org.nr 988 756 237 og mottaker av Grasrotandel fra Norsk Tipping

Ros/Ris og ønsker sendes til post@trondheimquiltelag.no

20. januar 2020

Innkalling til årsmøte i Trondheim Quiltelag 05.02.20

Møteinnkalling


Årsmøte i Trondheim Quiltelag

Bratsbergvegen 5, Siemenskantina
kl 19:00 – 21:30
Dørene åpner kl 18:30

Alle medlemmer i TQL som har betalt sin medlemskontingent

Medlemmene i TQL

Siemens, 05.02.20
Eva Østerås, 20.01.20 

TQL´s blogg
AGENDA:
Ansvar

1.     Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellkorps.
Godkjenning av av møteinnkallingen.

2.     Årsberetning for 2019
Årsberetning er utsendt til alle medlemmer.

3.     Regnskap for 2019
Regnskap, noter og revisors godkjenning er utsendt til alle medlemmer.

4.     Kontingent og gjestebetaling
Styret foreslår at kontingent på kr 350 pr år og gjestebetaling på kr 100,- pr møte fortsetter uendret.

5.     Budsjett for 2020
Budsjettforslag er utsendt til alle medlemmer.

6.     Valg 
Valgkomiteens forslag er utsendt.

Etter årsmøtet blir det vanlig møte med show and tell, tema er STJERNER. 
Det blir også kaffe og kake, åresalg med mer.
Quiltegården har meldt at de ikke kommer med butikk denne kvelden pga reise, men Abby kommer.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at dersom du har lyst til å bidra i aksjonen med å sy quiltetepper til australske familier som har mistet alt de har i brann - så kan du ta med en sydd blokk med tre-motiv, størrelse 12,5 X 12,5 inch. Vi vil da sørge for å bringe disse blokkene til aksjonen, slik at det blir sydd tepper av blokkene våre. 

Verter er Bodil Skorstad og Kirsten Sollie.

Vel møtt.


Trondheim, 20.01.2020
For Styret i TQL
Eva Østerås

Leder

Ingen kommentarer: