org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

30. januar 2013

Medlemsmøte/årsmøtet 30.01.13

Årsmøte ble avholdt i kveld og årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om å fastholde kontingenten på kr 350 og gjestekaffe på kr 50 ble også enstemmig godkjent.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent slik;


Leder: Heidi Bolgnes  - gjenvalg for 1 år
1.styremedlem: Heidi Mesteig - gjenvalg for 1 år
2.styremedlem: Elisabeth Wæhre - gjenvalg for 2 år
3.styremedlem: Solveig Kirknes - ny for 2 år
4.styremedlem: Mona Baatnes - ikke på valg

1.varamedlem: Astrid Martine Berg - ny for 1 år
2.varamedlem: Liv Mari Graffer Bye - gjenvalg for 1 år

Revisor: Marit Sjøbakk - gjenvalg for 1 år
Vara revisor: Unni Kirknes - gjenvalg for 1 år

1.valgkomitee: Kirsti Evjen Stormo - ikke på valg
2.valgkomitee: Laila Skauge – ikke på valg
3.valgkomitee: Hanne Kristine Ludvigsen – ny for 3 år

Etter årsmøtet fikk alle tilstedeværende hver sin kopp med TQL-logo + mye kake :)

Under Show & tell viste Unni frem hva et dypdykk i restekassen kan medføre;
Bruk veggen og sett sammen 2 kvadrater + i lang bit tilsvarende 3 sammensydde kvadrat og bygg deretter på med ei ny stripe slik at det danner seg kors eller kryss.  Studer detaljbildet under.

Utfordringen er gitt - får vi se flere "rydde"-produkt i løpet av våren?


Dette er en hytteløper Unni først maskinquiltet - sprettet opp og håndquiltet :)

Vigdis er snart ferdig med Vera Fjellås løperen "vinternatt"
Vigdis sin løper med små vifter osv - hun antar den skal håndquiltes

Nok et teppe til teppeaksjonen - blokkene er sydd av TQL´s medlemmer :)
 Fikk i dag spørsmål etter flere maler til denne blokken - den kan lastes ned herfra; http://www.patternsfromhistory.com/colonial_revival/dresdenplate.pdf

AnnAKa´s "lite veggteppe" nærmer seg ferdigstillelse! (beklager men jeg fikk ikke notert hvem sitt teppe det er - gi meg beskjed og jeg skal legge det inn!)

Jeg takker for tilliten jeg fikk under valget og ønsker alle sammen vel møtt til neste medlemsmøte som er i mars - da med besøk av Grete Gulliksen Moe!

Heidi Bolgnes

Ingen kommentarer: