25. februar 2019


Invitasjon til medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. mars 2019
kl 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5
Dørene åpnes kl. 18:30.

Vi ønsker velkommen til marsmøtet i TQL med foredrag, workshop og sydamens hjørne.

Sydamens hjørne: Elin Gjølme Haugen viser hurtigsøm  med glidelåsmontering i toalettmapper.

Foredrag og workshop:
Vår hovedgjest er tekstilkunstner Bjørg J. Eigard med foredraget
EN TRÅD, ET STING, EN LINJE.
Bjørg vil fortelle hva som har formet henne som trådgrafiker, og hun vil ha med seg ulike eksempler på hva hun har laget.
I tillegg inviterer hun oss alle med på en liten spennende workshop hvor vi alle tar med materiell til oss selv.
Du trenger:
-      Et hvitt stoffstykke i lin eller ull, størrelse 12 X 12 cm
-      Synål med spiss
-      Snelletråd/vanlig sytråd i valgfri farge
-      Saks


Bjørg Eigard bor i Hommelvik, og har jobbet som kunstner/håndverker i 25 år. Hun har hatt flere utstillinger både i inn- og utland, og hun har sin egen kunstfestival ”Lys og refleks” på Midtsandtangen hvert år. Hun jobber nå med et prosjekt med kirketekstiler. I juni i fjor vant hun to stipender under Midtnordisk kunstfestival. Vi gleder oss til å møte Bjørg. 
 

Gi bort krok
Vi vil gjøre det til en fast ordning å ordne til et bord til dem som ønsker å gi bort, selge, kjøpe eller bytte quilterelaterte utstyr, stoff eller mønster.

Show and tell
Tema for show & tell er  ”Påskequilt”. De som viser frem et produkt innen dette temaet, får en åre.
Som vanlig blir det åresalg og servering av kaffe/te med kaker og frukt.

Kaker/frukt/grønt:
May Kristensen, Ann Jorid Torsethaugen, Gjertrud Vik, Laila Aa,
Liv Mari Graffer Bye, Frøydis Alstad Berg, Ingeborg Opheim Anderssen.


Verter:
Ann Jorid Torsethaugen og Frøydis Alstad Berg.
De møter kl 18:00 og tar med en løper til velkomstbordet i gangen.


  Husk navneskilt!
Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag på Facebooksiden eller bloggen

Vi ønsker både medlemmer og gjester hjertelig velkommen!

14. februar 2019

Styremøte i Trondheim Quiltelag

                                                                                                                               Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag
Ida Kvisvik Rosenlund, Hilde Anita Hopen, Hanne-Kristine Ludvigsen, Kirsti Hatlem, Grete Sommervold Ståhl, Eva Østerås
Forfall: Astrid Martine Berg

Møtedeltakerne 

Hos Eva, 13.02. kl 18.
Eva Østerås, 13.02.19 

Bloggen

Ansvar

                 1. Bli kjent og konstituering av styret

Etter en runde rundt bordet ble det enighet om følgende fordeling av
vervene:
Leder ble valgt på årsmøtet: Eva Østerås
Nestleder og kasserer: Hilde Anita Hopen
Sekretær: Hanne-Kristine Ludvigsen
Styremedlem A: Ida Kvisvik Rosenlund
Styremedlem B: Astrid Martine Berg
Vararepresentanter: Kirsti Hatlem og Grete Sommervold Ståhl

Arbeidsfordelingen i styret var utsendt på forhånd. Det ble
vedtatt en endring: Ansvaret for liste over kakebakere og verter ble flyttet fra kasserer til Styremedlem A.
Dokumentet over arbeidsfordeling oppdateres og sendes ut til Styret.                     
Kompetanseoverføring fra gammel kasserer og sekretær avtales separat.
              
2.  Signeringsregler for TQL
   
             I forbindelse med registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund, skal det dokumenteres
             signeringsregler. Vi kjenner ikke til at det finnes fra før.
             Det ble vedtatt at  at leder og kasserer har rett til å signere for TQL alene.
             Kasserer har disposisjonsrett på TQLs bankkonto inklusive bankkort.
             Leder inngår avtaler med foredragsholdere. Ved behov kan to andre styremedlemmer signere    
             sammen. Når vi teller opp penger etter åre-/loddsalg, skal to fra styret telle og kvittere.
             Signeringsregler rapporteres til Brønnøysund sammen med de nye vervene.    

3. Evaluering og medlemmenes ønsker for 2019

             Oversikt over ønsker fra medlemmene var utsendt på forhånd og ble gjennomgått og  
             diskutert. Dette blir fulgt opp fremover. Flere ønsker er allerede innbakt i planene.

4. Plan og arbeidsfordeling for møtene fremover

6. mars: 
Bjørg Eigard; Trådgrafikk og en enkel workshop. Mer informasjon skal komme på mail fra henne.
Sydamens hjørne; Elin viser hurtigsøm av glidelåsmontering i toalettmapper.
Show and tell: Påskequilt

20. mars
SYKVELD i Siemenskantina kl 18:00 - 21:30
Styret er svært fornøyd med å få bruke kantina, det er takket være Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd, som er kontaktpersoner for Siemens.
Arbeidsfordeling og plan:
Styret møter kl 17:30. Vi trenger to verter. Det opprettes et arrangement på Facebook og oppfordres til påmelding.                 
Inngangspenger er 50 kr, men de som har med frukt eller kake, går inn gratis (som tidligere).  Man kan gjerne ta med en venn.
Møtet er felles med reprogruppa. Vi ønsker at reprogruppa informerer litt om sin virksomhet.
Det ble enighet om å utfordre medlemmene til å ta med UFOer på symøtet. De som gjør fremvist produkt ferdig til sommeravslutningen, får to lodd.
Ida holder oversikt over hvem det er som melder seg .                                             
Hvis ingen andre melder seg på møtet 6. mars, så baker Eva, Kirsti, Hanne-Kristine og Grete. Hilde og Ida tar med frukt.     


3. April: 
Nina Lise Moen / Mrs Moen; Quilteliv og en medlemsaktivitet – hun har med materialpakker som deltakerne på møtet kan sy blomstereng av.
Kr 150,-. Ida kommer ikke, så noen andre må ordne med gevinster fra Siw.            
Show and tell: Vårens quilter

8. Mai: NB! Møtet blir 8. Mai, da første onsdag er 1. Mai.
Lena Karen Bertheussen / Lekaquilt
Show av tell: Toalettmapper
Sydamens hjørne: Vi syr navnelapper til å bruke på møtene.                                   

5. juni: 
Sommeravslutning
Det ble diskutert ulike alternativer, og avtalt hvem som undersøker nærmere.
Vi kommer tilbake til dette på neste møte.

5. Eventuelt 

Kirsti, Grete og Eva har meldt seg på årsmøtet i NQF 15. – 17. Mars
og vil representere TQL. Ser etter nye foredrags- og kursholdere.
Vi vil begynne å snekre høstprogram på neste styremøte.                                       

Neste styremøte blir hos Kirsti onsdag 27. mars kl 18:00


Trondheim, 14. februar 2019 

Eva Østerås (sign) 

7. februar 2019

Referat fra årsmøte i Trondheim Quiltelag 06.02.2019

Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6. februar 2019
i Siemens-kantina, Bratsbergvegen 5

Etter oppstart med tekniske problemer, måtte vi flytte årsmøtet til møterom Sektor ved kantina. Elin Gjølme Haugen ønsket alle velkommen. Det møtte 65 medlemmer, og i tillegg en gjest som kanskje blir medlem.
Det er skrevet en egen protokoll for årsmøtesakene, se under.

Etter årsmøtet ble det kaffe og kjøpte kaker. Det var også et gi-bort-hjørne hvor det ble lagt ut både stoffer og mønster. Takk til alle givere.
Show and tell hadde tema ”Valentine/hjerter”, og det ble vist frem mange flotte produkter både med dette temaet, og andre tema.

Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av mange gevinster. 
Ny leder, Eva Østerås, informerte om møtene som kommer i mars;

a) Medlemsmøte 6. mars med besøk av tekstilkunstner Bjørg Eigard

b) Symøte i Siemenskantina 20. mars. Dette er en kosekveld hvor alle kan ta med seg det de har lyst til å gjøre. Møtet blir et fellesmøte med Reprogruppa, som vanligvis møtes i Quiltegården.

Alle 
bidragsytere ble takket for innsatsen og oppmøtet.

                                                                                   Protokoll fra årsmøtet


Årsmøte i Trondheim Quiltelag 

 Medlemmer i TQL

Styret 

Siemens, 06.02.19
Eva Østerås, 06.02.19 

På TQL’s bloggAGENDA

1.    Valg av  årsmøteadministrasjonMøteleder, referent, to til å signere protokollen og to til tellekorps.
2.    Årsberetning for 2018
3.    Regnskap for 2018
4.    Kontingent og gjestebetaling
5.    Budsjett for 2019
6.    Innkomne forslag 
7.    Valg. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning.

1.    Valg av årsmøteadministrasjon.
Valgt ble:

Møteleder: Elin Gjølme Haugen
Referent: Eva Østerås
Signering av protokoll: Bente Bygland Vinsnes og Heidi Bolgnes
Tellekorps: Dagny Skrødal og Berit Gilde.

2.    Årsberetning for 2018
Leder Elin Gjølme Haugen gjennomgikk årsberetningen som ble vist
på storskjerm. Den var også utsendt til medlemmene på forhånd
Årsberetningen ble godkjent.

3.    Regnskap for 2018 
Kasserer Kari Berg gjennomgikk regnskapet for 2018.
Regnskapet var signert av revisor og ble godkjent av årsmøtet.

4.    Budsjett for 2019
Kasserer Kari Berg gjennomgikk budsjettet for 2019. Det ble vist
på storskjerm og var utsendt på forhånd. Budsjettet ble godkjent.

5.    Kontingent og gjestebetaling
Kontingenten blir holdt uendret på kr 350,-, og gjestebetalingen er kr 100,-.

6.    Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag.

7.    Valg
Valgkomiteens forslag ble gjennomgått av Bodil Skorstad.

Valgt ble:
Leder: Eva Østerås (for ett år)

Styremedlemmer:

Hilde Anita Hopen 
(ny, for to år)
Hanne-Kristine Ludvigsen 
(ny, for to år)
Astrid Martine Berg (ikke på valg)
Ida Kvisvik (ikke på valg) 

Varamedlemmer:
Kirsti Hatlem (gjenvalgt for ett år)
Grethe S. Ståhl 
(gjenvalgt for ett år)

Revisor:
Kari Berg
(ny, for ett år)
Vara: Unni Kirknes 
(gjenvalgt for ett år)

Valgkomité:Disse skal jobbe i valgkomiteen mot årsmøtene i årene:
Anne Mette Snustad (ny, funksjonsperiode på tre år)
Kirsti Evjen(ikke på valg, ett år igjen av funksjonsperioden)
Bodil Skorstad  (ikke på valg, to år igjen av funksjonsperioden)
Valgkomiteen konstituerer seg selv.

8. Oppmerksomheter
Gavekort og takk til medlemmer med ekstra innsats i 2018;

Til Marit Sjøbakk som revisor.
Til Anita Skjellanger som leder av teppeaksjonen.
Gavekortene var levert av Abby.
Blomster og takk:Til Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd for leie av  Siemenskantina (krav om at ansatte må være til stede hele tiden).
Til Elin Gjølme Haugen som avtroppende leder og Kari Berg som avtroppende kasserer.

Årsmøtet ble hevet kl 19:40.
Trondheim 6. februar 2019


Bente Bygland Vinsnes  (sign)                        Heidi Bolgnes (sign)