19. januar 2018

Årsmøte i Trondheim Quiltelag 7. februar

INVITASJON
til årsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 7. februar 2018 kl 19:00
i Siemenskantina, Bratsbergvegen 5


Velkommen til årsmøte i Trondheim Quiltelag onsdag 7. februar kl 19:00. De som har betalt medlemskontingent for 2018, kan delta med stemmerett på årsmøtet.

SAKLISTE:
1. Valg av møteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps
2. Årsberetning for 2017, utsendt på mail.
3. Revidert regnskap for 2017, utsendt på mail.
4. Kontingent og gjestebetaling for kommende år. Styret foreslår uendret sum.
5. Budsjett for 2018, utsendt på mail.

6. Innkomne forslag fra medlemmene
Det er ikke kommet forslag til saker fra medlemmene.
7. Forslag fra styret: 
Kurskomiteen ble på årsmøtet i 2016 valgt/oppnevnt for to år. Når denne perioden er ute, ønsker styret å bruke Vedtektenes punkt 6.6: «Styret oppnevner komiteer etter behov» Dette vil være en mer fleksibel ordning.
8. Valg, valgkomiteens innstilling er utsendt.

Etter årsmøtet er det
MEDLEMMENES LAPPEMARKED.
Benytt anledningen til å rydde på syrommet. De som ønsker å selge noe, organiserer selv sitt salg.
Det serveres kjøpte kaker og kaffe/te.
Som vanlig blir det show and tell og åresalg.
Tema for show and tell er valgfritt denne gangen.  

Verter er Brit Hermstad og Kari Frog Hellevik. De møter 
kl 18:15, og tar med seg en quiltet duk til bordet.

Husk å ta på navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag
http://trondheimquiltelag.blogspot.com/
og på facebooksiden Trondheim Quiltelag
Hjertelig velkommen!

Hilsen Styret i TQL

4. januar 2018

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 3. januar 2018
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Leder Elin Gjølme Haugen ønsket alle velkommen til årets første medlemsmøte. Det møtte 96 medlemmer, og i tillegg 3 gjester og et nytt medlem som ble ønsket spesielt velkommen.  


Anne Mette Snustad fortalte om sitt mangeårige håndarbeidsliv. Hun er medlem i TQL og SakseQuilten, og har en enorm produksjon av ulike quilter. Hun hadde med seg mange fargeglade tepper i ulike størrelser, løpere, Tilda-produkter, vesker og mange andre ulike arbeider. Hun viste også frem noen bøker som har gitt henne inspirasjon. Anne Mette liker å designe sine egne modeller, men tar gjerne ideer fra bøker eller kurs som hun endrer på. Det ble anledning til å se nærmere på hennes
fargerike arbeider etter foredraget.


Etterpå ble det show and tell med månedens tema ”Eksempel på bruk av stichery”. Ekstra mange flotte produkter ble vist. Etterpå ble det som vanlig vist andre produkter. 
Elin minnet om den lukkede filmfremvisningen av komedien ”Rett Vest” på Prinsen kino onsdag 10. januar kl 19:00. Link til bestilling av billetter er lagt ut på TQLs facebookside, Etter filmen kan de som vil, samles på ”Almas Restaurant og Bar” for en kopp kaffe eller et glass vin og en sosial prat. Ut fra interessen på møtet, bestiller Elin bord til 30 personer.

Neste møte i TQL er årsmøtet, og valgkomiteen er i arbeid for å forberede valg av styre etc. for kommende år.


Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av mange gevinster.
Elin takket alle bidragsytere for innsatsen og oppmøtet.


Eva Østerås (sekretær)
Trondheim
4. januar 2018.                  

Styremøte i Trondheim Quiltelag


Styremøte i Trondheim Quiltelag
Elin Gjølme Haugen, Kari Berg, Ruth Krangsås, Bodil Skorstad, Eva Østerås


Møtedeltakerne

På Siemens, 03.01.18
Eva Østerås, 03.01.18

TQLs blogg

Ansvar

1.     Planer for årsmøtet

Onsdg 7. Februar  er det årsmøte i TQL.

Budsjettet for 2018
Kasserer la frem forslag til budsjett, og dette ble gjennomgått og diskutert.
Det er ønskelig at Styret deltar på årsmøtene i NQF. I 2017 var ingen til stede. Det ble enighet om å foreslå at budsjettposten økes til 10 000 kr (2000 kr pr styremedlem), slik at hele styret i TQL kan delta. Økonomien i laget er meget god, det er kommet 30 nye medlemmer siste år, og det har gitt større økonomisk frihet. Styret ønsker også å tilbakeføre midler til alle medlemmer gjennom delfinansiering av aktiviteter.
Det ble enighet om gavekort til kontaktpersonen på Siemens, for belastingen har vært stor, og Siemens leier kun ut til TQL hvis en fast ansatt er til stede.
Det ble enighet om et budsjett som skal fremlegges for godkjenning på årsmøtet i februar.

Innkalling skjer senest to uker før møtet. Forslag til saker skal sendes skriftlig til leder senest 4 uker før møtet. Årsmøtet behandler årsberetning, revidert regnskap og valg av nytt styre.
Revisor skal gis tilgang til Styreweb for å gjennomgå regnskapet.
Leder skriver årsberetning som styret får tilsendt. Sekretær sender invitasjonene til medlemmene med vedlegg.
Etter årsmøtet er det medlemmenes lappemarked. De som ønsker å selge noe, må selv sørge for det praktiske.
Vi kjøper kaker, herav en glutenfri. Ruth sjekker pris i kantina. 


Referent, 3. januar 18
Eva Østerås (sekretær TQL)