org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

27. januar 2016

Årsmøte 3. februar 2016

  
Årsmøte og medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
Onsdag 3.februar 2016
kl. 19:00- 21:30 i Siemens-kantina (Bratsbergveien 5)
(dørene åpnes kl. 18.30)
  
Årsberetning, regnskap og budsjett til årsmøtet

kommer som eget vedlegg på e-post til medlemmene

AGENDA:
1.  Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps

2.  Årsberetning 2015 (vedlagt)

3.  Regnskap 2015 (vedlagt)

4.  Innkomne forslag fra medlemmene
a.  Ingen innkomne forslag

5.  Forslag fra styret;
a.  Vedtektsendring vedtatt 6.mai 2015 på ekstraordinært årsmøte, dette må også behandles på et ordinært årsmøte.

Følgende ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 6.mai 2015

Vedtatt: Gjestebetaling på medlemsmøtene ble etter diskusjon blant medlemmene satt til kroner kr 100.- Økningen skyldes at laget vil ha flere ordinære medlemmer og at gjester får fine foredrag, kaffe og kaker og masse inspirasjon.

Forslag til vedtak fra styret:

I vedtektenes punkt 3 Medlemskap tilføyes:
Punkt 3.3: Gjestebetaling på medlemsmøtene er kr 100.- pr.gjest

6.  Kontingent og gjestebetaling
a.  Kontingenten ønskes beholdt uforandret på kr 350 pr år.  Gjestebetaling kr 100 pr gang som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte mai 2015.

7.  Budsjett 2016 (vedlagt)

8.  Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dagens tema for show & tell i januar er «karneval»


 
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med ”nogo attått”

Kakene blir kjøpt inn denne gangen.

Verter i januar: Dagny Skrødal og Kirsten Johnsen

Husk kaffekopp!
  
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag


Velkommen!

Ingen kommentarer: