org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

13. januar 2013

styremøte 11.01.13

Referat fra Styremøte fredag 11.01.13 hjemme hos Heidi Mesteig kl 18.00 - kl 19.30

Tilstede; Heidi Mesteig, Heidi Bolgnes, Mona Baatnes, Elisabeth Wæhre og Liv-Mari Graffer Bye
Forfall; Hanne-Kristine Ludvigsen og Ragnhild Finserås

Sak 1; Årsmøte 30.januar

Gjennomgang av hva som skal inn i årsberetning
Gjennomgang av regnskap og oppsett av budsjett
Ingen innkomne forslag fra medlemmene
Valgkomiteen har meldt at de er ferdige med sin oppgave

Heidi B sender ut årsmøtepapirene så snart regnskapet er revidert

Heidi Bolgnes
refrIngen kommentarer: