8. mai 2023

Referat fra medlemsmøte/sykveld 3.05.23

 


Til tross for parkeringsutfordringer som vi fryktet i forkant av møtet, pga fotballkamp på Lerkendal, møtte 58 medlemmer opp til sykveld. 

Stor takk til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd (Siemensvertene) som sammen med styret gjorde jobben som parkeringsvakter fra kl 17.00.

Kirsten informerte om kurshelg i uke 42. Vi planlegger2 utenbys kursledere: Turid Bakken er den ene. Det blir også 2 lokale kusledere. Hun la også fram planen for høsten. Den blir lagt ut på bloggen. Sommerfesten blir på Siemens og egen invitasjon til medlemmene med påmelding kommer. Påmeldingsfristen blir 21.mai og alle påmeldte mottar faktura for betaling av egenandel


Det ble 3 stasjoner da Ann Mari Duffy måtte melde avbud.

Hege Løkken Hansen hadde med seg sine fine vårlige vintagetepper. Hun fortalte om teppene og om hvordan de var applikert. Hun hadde tatt utgangspunkt i disse teppene og sydd Sunbonnet Sue og Dresden plate. Hun fortalte om ulike måter å applikere på. Hege inspirerte mange av oss til å applikere og sy håndsøm.Anne Mette Snustad viste medlemmene hvordan de kunne sy et quilteforkle med lomme hvor mobilen kan være mens vi er på kurs.

Den siste stasjonen var å sy navnelapper for de som ennå mangler eller ønsket en ny.

Medlemmene gikk rundt på stasjonene og satt rundt bordene med egen håndsøm og praten gikk livlig.

Dette var siste møte hvor man kunne melde på UFO-er til UFO-lotteriet. Det kom inn 10 nye uferdige produkter. Da gjenstår det bare å gjøre disse ferdig til septembermøte. Der skal de vises fram og det blir egen loddtrekning for de som har blitt ferdig. Kanskje får vi se 50 ferdige produkter på septembermøtet!

Tema for vis og fortell var blomster:Det ble servert kaffe og kaker som vanlig.

Quiltegården og Kreative sting stilte med butikk. Vi er så heldige!

Gevinstene denne gangen var fra Abbys tekstiler.

Takk til vertene Sissel Borgh Svange og Chris Gravdal Pedersen!

Takk til bidragsyterne som gjorde at vi kunne nyte noe godt til kaffen: Ann Sætnan, Gunhild Ranum. Toril Berg, Ida Rosenlund og Gudrun Bjugn! 


Referent: Marte Selbo


1. mai 2023

Referat fra styremøte 24.04.23

Alle i styret var tilstede

Sak 1: Mai-møtet

Vi gikk gjennom programmet for møtet og fordelte arbeidsoppgaver.

Sak 2: Sommeravslutning

Vi gikk gjennom programmet for avslutninga og fordelte arbeidsoppgaver.

Sak 3: Høstplan

Vi gikk gjennom og ferdigstilte plan for møtene til høsten.

Planen blir kunngjort på møtet i mai.

Marte legger planen på blogg etter maimøtet.

Sak 4: Kurshelg 21.10-22.10 2023

Vi planlegger å arrangere 6 kurstilbud. Kirsten har hatt kontakt med noen og hun skal kontakte flere som vi ønsker skal ha kurs.

Sak 5: Økonomi

Vi følger budsjett, men det er fortsatt noen som ikke har betalt kontingent. De som ikke har betalt har fått påminnelse og vil nå bli slettet fra medlemslista.

Sak 6: Samarbeid med Trondheim bibliotek

Vi planlegger samarbeid med biblioteket om kurs i lappeteknikk som et ledd i rekruttering.

Biblioteket har plass og symaskiner for å gjennomføre kurs. 

Sak 7: Kontrakt for innleide kurs og foredragsholdere

Kirsten sender ut forslag til tekst. Alle leser gjennom og kommer med innspill til neste styremøte.

Evnt

Vi jobber for å lage nye årer til åresalget. Solveig Kirknes har tatt på seg oppgaven og lage de nye årene sammen med styret.

Neste styremøte: 22.03.23 kl 18.30 

Referent: Marte