org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

1. mai 2016

Utvidet styremøte i TQL

                                                                                                             Møtereferat

Utvidet styremøte i Trondheim Quiltelag;
Felles møte med Jubileumskomiteen

Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Eva Østerås
Edna Nylen, Heidi Mesteig, Unni Kirknes


Møtedeltakerne

Hos Kirsti 20.04.16
Eva Østerås, 25.04.16

På TQL’s blogg

Ansvar

1.     Oppfølging fra forrige møte
Se forrige referat.

2.     Erfaringer fra årsmøtehelgen
Kasserer gjennomgikk et foreløpig regnskap for årsmøtehelgen.
Inntekter: kr 41 435,-
Utgifter:   kr 69 280,-
Underskudd: kr 27 845,- (foreløpig oversikt).
Det er ikke enighet om faktura fra Nidarosdomen, noe Edna og Elisabeth vil
ta opp for om mulig å redusere beløpet.                                             / Elisabeth+Edna
Servering går under årsmøtekostnad.                                                                        
Det vil  bli satset på flere tiltak for å redusere underskuddet, bl a skal vi forsøke å selge flere kit som var igjen etter helgen. Legges ut for salg på facebooksiden for kjøp og salg av quilteutstyr.                                 / Elisabeth


3.     Sommeravslutning 2016
Det er bestemt at 25-års jubileumsmarkering i TQL blir lagt til Bårdshaug Herregård i Orkdal 1. Juni 2016.  Det vil bli satt opp busser fra Siemens
kl 16:00. Det er viktig å få påmeldingene i god tid, fristen settes til 13. mai. Invitasjoner sendes på mail i år,m en det er ønskelig å få tatt i bruk et moderne verktøy for senere arrangementer.
TQL vil
støtte arrangementet økonomisk, slik at egenandelen blir betydelig lavere enn prisen på arrangementet. Egenandel settes til 300 kr, og den må betales inn på forhånd. For gjester blir prisen 600 kr. Det vil bli omvisning og et nærmere avtalt program på Bårdshaug, det serveres treretters middag, og det blir en jubileumstale. Oppgaver ble fordelt.
Nytt møte i samme gruppe blir torsdag 19. Mai kl 18:00 på Siemens.           / Alle                      


4.     Styresaker - bare styret fortsatte møtet.
Planer fremover
I fremtiden skal vertene også ivareta at de som røyker, blir hjulpet ut og inn av kantina i 10 minutter etter foredragene, Retningslinjer for vertene er oppdatert, og Vigdis tar de med til neste møte.
Det er avtalt at Maurtua kommer på besøk våren 2017.

Sydamens hjørne i oktober, november 2016 og januar, mars, april og mai i 2017 skal benyttes til demonstrasjon av linjaler. Det må planlegges videre hvilke linjaler som gjennomgås, og hvem som kan gjøre dette.                                                     /  Alle

Neste medlemsmøte 11. mai og evalueringen.
Dette ble planlagt. Gruppene får tre spørsmål som så summeres opp.                /Eva
Eva ordner med det praktiske og leder evalueringen,
alle bidrar. Resultatet blir et arbeidsredskap for styret.                                             


Referent, 25.04.16
Eva Østerås

(sekretær TQL)

Ingen kommentarer: