27. februar 2011

Medlemsmøte 2.mars 2011

kl. 19:00- 21:30 i kantina Teknobyen.

Kveldens program:
I serien ”mitt quilteliv” er turen kommet til

Bente B Vinsnes
som vil fortelle om
sitt liv som ”stoff-avhengig”Med henvisning til innspillene som kom på årsmøtet har styret utarbeidet et spørreskjema som ligger vedlagt. Vi oppfordrer til at dere alle fyller ut og leverer dette på mars-møtet. På denne måten har dere alle mulighet til å få frem hva dere ønsker og kan bidra med!
Alternativt kan dere sende det pr post eller e-post (blir da ikke anonymt) til Heidi Bolgnes innen 10.mars


Kirsti arbeider med lagets historie og i den forbindelse etterlyses oversiktsbilder som viser utstillingen TQL hadde i Byhaven januar 2001. Har du noen slike bilder håper Kirsti å få låne dem for scanning. Gi Kirsti beskjed eller ta med på møtet!

Som vanlig blir det kaffe, kaker og loddsalg.
Kveldens kakebakere; Bjørg Rekkedal, Bodil Andersen,Eugenie Gravningen Sørmo, Hege Vinje og Solfrid Jakobsen Lunde.

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag http://trondheimquiltelag.blogspot.com/ og teppeaksjonen http://tepper-trondheim.blogspot.com/

Velkommen!

19. februar 2011

Årsmøte 2.Februar

Denne kvelden var det årsmøte for Trondheim Quiltelag. Regnskapet for 2010 og budsjettet for 2011 ble gjennomgått. Nytt styre ble valgt og vi fikk en fin dialog rundt fremtidige planer rundt laget. Flott å se så mange engasjerte medlemmer. Resten av kvelden gikk med til å spise nydelige kaker og en liten runde med "vis og fortell". Legger ut bildene som ble tatt på møtet, og minner samtidig om at våre medlemmer må si fra dersom det ikke er ønskelig med publisering av bilder på det de har laget.
1. februar 2011

Årsmøte onsdag 02.02.2011 kl 19.00

Alle årsmøtepapirene er utsendt pr e-post til medlemmene.

Vi oppfordrer til at medlemmene tar med utskrift av de tilsendte papirene - styret vil kun ha noen få sett til utdeling for å begrense kostnadene.

Vel møtt til årsmøte med etterfølgende sosialt samvær med show & tell og loddsalg.
Ta med kopp - laget spanderer bløtkake :)