org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

23. september 2016

Styremøte i TQL 19.09.16

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Kirsti Evjen, Vigdis Iversen, Elisabeth Wæhre,  Bente Vinsnes, Solfrid Dahlseng, Eva Østerås
Rønnaug Holsæter
Møtedeltakerne

Statens hus, 19.09.16
Eva Østerås, 20.09.16Ansvar

1. Bruk av Styreweb

Medlemmene er lastet opp i Styreweb, og tilganger til styret er gitt.
Ett medlem mangler, Kirsti oppdaterer.
Regnskap føres fra 1. jan 2017.

TQL sier ja til å sende mail om Bjørkmyrmartnan, men enklere om det legges info ut på Facebook.


2. Plan for kommende møter

Det ble enighet om følgende plan:  

OKTOBER

Sydamens hjørne: Ruth Krangsås og Dagny Skrødahl viser bruk av linjal Curver (stor og liten). Det ble enighet om å spørre om de kan gjenta dette på november. Da kan flere få se, og de som vil prøve teknikken, får bedre oppfølging, kan spørre på neste møtet.
Bettina Andersen har bekreftet foredrag, skal bo privat. TQL skal kjøpe 4 bøker av henne.
Månedens tema: Log Cabinteknikk.
Vis og fortell, fritt.

NOVEMBER
Sydamens hjørne: Dagny og Ruth gjentar demo av curverlinjal og svarer på spørsmål fra de som har forsøkt siden sist.
Foredrag: Grete Gulliksen Moe
Månedens tema: Bargello og watercolorteknikk
Vis og fortell.

DESEMBER

Et lite syprosjekt. Flere alternativer ble diskutert. Rønnaug tar et hovedansvar.
Gløgg krever tilgang til kjøkkenet, må avtales  - ansvar Kirsti.
Det  ble diskutert flere alternativer, ble enighet om hvem som skal spørres om sydamens hjørne.

JANUAR 2017
Avtalt medlem spørres om foredrag Mitt quilteliv.

FEBRUAR
Årsmøte. To av styremedlemmene er ikke på valg.
Det ble enighet om å invitere til medlemmenes loppemarked. De må selv sørge for salg av egne varer.
Kjøpe bløtkake.
Fritt tema vis og fortell.

Det fremkom i evalueringen ønske om kurs. Årsmøtet bør ta stilling til om det skal etableres en kurskomite som kan igangsette kurs i  TQLs regi. I så fall må det velges en komite.

MARS
Avtalt medlem spørres om sydamens hjørne.
Foredragsholder forespørres etter avtale.
Månedens tema henger sammen med type linjal i sydamens hjørne

APRIL
Marianne Tverbekk har både sydamens hjørne og foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Applikasjonsteknikk.

MAI
Sydamens hjørne, demo av linjal. Avtalt person spørres.

3. Neste styremøte
16. november
Referent, 20.09.2016
Eva Østerås

Ingen kommentarer: