org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

14. februar 2019

Styremøte i Trondheim Quiltelag

                                                                                                                               Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen, Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Eva Østerås
Forfall: Astrid Martine Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva, 13.02. kl 18.
Eva Østerås, 13.02.19 

Bloggen

Ansvar

                 1. Bli kjent og konstituering av styret

Etter en runde rundt bordet ble det enighet om følgende fordeling av
vervene:
Leder ble valgt på årsmøtet: Eva Østerås
Nestleder og kasserer: Hilde Anita Hopen
Sekretær: Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A: Ida Kvisvik Rosenlund
Styremedlem B: Astrid Martine Berg
Vararepresentanter: Kirsti Hatlem og Grete Sommervold Ståhl

Arbeidsfordelingen i styret var utsendt på forhånd. Det ble
vedtatt en endring: Ansvaret for liste over kakebakere og verter ble flyttet fra kasserer til Styremedlem A.
Dokumentet over arbeidsfordeling oppdateres og sendes ut til Styret.                     
Kompetanseoverføring fra gammel kasserer og sekretær avtales separat.
              
2.  Signeringsregler for TQL
   
             I forbindelse med registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, skal det dokumenteres
             signeringsregler. Vi kjenner ikke til at det finnes fra før.
             Det ble vedtatt at  at leder og kasserer har rett til å signere for TQL alene.
             Kasserer har disposisjonsrett på TQLs bankkonto inklusive bankkort.
             Leder inngår avtaler med foredragsholdere. Ved behov kan to andre styremedlemmer signere    
             sammen. Når vi teller opp penger etter åre-/loddsalg, skal to fra styret telle og kvittere.
             Signeringsregler rapporteres til Brønnøysund sammen med de nye vervene.    

3. Evaluering og medlemmenes ønsker for 2019

             Oversikt over ønsker fra medlemmene var utsendt på forhånd og ble gjennomgått og  
             diskutert. Dette blir fulgt opp fremover. Flere ønsker er allerede innbakt i planene.

4. Plan og arbeidsfordeling for møtene fremover

6. mars: 
Bjørg Eigard; Trådgrafikk og en enkel workshop. Mer informasjon skal komme på mail fra henne.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt

20. mars
SYKVELD i Siemenskantina kl 18:00 - 21:30
Styret er svært fornøyd med å få bruke kantina, det er takket være Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd, som er kontaktpersoner for Siemens.
Arbeidsfordeling og plan:
Styret møter kl 17:30. Vi trenger to verter. Det opprettes et arrangement på Facebook og oppfordres til påmelding.                 
Inngangspenger er 50 kr, men de som har med frukt eller kake, går inn gratis (som tidligere).  Man kan gjerne ta med en venn.
Møtet er felles med reprogruppa. Vi ønsker at reprogruppa informerer litt om sin virksomhet.
Det ble enighet om å utfordre medlemmene til å ta med UFOer på symøtet. De som gjør fremvist produkt ferdig til sommeravslutningen, får to lodd.
Ida holder oversikt over hvem det er som melder seg .                                             
Hvis ingen andre melder seg på møtet 6. mars, så baker Eva, Kirsti, Hanne-Kristine og Grete. Hilde og Ida tar med frukt.     


3. April: 
Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy blomstereng av.
Kr 150,-. Ida kommer ikke, så noen andre må ordne med gevinster fra Siw.            
Show and tell: Vårens quilter

8. Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper
Sydamens hjørne: Vi syr navnelapper til å bruke på møtene.                                   

5. juni: 
Sommeravslutning
Det ble diskutert ulike alternativer, og avtalt hvem som undersøker nærmere.
Vi kommer tilbake til dette på neste møte.

5. Eventuelt 

Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF 15. – 17. Mars
og vil representere TQL. Ser etter nye foredrags- og kursholdere.
Vi vil begynne å snekre høstprogram på neste styremøte.                                       

Neste styremøte blir hos Kirsti onsdag 27. mars kl 18:00


Trondheim, 14. februar 2019 

Eva Østerås (sign) 

Ingen kommentarer: