28. november 2016

Referat fra Styremøte i TQL 23.11.2016


                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre,  Bente Vinsnes, Eva Østerås, Rønnaug Holsæter

Forfall: Vigdis Iversen, Solfrid Dahlseng
Møtedeltakerne

Statens hus, 23.11.16
Eva Østerås, 24.11.16

TQLs blogg

Ansvar

1. Plan for medlemsmøter i 2017

Det ble enighet om følgende plan:

JANUAR 2017
Lillann Evensen er ny som medlem i TQL. Hun forteller om sitt quilteliv og om sitt møte med quilting og TQL.
Månedens tema: Produkter laget ved hjelp av Quick Curve-linjal.

FEBRUAR
Årsmøte. Valg av kurskomite ønskes som årsmøtesak, og at valgkomiteen foreslår 3 medlemmer til kurskomite.
Det ble enighet om å invitere til medlemmenes loppemarked, vi kaller det lappemarked. De som skal selge noe, må selv organisere sitt salg.
Månedens tema: Rufseteknikk

MARS
Avklare om medlem sier ja til sydamens hjørne, hvis ikke spørres Maurtua.
Marit Johnsen og Tordis Suleng i MaurTua Tekstil kommer med foredrag, modeller og varer for salg.
Månedens tema: Gjenbruk av stoffer.

APRIL
Marianne Tverbakk har både sydamens hjørne og foredrag om ”Mitt quilteliv”.
Månedens tema: Vesker med applikasjonsteknikk.

MAI
Sydamens hjørne og foredrag: Bente Vold Klausen, avtroppende redaktør i Quiltemagasinet. Påtroppende redaktør Wenche Wolff Hatling inviteres også med quiltebutikken sin.
Månedens tema: Sjablonger og trykk.

JUNI
Sommeravslutning. Det nye styret tar ansvar for den.

SEPT
4-5 Workshops med ulike teknikker på hele møtet.

OKT
Kirsti har avtalt med Frøydis Myhre at hun forteller om hvordan farger inspirerer henne i arbeidet.
Flere ideer til høstprogram ble drøftet.
 
2. Plan for medlemsmøte 7. desember.

Det ble enighet om syprosjekt. Oppgaver mht mønster og innkjøp ble fordelt.
Trenger to stoffbiter 15x15 cm. TQL kjøper inn stoff og vatt. 
Medlemmene må ta med nål, saks, blyant og rød broderitråd. Vigdis forklarer sømmen på møtet. Rønnaug lager noen maler i malplast.

Det serveres gløgg, pepperkaker, krydderkake  (Elisabeth baker to krydderkaker og får dekket utgiftene) og klementiner.

Gløgg krever tilgang til kjøkkenet, må avtales med Eurest - Rønnaug ringer og avtaler. Spør også om tilgang til varmeplate for å holde gløggen varm.

Kirsti minner om at valgkomiteen jobber med å forberede valg for 2017.
Alle oppfordres til å ta på seg nisselue på møtet.

Medlemmene inviteres til kl 19:00.
Vertene bes om å komme senest kl 18:15.
Styret møter kl 18:00.


3. Gjennomgang og oppfølging av medlemmenes evaluering i mai
Oppfølgingspunktene fra evalueringen ble gjennomgått og drøftet.
 

Sak nr
Hva er bra i TQL og bør ivaretas også i fortsettelsen?
Antall ganger
Styrets vurdering
1
Sydamens hjørne
6
Styret er enig
2
Gode foredragsholdere /foredrag (se også nr 7)
4
Styret er enig
3
Show and tell
3
Styret er enig
4
Workshop a la Sydamens hjørne (sosialt)
3
Styret er enig, planlegges
5
Lokalitetene/fremragende lokaler
3
Styret er enig
6
Butikker på møtene
2
Styret er enig
7
Gode foredrag både fra medlemmer og profesjonelle
2
Styret er enig
8
Utstillinger
1
Styret er enig
9
Kurs og foredrag
1
Kurs er ikke holdt i 2016. Styret 
mener vi bør velge en kurskomite, og det
tas som årsmøtesak.
10
Våg å vise frem ting vi lager
1
Styret er enig
11
Interessante tema
1
Styret er enig
12
Kakene er gode
1
Styret er enig
13
Åresalg er bra
1
Styret er enig

Sak nr
Hva bør bli bedre?
Antall ganger
Styrets vurdering
1
Ønsker kurs, enkelt kveld / helg og korte workshops (ordne en kurskomite) (Vi blir kjent på kurs)/onsdagskurs
4
Meldes som årsmøtesak. 
Kontakter valgkomiteen.
2
La quilten ligge fremme ved Show and tell/tidlig på kvelden / mer tid på show and tell /se nærmere
4
Gjennomført
3
Løs opp i "klikkinga" / splitte klikkdannelsen / inkluder alle /mer inkluderende
3
Tar opp dette, alle oppfordres til å
bidra, navneskilt bidrar, vertene 
ansvar for gjester tydeliggjort
4
Markedsføre oss bedre /eks delta på Quilt in public day
2
Følger opp Quilt in public.
Vanskelig emne
5
Verve nye medlemmer
2
Alle må bidra, ta det opp på
medlemsmøte
6
Lodd til bidragsyterne
2
Gjennomført
7
Navnelapper så vi vet hvem vi snakker med
1
Gjennomført
8
Presentere de som baker kaker
1
Bakerne takkes
9
Oppslutning på kurs
1
Kurs blir årsmøtesak
10
Medlemmene må ta imot nye/eller de som kommer alene
1
Tatt inn i instruksen for vertene
11
Gjøre mer ut av sydamens hjørne: tema, en hel kveld
1
Planlagt
12
Rydde på bloggen, åpen facebookside
1
Nytt initiativ for å oppdatere
hjemmesiden
13
La månedens tema utgå, bare vanlig show and tell
1
Styret mener at det har en verdi 
å ha månedens tema, kan 
fokusere på nye teknikker etc.
14
Gjensidig tillit mellom Styret og medlemmene
1
Medlemmene oppfordres til å 
være aktive ifb valg. Vanskelig 
tema. Ble drøftet.
15
Åpnere styre, mer inkluderende
1
Jobber med forbedringer
16
Merk loddprisen på bøttene
1
Gjennomført.


De punktene som gikk på hva medlemme kan bidra med, tas opp som påminnelse på neste medlemsmøte. Mye positivt der.

4. Økonomien
Kasserer gjennomgikk den økonomiske situasjonen. Leie av kantina på Siemens koster 1250 kr pr måned (inkl mva). Eurest driver kantina og skal fakturere TQL for kaffe etter forbruk, men det mangler fakturaer i 2016.  Vi ber om å få dette snarest. Det har i mange år vært 2500 kr til leder og 2000 kr til kasserer, men budsjettet ble på siste årsmøtet økt til 7000 kr, uten at det ble definert hvordan dette skal fordeles. 
Saken ble diskutert. 
Styret vedtok at leder gis 3000 kr og kasserer gis 2500 kr i honorar for året 2016, og at resten av de budsjetterte beløpet (1500 kr) ikke benyttes.
Kasserer forbereder budsjett for 2017.

5. Vipps/Betalingsterminal
Saken ble diskutert. Vipps koster mer i bruk enn f.eks betalingsterminal iZettle.
Beslutning ble ikke tatt.


Referent, 24.11.2016
Eva Østerås

(sekretær TQL)