org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

15. februar 2020

Styremøte i Trondheim Quiltelag 12.02.20

                                                                                                                                Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen,
Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl,
Dagny Skrødal, May Kristensen,
Eva Østerås

Forfall: Hanne-Kristine Ludvigsen, 
Astrid Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva 12.02.20
kl 18:00
Ida Rosenlund

Bloggen

Ansvar
1.    Nytt og gammelt styre møttes for kompetanseoverføring

Vi tok en presentasjonsrunde for å bli bedre kjent.                                                    
Evaluering fra desember og arbeidsoppgaver for styret var utsendt på forhånd.

2.     Konstituering
Styremedlemmene fordelte roller og oppgaver.
Rollebeskrivelsen ble oppdatert og sendes ut på nytt.
Vervene ble fordelt slik:Leder, Eva Østerås
Nestleder, Ida Rosenlund
Kasserer, Hilde Anita Hopen
Sekretær, Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A, Ida Rosenlund
Styremedlem B, Dagny Skrødal
Vara, Kirsti Hatlem og May Kristensen

Eva rapporterer til Brønnøysundregisteret.                                                             Eva
Kirsti kjøper kaffe og frukt til møtene (frukt for 200 kr).                                           Kirsti
Premier for 3000 kr – Ida sier fra om at det er en halv meter stoff i pakkene,
eventuelt to stk á 30 cm hvis det er stoffer som går godt sammen.                       Ida

3.    Vårprogrammet

Det meste av vårprogrammet er i boks og er lagt på bloggen.
Sommeravslutningen 3. juni ble diskutert. Det ble enighet om å bestille på Lian restaurant. Eva kontakter Lian og sjekker priser på menyer.                                                                                                       
Underholdning ble diskutert. Dagny kontakter førstevalget. Max pris for oss er 6000 kr, og max en halv time.                                                                                                                                     

Show and tell: Sirkler 

4.    Høstprogrammet 
     Eva, Kirsti og Dagny skal på årsmøtet i NQF i mars. De finner frem til
to foredragsholdere som kan dekke september og oktobermøtet.
De sjekker også hva NQF bruker i premier i konkurranser.                                    
5.    Septembermøtet

Sydamens hjørne: stable og skjær. Spørre NN                                                 May
Show and tell: Frukt og bær

6.    Oktobermøtet

Sydamens hjørne: Lukkekanter (avtalt).
Show and tell: Quilt med høstfarger

7.    Novembermøtet

4 arbeidsstasjoner. Vi spør lokale sygrupper.
Sygruppene får 1500 kr hver for å holde en workshop.

Show and tell: Advent

8.    Desembermøtet

Vi diskuterte syprosjekt og mulig quiz. Endte med et syprosjekt.
Kommer tilbake til hva vi skal sy. Alle tenker.                                                          Alle

Show and tell: Juletretepper

9.    Syhelg eller kurshelg til høsten?

Det gamle styret hadde ikke tenkt å arrangere kurshelg, men mer et
sytreff med ulike aktiviteter. Det ble diskutert, og enighet om en mellomting:
To kurs med lokale kursholdere, et rom for teppeaksjon, og i tillegg et rom for
å sy og sosialt samvær. Sted: KA-senteret. Grete hjelper oss med å bestille.      
30. oktober og 1. november er aktuell helg hvis ikke det
kolliderer med Siw sine kurs. Dagny sjekker og melder tilbake.                           

Kurs:
Lørdag, kurs 1: Vi spør et medlem om å holde kurs i avtalt emne.                         Eva
Lørdag, kurs 2: Vi spør NN om noe innen håndsøm.                                              Eva

Teppeaksjonen: Avtales med Anita Skjellanger.                                                     Eva
Søndag: Vi tenker mer på et opplegg rundt å møtes og sy.                                   Alle

Lunsj ble diskutert. Det ble enighet om matpakke, og at
noen baker kaker og koker kaffe. Styret kjøper frukt.

10. TQL runder 30 år i 2021 
     Det ble enighet om å nedsette en egen jubileumskomite, hor styret
blir representert med Hilde og Dagny.
Vi ønsker tre frivillige i tillegg. Tas opp på marsmøtet.                                          

      Opplegg og økonomiske rammer skal godkjennes av styret.

Forslag som styret ønsker:
A. Jubileumsfest første onsdag kveld i juni - festmiddag
B. Utlys quiltekonkurranse og det lages utstilling av konkurranseprodukter
Vurder om det er mulig å bruke jubileet til markesføring (nye medlemmer?)

11. Økonomi

Hilde gjennomgikk status. Foreløpig i rute, normalt frafall i medlemsmassen i begynnelsen av året.

12. Neste Styremøte: 16. mars kl 18.00 hos Ida . Eva Østerås kaller inn.

Referent Ida Rosenlund
13.02.2020

Ingen kommentarer: