org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

29. januar 2012

Medlemsmøte/årsmøte 1.februar 2012

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 1.februar

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl 18.30)

Denne dagen skal vi ”flytte inn” i for oss nye lokalerJ

I margen på høyre side i bloggen http://trondheimquiltelag.blogspot.com/

er det angitt nøyaktig hvor dette er – herunder en link som gir deg et nøyaktig kart.

Vi har fått signaler om at et skilt til huset tidvis peker feil vei (mot fotballbanen) – så for sikkerhets skyld vil vi tenne et par fakler ved innkjøringen

Blir dere usikker underveis – ring 950 48 275 J

Viktig melding fra kasserer;

Følgende ble kunngjort på årsmøteinnkallingen og bloggen 1.1.2012;

Kontingenten er kr 350,-og skal innbetales til kto 0539.53.25576

For de som bruker papirgiro står kontoen på Trondheim Quiltelag, v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad

kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank eller lignende

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2012” + medlemmets navn.

Søm-magneter;

De som ikke fikk sine bestilte magneter sist får kjøpt disse av kasserer på møtet for kr 70. Vi har også noen ekstra for fritt salg.

Om noen er ferdige med blokkene fra januar-møtet så kan disse leveres til styret før møtestart.

Dagens Program;

Årsmøte

Alle årsmøtepapirer er vedlagt e-posten som ble sendt ut på epost 29.02.12.

Vi ber om at alle tar med utskrift av årsmøtepapirene

NB; Kirsti har full datacrash – årsberetningen kommer defor i egen utsending i løpet av kvelden i morgen

Da styret foreslår vedtektsendringer er det viktig med stort oppmøte slik at vi får vedtekter som representerer meningene og holdningene til flertallet av medlemmene!

Etter årsmøtet blir det kaffe og bløtkake før vi som vanlig har

show & tell og loddsalg.

Vi leier ikke kjøkken med kopper etc så det er viktig at dere heretter medbringer egen kaffekopp! – kaffe/te ordner vi, likeså pappasjetter og t-skjeer

Styret ber dere ta med utskrift av alle årsmøtepapirene – inkl de 3 fanene som er i regnskapsdokumentet.

----------JJJJJ--------

Ingen kommentarer: