org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

1. januar 2012

Kontingent 2012

Viser til årsmøteinnkalling utsendt på epost 31.12.11 og pr brev til de uten epost i uke 1/2012
Kontingenten er kr 350,-
og skal innbetales til kto 0539.53.25576 innen 20.januar 2012
For de som bruker papirgiro står kontoen på
Trondheim Quiltelag, v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad
Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2012” + medlemmets navn.
Da vil dere på februarmøtet få utdelt medlemskort hvor vi bekrefter betalt kontingent. Dvs dere trenger ikke bestille kvitteringsoblat fra banken

Alle medlemmer har talerett på årsmøtet, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2012 før årsmøtet.
(kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Ingen kommentarer: