org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

1. januar 2013

Innkalling ordinært årsmøte


Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

Tid; onsdag 30.januar 2013 (merk datoen!)
Sted; Folkets Hus Ranheim

Saksliste;
1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
2. Årsberetning 2012
3. Regnskap 2012
4. Innkomne forslag fra medlemmene
5. Kontingent og gjestebetaling
6. Budsjett 2013
7. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut samlet på epost medio januar når regnskapet er ferdig.
Styret vil trykke opp noen eksempler av årsmøtepapirene, men vi oppfordrer til at dere har med utskrifter selv.

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2013 før årsmøtet.
(kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til kto 0539.53.25576
v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad
Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2013” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe og bløtkake som TQL spanderer. 
Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha JVelkommen til årsmøte!

Denne innkallingen er sendt 01.01.13 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse De som ikke har epost får papirene tilsendt pr post.
Innkallingen legges også ut på bloggen i sin helhet.

Ingen kommentarer: