org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

7. februar 2017

Styremøte i Trondheim Quiltelag 6. februar 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim QuiltelagElin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw,  Solfryd Dahlseng, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås

Møtedeltakerne

Hos Elin, 06.02.17
Eva Østerås, 07.02.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Bli kjent og konstituering av det nye styret
Fordeling av oppgaver.

Elin Gjølme Haugen ble valgt til leder på årsmøtet.
Øvrige verv ble fordelt slik:
Eva Østerås:  Nestleder
Kari Berg: Kasserer og innkjøpsansvarlig
Eva Østerås: Sekretær,
Greta McGraw: Web-ansvarlig, med Bodil Skorstad som støtteperson
Solfryd Dahlseng: Tar ansvaret for Vis og fortell, gevinster og kontakt med butikkene.
Ruth Krangsås: Kurskoordinator, kaffeansvarlig og kontaktperson til Eiendomsdrift på Siemens.
Eurest driver kantina, og kasserer etablerer kontakt for å få faktureringen.
Øvrig kurskomite: Edna Nylen, Ann Mary Duffy, Astrid Martine Berg

Det ble snakket om hvordan vi kan sikre at gjester og nye medlemmer  føler seg velkommen og godt ivaretatt.
Vi ser på retningslinjene for vertene på nytt, og ser om vi burde gjøre mer.
Solfryd tilbød seg å følge med på de nye, slik at de ikke blir sittende alene.


2.     Plan for våren 2017 – justeringer?

Plan for vårhalvåret er i all hovesak lagt av det gamle styret:

MARS
MaurTua kommer og viser Kaleido-linjal i sydamens hjørne og også foredrag
om sin virksomhet, bl.a. gjenbruk.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Hege Vinje har sydamens hjørne med applikasjon / needleturn.
Marianne Tverbakk har foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI

   Sydamens hjørne blir om sjablonger og trykk.
   Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet.
   Månedens tema: Sjablonger og trykk.


3.     Sommeravslutning
Det ble diskutert mulige opplegg for sommeravslutning.
Oppgaver ble fordelt, men det ble ikke tatt beslutning.
Månedens tema: Reisemapper

4.     Høstplan

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne Donia: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Kari Berg: Den stor Quick Curver – linjalen

Andre aktuelle tema:
Utvalg av symaskin-nåler og tråd
Informasjon fra Reprogruppa
Applikasjon – vi finner noen som kan vise
Disapperaring ninepatch
Søm av vesker

Oktobermøtet:
Frøydis Myhre – avtalt.
Månedens tema: Kaffe Fassett-inspirerte produkter

Novembermøtet
Det ble diskutert mulige kandidater.
Sydamens hjørne? Vurderes nærmere.


5.     Neste møte
Neste møte blir hjemme hos Kari og hovedtema er å lære seg styreweb.


Referent, 07.02.2017
Eva Østerås

(sekretær TQL)

Ingen kommentarer: