org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

22. mars 2018

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag

Elin Gjølme Haugen, Astrid Martine Berg,
Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem, Grete Ståhl, Eva Østerås, Kari Berg (forfall 07.03.)


Møtedeltakerne + Kari Berg

På Siemens, 07.03.18
og Lade KA-senter
21.03.
Eva Østerås, 21.03.18

Bloggen

Ansvar

1.     Planer fremover

Det ble enighet om å;
-       kjøpe en rull med vatt til teppeaksjonen

-       invitere leder ev Lekaquilt til TQL i mai 2019 (Elin).

           Anne-Donia har sagt ja til å ta ansvar for nytt logoteppe, noe styret er glad for.

Aprilmøtet:
Kakebakere:
Anne Mette Snustad, Inger-Lise Ude, Magnhild Sandvei, An Rudinov Sætnan, Bettina Nordland, Birgitta Tangvik, Sølvi Eriksen. Vi spør om en kan ta med frukt i stedet for kake.

Verter: Brit Hermstad og Elin Damman – de spørres om å komme kl 18.
De inviterte studentene skal få gå inn gratis. Andre gjester betaler som normalt.
Møtet starter kl 18:30. Loddtrekninga starter kl 21:15.
Styret møter kl 17:30. Elin spør om åpning av dører på Siemens. Astrid er bortreist, så Kirsti tar ansvaret for Show and tell og Eva tar loddtrekninga sammen med Ida. 
Abby: gevinstene. 

Wenche Ulvan har tilbudt quiltebøker gratis, og disse skal vi forsøke å få tatt med til aprilmøtet, slik at de kan gis bort til interesserte. Vi bestiller også opp noen nye quilteblad fra NQF og gir de bort i rekrutteringsøyemed (Elin bestiller). Sy-kit-ene fra kjelleren kan også gis bort. 
Eva sender ut invitasjonene før påske.

Novembermøtet:
Foredrag om Quilting i Sør-Afrika. Undertittel frodige stoffer, frie teknikker og flotte Vi spør om hun også kan demonstrere en teknikk under ”sydamens hjørne” (Elin).

Kurshelg 10. og 11. november
Kurslokaler:
Det beste er å ha kurs på Siemens, men det er et problem der med at sikringer går når det er mange symaskiner. Vi ønsker heller ikke å overbelaste nøkkelpersonene.  Vi vurderer et lokale med tre rom og kjøkken på Lade i Harald Hårfagres vei 2. Grete ordner med nøkkel. 
Lokaler: Vi ønsker å bruke Kirkens Aktivitetssenter på Lade dersom det er kapasitet på strømnettet. Elin og Grete avklarer om det lar seg gjøre. Stedet tilbyr 3 rom og gratis parkering, kjøkken og toaletter. Virker godt egnet.Aktuelle kurs ble gjennomgått, og arbeid fordelt.

Oktobermøtet (3.10):
Møtet blir et symøte med workshops eller demo-stasjoner.
5 stasjoner ble planlagt.  

Sommerfest på Lian 6. juni
Vi bestiller aperitif i lavvo og sommerbuffet; Pris kr 495, egenandel blir lavere.
Vi starter kl 18:00 og mat kl 19:00, men justeres ut fra trikketider. Vi må ha påmelding og betaling på forhånd. Lian har 15 dagers frist på bestilling av riktig antall gjester. Betalingsfrist 28. mai. Underholdning ble diskutert.

Maimøtet
Mali Storli Engedal skal vise søm av hexagon, og i tillegg ha foredrag som skrevet på bloggen. 

Desembermøtet
Forslag ble diskutert. Vi tenker videre. 

Ekstern informasjon
Info til NQF? 
Eva skriver et innlegg om Styreweb til NQF-bladet.
Undersøker om det er interesse for oppslag om aprilmøtet.Referent, 22. mars 18
Eva Østerås (sekretær TQL)

Ingen kommentarer: