org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

21. januar 2015

Årsmøte 2015


 

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4.februar 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00

Saksliste;

  1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning 2014
  4. Regnskap 2014
  5. Innkomne forslag fra medlemmene
  6. Budsjett 2015
  7. Valg med valgkomiteens forslag til ny styresammensetning
Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut som vedlegg

Styret vil vise årsmøtepapirene via prosjektor, men vi oppfordrer dere til å ha med utskrifter selv.

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2015 før årsmøtet.

(kontingent betalt etter 25.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til konto: 0539.53.25576

v/kasserer Elisabeth Wæhre, Saksviklia 67, 7562 Hundhamaren

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2015” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe med noe godt til som TQL spanderer. 

Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha J

Ekstra gevinst til en av dere som viser frem noe innenfor temaet ”vinter”

Før årsmøtet har vi Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold viser hvordan man syr på streken.

Til dette møtet kommer Ieva fra Litauen med prøver på linstoffer som er til salgs.

Velkommen til årsmøte!

Denne innkallingen blir sendt 22.01.15 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse. Det blir da med vedlegg.

 

Ingen kommentarer: