org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

21. april 2017

Referat fra Styremøte i TQL 19. mars 2017

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Greta McGraw, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås
Forfall: Solfryd Dahlseng

Styret

Hos Greta, 19.04.17
Eva Østerås, 19.04.17

TQLs blogg

Ansvar

1.     Oppfølging siden sist
Ble diskutert.

2.     Sommeravslutningen
Det ble besluttet at sommeravslutningen legges til kantina på Siemens onsdag 7. juni, og at vi bestiller tapas hos Eurest. Dørene åpnes kl 18:30 og maten serveres kl 19.
Styret er verter denne kvelden, dekker bord, pynter med blomster og ordner med premier. Det er forbudt å bruke levende lys.
Vi lager en quiz som løses i grupper. Det skal også bli underholdningsinnslag.
Oppgaver ble fordelt.

Påmelding vil måtte gjøres på forhånd, ved at man betaler egenandelen via en faktura med KID-nr. Kari sjekker om det er greieste måte.                                                                                                                           
Eurest må ha beskjed om antall påmeldte 31. mai. Medlemmenes betalingsfrist/påmeldingsfrist blir onsdag 24. mai.
Dette må forklares i invitasjonen. Husk info om allergier, det kan sendes til Elin på tlf nr 93222693 eller på mail i god tid på forhånd.

Egenandelens størrelse ble satt til 200 kr for medlemmer og 350 kr for gjester.
Eva sender utkast til invitasjon på høring i styret før det sendes ut.                          
Ruth regner litt på alternative antall for å ha styring på økonomien.                           

3.     Kursplaner
Ruth informerte fra kurskomiteen. Neste sykveld blir onsdag 24. mai.
Det jobbes med spennende kursledere til høstens kurs.

Refusjonsskjema for kursholdere er oppdatert av Kari og hun legger det på Styreweb.

4.     Presentasjon av Ann-Mari Duffy
Ann-Mari Duffy er intervjuet av Bodil som jobber med en presentasjon av prosessen og hennes vinnerteppe. Legges på bloggen.                                                                                                                                    

5.     Hjemmesiden til TQL
Mailadressene er fremdeles ikke i orden. Kari har administratortilgang, og kan visstnok korrigere det.  
GNIST: Vi ønsker å ta i bruk all funksjonalitet til beste for medlemmene,
aktivitetsliste og påminnelse om møter.                                                                       

6.     Infofolder for TQL
Den gamle informasjonsbrosjyren er utsendt til styret på høring, og det er enighet om at den må fornyes og moderniseres. Gjerne med bilder av quilteprodukter.
Greta lager en liten billedmontasje som Bodil og Eva jobber videre med.                   

7.     Quilt in Public day - QUIP
Tredje lørdag i juni er en dag hvor quiliting anbefales å bli vist i det offentlige rom. Elin spør butikkene om de vil være med.   

8.     Møteplaner fremover
Onsdag 3. Mai
Foredrag av: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Hun forteller om sitt quilteliv og sjablonger og trykk.
Møtet starter kl 18:30 for at hun skal få nok tid.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.
Øvrige oppgaver ble fordelt.  

Septembermøtet:
Vi ønsker å ha flere arbeidsstasjoner.
Avtalt:  
Anne-Donia Bruun Hafskjold: Prairie Points (spisser/trekanter som avslutning på tepper i stedet for lukkekant)
Solfryd Dahlseng: Artquilt
Elin Gjølme Haugen: Demo av twisterlinjal
Sølvi Alfnes: Disappearing ninepatch
Magnhild Sandvei: Håndsømprosjekt – søm av sirkler til applikasjon
Greta McGraw: Dobbel weddingring

Det ble diskutert honorar for de som bidrar her.
Det var enighet om at vi skal gi mer enn til en vanlig Sydamens hjørne.
Forslag om 12 – 1500 kr, kan også differensieres, men alle som demonstrerer en teknikk må få det samme.

9.     Neste styremøte
Vi tar neste runde med avklaringer på messenger.Referent, 19.04.2017
Eva Østerås (sekretær TQL)

Ingen kommentarer: