org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

2. mars 2016

Ref Styremøte 29.02.16


                                                                                                       Møtereferat

 
Styremøte i Trondheim Quiltelag
 
Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Eva Østerås
 
 

 
 
Møtedeltakerne
 
Hos Kirsti, 29.02.16
Eva Østerås, 01.03.16
 
På TQL’s blogg
 
Ansvar

 

 1. Oppfølging fra årsmøtet
  Referat fra årsmøtet gjøres ferdig, signeres og legges ut snarest.                                                                                                               Kirsti
  TQLs hjemmeside oppdateres med navnene til nytt styre.                                                                                                                   Kirsti 

 2. Konstituering av nytt styre i TQL
  Leder, valgt på årsmøtet: Kirsti Evjen
  Nestleder: Rønnaug Holsæter (kaffeansvarlig, gevinster, kontakt butikkene)
  Kasserer: Elisabeth Wæhre
  Sekretær: Eva Østerås (referat fra møtene)
  Webansvarlig: Vigdis Iversen (blogg, FB)
  Varamedlem: Bente Vinsnes (arrangement medlemsmøte)
  Varamedlem: Solfrid Dahlseng (kakelista, arrangement medlemsmøte)

  Vertskap:
  Det går på rundgang blant medlemmene å være verter på medlemsmøtene.
  Mange er usikker på hva som forventes, og de kommer gjerne først.
  Det ble enighet om å lage en huskeliste som limes inn i boka hvor
  gjestene skriver seg inn.                                                                        
  Eva lager et utkast som sendes til Bente. Til slutt laminerer Kirsti papiret.                                                                                                               Eva/Bente

  Medlemmer i TQL
  Kasserer gjennomgår medlemslista og kontrollerer at medlemskontingent
  for 2016 er betalt. De som har betalt, purres.                                                     Elisabeth

  De som ikke har betalt innen ny frist, strykes som medlemmer.
                                                 
  Medlemsliste merket kakebaking sendes til Eva                                  Kirsti

  .                                                                                                            

 3. Forberedelser til årsmøtehelg på Scandic Lerkendal 11.-13.03.
  Det er pakket 480 kit for salg, kr 150 pr stk; nålpute og boks. Tepper til utstilling
  leveres på Scandic 10.03. mellom kl 15 – 17. Så skal teppene henges opp,
  og det er ønskelig at frivillige deltar. Krus selges for kr 75,-.
  To esker med krus skal fraktes fra kjellerboden på Siemens
  til Scandic 10.03.                                                                                  Elisabeth / Eva
                                                                                                        
  Det vurderes om det er mulig å skaffe pins for salg med TQL-logo på.
  Det mangler fremdeles noen vakter. Forsøker å få flere på møtet 3.03.                                                                                                             Kirsti
  Det skal loddes ut et stort teppe på årsmøtet, lukkekant skal sys.
                                                                                                                 Vigdis
  Plakater tas med på fk. Medlemsmøte 3.3.                                                                                                                      Elisabeth
  Vigdis betales kr 4000,- for sitt design av mønster som skal selges på
  årsmøtehelgen. Det ble avtalt at TQL da skal disponere eventuelt restopplag,
  og eies av TQL.                                                                                                               Elisabeth
  Det ble vedtatt at Kirsti skal få dekket sine utgifter til deltakelse på årsmøtehelgen, fordi hun har en rekke forpliktelser. Hun får dekket deltakeravgift, lunsjer og middager, i alt kr 1660,-
  Vigdis får dekket inngangspenger, kr 150,-.
  Resten av styret betaler selv.

 4. Planer fremover

  Sommertur 2016
  Det ble diskutert. Det er ønskelig med informasjon fra jubileumskomiteen.                                                                                                                Kirsti                                                                                                              

  17.mai
  Vigdis snakket varmt om stor oppslutning fra TQL i borgertoget. Det ble diskutert.
  Det passer ikke for alle på grunn av private planer med familie.
  Det ble enighet om at Vigdis undersøker responsen blant medlemmene
  – tas opp på de to kommende medlemsmøter.                                                 Vigdis
                                                                                                            

  Aktuelle innslag til medlemsmøtene I 2017
  jobbes videre med i Styret:
  - Bente Wold Klausen, redaktør i Quiltemagasinet
  - Bruk av ulike typer linjaler
  - Søm av navneskilt

  Aktuelle tema under "Vis og fortell", blir 4 ganger pr år
  I september: Vinter
  I desember: Vår
  I februar: påske
  I mars: Sommer


  Møtet hevet kl 21:30.
  Eva Østerås
  referent

Ingen kommentarer: