org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

13. mai 2016

Referat fra medlemsmøte 11. mai 2016


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 11. mai 2016

kl. 19:00 - 21:45 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5Leder Kirsti Evjen ønsket velkommen. Det møtte 54 medlemmer. Kveldens foredragsholder var Lena R Andersen som fortalte om ulike typer vatt og deres anvendelsesområder. Det ble også delt ut prøver av ulike vattyper til deltakerne. Mye nyttig informasjon ble formidlet.
Mer om hennes virksomhet kan vi se på
www.baremaahadet.com 
Lena fortalte også om sin rolle som aksjonsleder for ”Tepper som varmer” i regi av NQF. Sølvi Alfnes informerte om sin lokale rolle i teppeaksjonen. St Olavs hospital ønsker også tepper, men ikke med fleece, på grunn av risiko med brannskader. Sølvi inviterte medlemmene til å delta i teppeaksjonen, og sa at det mangler først og fremst litt store tepper (f.eks stoffbredde x 1,60 m), og tepper for gutter. Sølvi vil komme tilbake med mer informasjon og et initiativ til høsten.

Neste post på programmet var evaluering av TQL.
Eva Østerås innledet og delte ut følgende oppgaver til gruppevis diskusjon og prioritering.


  1. Hva er bra i TQL, og bør ivaretas også i fortsettelsen? (3 forhold på grønne lapper)

  2. Hva bør bli bedre? (3 forhold på rosa lapper)

  3. Hva kan du og dere i gruppen bidra med?(3 forhold på gule lapper)


Gruppene utviste ivrig aktivitet og presenterte sine svar, som ble hengt opp på veggen. Det fremkom mange nyttige innspill, og mange grupper viste seg å ha tenkt på de samme forholdene. Det vil bli satt opp en oversikt over de svarene som ble fremlagt, og det skal jobbes videre med disse temaene fremover.

Så fortalte Lena om aktivitet i quiltelag som hun kjente til i Oslo.
Kirsti Evjen takket for alles bidrag og sa at styret vil ta med seg innspillene videre som et godt arbeidsgrunnlag for videre utvikling av TQL. 

Månedens tema var 17. mai, og det ble fremvist flere flotte produkter i rødt, hvitt og blått. Gevinsten gikk denne gang til Anita Skjellanger. Så ble det vist en rekke ulike produkter som medlemmer hadde laget, noen ble påbegynt på quiltesamling på Savalen tidligere i vår.
Magnhild Sandvei fortalte at hun er blitt oppslukt av meksikansk fletting, og i den forbindelse ønsker seg papiret fra store sjokoladeplater. Hvis noen andre i TQL kan gi henne det, er hun takknemlig
J.Kirsti Evjen minnet om jubileumsfeiringen 1. juni, og sa at bussen vil gå fra Siemens kl 16:00, og så vil den stoppe på Heimdal stasjon, og anmodet alle om å stå klare for påstigning 5 minutter seinere. Hun minnet også om at påmelding skjer ved at medlemmer betaler inn kr 300,- på TQL sin konto 0539.53.25576 seinest fredag 13. mai. Gjester betaler kr 600,-

Noen sa at de ikke har fått invitasjonen fordi de ikke har mail og Internett.
Styret må følge opp hvordan dette skal håndteres.
Kveldens gevinster kom fra ”Lappemor” på Tynset. I alt 4 butikker var med på møtet. Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster.

En stor takk til både butikkeiere, kakebakere og verter for viktige bidrag på møtet.


Eva Østerås
(referent).                         

Ingen kommentarer: