21. januar 2015

Årsmøte 2015


 

Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 4.februar 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00

Saksliste;

  1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsberetning 2014
  4. Regnskap 2014
  5. Innkomne forslag fra medlemmene
  6. Budsjett 2015
  7. Valg med valgkomiteens forslag til ny styresammensetning
Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut som vedlegg

Styret vil vise årsmøtepapirene via prosjektor, men vi oppfordrer dere til å ha med utskrifter selv.

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2015 før årsmøtet.

(kontingent betalt etter 25.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til konto: 0539.53.25576

v/kasserer Elisabeth Wæhre, Saksviklia 67, 7562 Hundhamaren

Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2015” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe med noe godt til som TQL spanderer. 

Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha J

Ekstra gevinst til en av dere som viser frem noe innenfor temaet ”vinter”

Før årsmøtet har vi Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold viser hvordan man syr på streken.

Til dette møtet kommer Ieva fra Litauen med prøver på linstoffer som er til salgs.

Velkommen til årsmøte!

Denne innkallingen blir sendt 22.01.15 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse. Det blir da med vedlegg.

 

Referat styremøte 20.januar 2015


             Møtet ble holdt hos Kirsti Evjen

Tilstede: Kirsti Evjen, Astrid Berg, Elisabeth Wæhre, Laila Skauge,
Liv Mari Graffer Bye og Solveig Kirknes


1.      Regnskapet for 2014 og budsjettet for 2015 ble gjennomgått. Regnskapet ble godkjent og underskrevet av alle styremedlemmene og et varamedlem.

2.      Styret gikk gjennom årsberetningen fra leder Kirsti.

3.      Bloggen ble gjennomgått og blir oppdatert i løpet av januar. Hjemmesida er oppdatert.

4.      Medlemsmøter for 2015 – foredrag, temaer og innhold. Vårens program er klart, vi jobber med å få «sydd» sammen høstprogrammet.

Januar:                Foredrag med Heidi Bolgnes sitt quilteliv.

Sydamens hjørne: Berit Hansen Gilde med håndsøm av quilteblokker.

Februar:           Årsmøte med frukt og kake

Sydamens hjørne: Anne-Donia Hafskjold med «søm på streken».

Tema: Vinter

Linstoff selges

Mars:                   Foredrag fra Handlag. Anne Bårdsgård og Karin Aurora Lindell viser sine ullbroderier. «Handlag.no»

                              Sydamens hjørne: Søm av lukkekant med Bente Vinsnes

                              Tema: Broderier

April:                Bente Tufte holder foredrag

                              Sydamens hjørne: Stichery teknikker med Heidi Bolgnes

Tema: Påske

Mai:                 Kosthold/helse: Hvordan kan den travle quiltedamen holde seg i form og passe vekta når symaskinen vil ha mest oppmerksomhet?  

Heidi Arstad forteller sin historie.

                              Sydamens hjørne: Applikering på symaskin med Dagny Skrødal.

                              Tema: Flagg

Juni:                  Sommeravslutning

                              Tema: Ugler i mosen

September:        Ragnhild Dahl fra Strinda Husflidslag kommer og snakker om strikking

                              Sydamens hjørne:

                              Tema: Høstjakt, hva jakter du på?

Oktober:              Ikke bestemt

                              Sydamens hjørne:

                              Tema: Mug rug

November:         Ikke bestemt

                              Tema: Adventskalender

Desember:         Kosemøte med gløgg og et lite syprosjekt.

Tema: Min fineste og kjæreste juleduk.5.      NQF årsmøte 2016 i Trondheim. Vi skal være medarrangør og en årsmøte 2016- komite er nedsatt. Den består av Kirsti Evjen, Astrid Berg, Edna Nylen, Unni Kirknes og Heidi Mesteig. Første møtet blir holdt medio februar 2015. Vi skal gjøre NQF´s arrangement” Norsk Quiltetreff med årsmøte” på Scandic Hotell Lerkendal 11. – 13.mars 2016 til det beste årsmøtet noensinne.

6.      På eventuelt snakket vi om sommeravslutningen og vi har det meste klart.
Mer informasjon kommer senere.
 

11. januar 2015

Medlemsmøte 7.januar 2015

Medlemsmøtet startet med Sydamens hjørne, hvor Berit H. Gilde demonstrerte håndsøm av blokker. Hun har sydd flere Dear Jane tepper, samt flere sampler quilts hvor hun har brukt denne metoden. 

Kveldens foredragsholder var Heidi Bolgnes, som er medlem av Trondheim quiltelag samt at hun er leder i Norsk Quilteforbund.
Heidi fortalte med en lystig tone om sitt quilteliv, og konsekvenser som hun selv sa :o)
Heidi har prøvd forskjellige hobbysysler før hun fant lappeteknikken. Både porselensmaling, strikking, trolldeig, broderi og tørkablomster. 
Hun deltok på sitt første kurs hos Klæbu Husflid i 1988, og etter dette ble det hovedsaklig søm som ble hennes fritidssyssel. 
Som mange av oss andre, har Heidi også vært medlem i forskjellige grupper på internett med stoffbytter og utveksling av ideer og tips/triks. Reist en del i inn- og utland i forbindelse med lappeteknikken har hun også, og vært på flere messer og utstillinger.
Hun har også holdt på mye med maskinbrodering i tillegg til lappeteknikken.
Vi fikk en lystig innføring i noe som mange av oss lappedamer kan kjenne oss igjen i, nemlig hva som er "Nice to have" og "Need to have".... Needless to say more... 

Kveldens Vis&Fortell's flotte prosjekter:

    
     Kvelden ble avsluttet med loddtrekning og premier levert av R. SySteen.
     Vi var 54 medlemmer og to gjester på kveldens møte.4. januar 2015

Medlemsmøte 7.januar

 

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 7.januar 2015

kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim

(dørene åpnes kl. 18.15)

Sydamens hjørne: kl. 18.30-19.00


Godt nytt quilteår!
 
På årets første møte i 2015 kommer Heidi Lindseth Bolgnes og forteller om sitt quilteliv.
Hun har, som de fleste vet, vært leder i vårt lag, men er i dag leder i Norsk Quilteforbund.
 
Sydamens hjørne: Berit Hansen Gilde viser håndsøm av quilteblokker
 
Vi har til dette møtet valgt «Godt nytt år» som dagens tema for show & tell –
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J
 
Som vanlig blir det loddsalg og kaffe/te med ”nogo attått”

Kakebakerne i januar: Beate Asheim, Liv Mari Graffer Bye, Rita Marie Carlsen,
Solveig Kirknes og Heidi Mesteig
Verter i januar: Anne Marie Pedersen og Grete Frøiland
 
Husk kaffekopp
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
 
Er det noen som har tips til å sende inn til Norsk Quilteblad. Tema er «Midt-Norge» i første utgaven i 2015, og de ønsker stoff til bladet. Frist for innlevering er 15.januar.
 
Husk at saker til vårt årsmøte må være inne til styret innen 7.januar.
Velkommen!