org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

23. mai 2016

Referat fra Styremøte 19. mai 2016

                                                                                                             Møtereferat

Utvidet styremøte i Trondheim Quiltelag;
Felles møte med Jubileumskomiteen

Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Solfrid Dahlseng, Eva Østerås
Edna Nylen, Heidi Mesteig, Unni Kirknes

Forfall: Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre


Møtedeltakerne

Siemens, 19.05.16
Eva Østerås, 19.05.16

En kortere versjon på TQL’s blogg

Ansvar

1.  Sommeravslutning 2016

25-års jubileumsmarkering i TQL ble planlagt. Den er lagt til Bårdshaug Herregård i Orkdal 1. Juni 2016. Vi er lovet at arrangementet skal gå som bestilt selv om streiken skulle fortsette. Det blir treretters middag, omvisning og foredrag.

Det er 60 påmeldte + styret ut fra hvem som har betalt egenandelen på 300 kr (gjester 600 kr). Etteranmeldte kommer hver dag nå.
 
Det blir satt opp to busser fra Siemens kl 16:00. En går om Heimdal stasjon.

Det vil bli omvisning og et nærmere avtalt program på Bårdshaug, det serveres treretters middag. Oppgaver ble fordelt.

Lodd koster kr 10,-. Kan selge lodd under middagen, de skriver navnene sine på loddene. Vis og fortell etter desserten. Trekning umiddelbart etterpå.

2. Plan for høsten

I følge vedtektene skal TQL ha en plan for neste halvår klar i løpet av mai.
Bloggens høyre marg må oppdateres. Vigdis sjekker om hun har tilgang.

Evalueringen fra forrige medlemsmøte var oppsummert av sekretær og utsendt til styret i forkant. Styret ønsker at medlemmenes ønsker skal få konsekvenser allerede fra neste møte. Det ble enighet om følgende plan:  

September:
Foredrag:                          
Ida Møsst Jonassen (symesterskapet)
Tema / Vis og fortell:         
Vinter                                                                                             
Sydamens hjørne/aktivitet:
Sy navnelapper

Oktober
Foredrag:                          
Bettina Andersen ? (Kirsti avklarer)
Tema / Vis og fortell:        
Log Cabin-teknikk                                                                            
Sydamens hjørne:            
Linjal

November
Foredrag:                          
Grete Gulliksen Moe (ny bok)
Tema / Vis og fortell          
Watercolor- og bargelloteknikk                                                       
Sydamens hjørne:            
Linjal

Desember
Foredrag:                          
Ingen
Tema / Vis og fortell:        
Vår                                                                                                  
Sydamens hjørne:            
Syprosjekt

Det ble enighet om:
De som viser frem et produkt under tema, får en åre i stedet for at det trekkes en gevinst.
På septembermøtet prøver vi med å starte møtet med show and tell, og at quilten fremlegges eller henges opp, slik at medlemmene kan få se.

Eva henter 4 stk kit fra lageret og tar med til Bente og Vigdis 1. juni. slik at de kan planlegge navnelapper til neste styremøte.
Vi takket hverandre for et godt møte.

Møtet ble hevet kl 19:45.

Referent, 22.05.16
Eva Østerås

(sekretær TQL)

Ingen kommentarer: