org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

10. januar 2019

Referat fra styremøte i Trondheim Quiltelag


                                                                                                            Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Astrid Martine Berg, Ida Kvisvik Rosenlund, Kirsti Hatlem,
Eva Østerås
Forfall: Grete Sommervold Ståhl


Møtedeltakerne 

Hos Astrid, 08.01.19
Eva Østerås, 08.01.19 

TQLs blogg

Ansvar

1.    Forberede årsmøtet 6. februar 2019
Følgende dokumenter ønsker vi å sendes ut på mail minimum 2 uker før årsmøtet sammen med sakliste.                             /Eva                                                     

a) Årsrapport 2018

Elin hadde sendt ut et forslag på mail på forhånd som ble gjenomgått og komplettert. Endelig versjon sendes ut.  /Elin                                                          

b) Regnskap 2018

Kari delte ut regnskapsoversikt, og det ble godkjent av styret.

c) Budsjett 2019

Styret satte opp forslag til budsjett for kalenderåret 2019.

d) Valgkomiteens innstilling
Er ikke mottatt, etterspørres.                                          /Elin                                                                          
2.    Bruk av honorar og gavekort i TQL
      Retningslinjene ble gjennomgått og utdypet. Satsene står uten endringer med unntak av teppeaksjonens leder, hvor satsen ble hevet med 200 kr. Det ble enighet om å følge kalenderåret og gi gavekort og honorar hvert kalenderår, ikke samle opp over flere år. Dette er mest praktisk og ryddig mht regnskapet. Avtroppende styremedlemmer avtakkes fortsatt på årsmøtet.

3.    Morsteppe 
      Det ble informert på desembermøtet om saken, og utsendt mail hvor medlemmer og sygrupper ble spurt om noen kunne tenke seg å sy et morsteppe til geriatrisk avdeling på St Olavs Hospital. En person har meldt seg, men ingen sygrupper. De ble enighet om at styret også kan ta jobben, og invitere med de nye styremedlemmene. Quiltingen bestilles i så fall hos en profesjonell og dekkes av TQL etter regning, men med et tak på 3000 kr. Endelig beslutning tas seinere. 

4.    Innhold på vårens møter
Mars: Bjørg Eigard; Trådgrafikk.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt


April: Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy av.
Ida kommer ikke.
Show and tell: Vårens quilter

Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper

5.    Evaluering og medlemmenes ønske for 2019
      Eva hadde summert opp de svarene som kom på gruppearbeidet på desembermøtet, og i tillegg de som har sendt svar på mail.
Det er mange som ønsker sykveld. Det ble diskutert. Det er enighet om at sykvelder må arrangeres et annet sted enn på Siemens.
Er det mulig at en sygruppe kan ta ansvar for en sykveld?
Svarene vil bli gjennomgått på januarmøtet, og følges opp videre av det nye styret.

6.    Neste møte
      Kaker til årsmøtet må bestilles. Vi bestiller via kantina. 
                                              
Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF og vil representere TQL.
Nye styremedlemmer er også velkommen til å bli med.
TQL har tidligere støttet reisen økonomisk med 2000 kr pr person, men ikke mer enn kr 10000 til sammen. Denne praksis fortsetter. 

Trondheim, 8. januar 2019
Eva Østerås (sekretær TQL)

Ingen kommentarer: