen kopp. Styret lager kaffe og tar med kaker til kaffen. Hovedansvarlig på kjøkkenet; Lørdag: May, og vi hører med Grete Ståhl. Søndag; Kirsti. 

Eva henter kaffe og strykejern på Siemens.


Oppstartstidspunkt er kl 10:00 begge dager.
Vi avslutter kl 15:00. Vi ber om hjelp til å rydde på plass etterpå.

Dagny og Eva sørger for at møbler blir flyttet inn i rommene fredag kl 15.
Det hadde vært fint med flere hjelpere. Kan Kirsti bli med? Spør Grete Ståhl også om nøkkel og kanskje noe hjelp.

 

Baking til lørdag: Eva og May
Baking til søndag: Dagny og Kirsti
Dagny tilbyr seg å kjøre og gjøre ærend på lørdag hvis noe må kjøpes.
Hilde og Dagny kommer ikke de to dagene pga smittesituasjonen.

 

Novembermøtet:

-       Heimdalsgruppa (Dagny følger opp), Siemensgruppa (Eva følger opp) og Dalgårdsquilten (May følger opp).
Sydamens hjørne går ut. 
Show and tell har tema Advent.

-       Dagny kjøper lynlodd på Staples; to pakker a 1000 lodd.

 

Desembermøtet:

-       Show & Tell: Nyttårspynt / teppe, løper, puter osv

-       Syprosjekt: en brettet og sydd stjerne i stoff med perle på. Styret vurderer stoffpakke, utstyrsliste osv

 

 

Januarmøtet: Dagny har snakket med NN som har sagt ja til å fortelle om sitt quilteliv.

Økonomien
Hilde hadde sendt ut en oversikt over den økonomiske situasjonen.
Det går bra i 2020, men koronasituasjonen har medført at lokal-leien er blitt fordoblet, og vi har utgifter til lodd som vi ikke hadde før. Vi har fått mindre inntekter av loddsalget i høst. Gevinster er på 3000 kr pr møte fortsatt.

Situasjonen ble diskutert: Driften blir dyrere enn planlagt i 2021, for vi vet ikke når vi får lov til å komme tilbake til Siemens.
Etter en diskusjon ble det enighet om følgende: 
Vi må ta konsekvensen av økte utgifter, og dette må også få konsekvenser både for driftsbudsjettet og for jubileumskomiteens rammer:
Jubileumskomiteen får 70000kr til disposisjon for å arrangere konkurransen, premiere vinnere (inntil kr 10000 i premier), jubileumsfest med middag på Lian, antatt kuvertpris kr 600,- pr person, med en egenandel. Underholdning vil koste mer enn i et normalår. Jubileumskomiteen beslutter fordeling og forbruk innenfor disse rammene.

 

Dersom det er ønskelig med mer involvering fra styret, er det bare å si fra.
Vi ønsker en god dialog om saken. 

Eventuelt.

Ingen saker kom opp.

 

Referenter ; 
Eva og Hanne

Ingen kommentarer: