26. april 2016

Invitasjon til medlemsmøte i TQL


 

Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

Onsdag 11.mai 2016

kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5

Dørene åpnes kl. 18.30.

Ingen «sydamens hjørne» denne måned

 

På dette møtet får vi besøk av Lena Andersen som vil demonstrere  og vise frem ulike typer vatt.
Anne Heidi Smedshammer har med seg varer fra butikken sin – Lappemor på Tynset.

Etterpå vil vi invitere alle medlemmer til å være med på å evaluere virksomheten i TQL. Vi vil be om synspunkter på hva som er bra og bør fortsette, og hva som bør endres eller gjøres av nye aktiviteter.
Det blir gruppevise prioriteringer, og vi håper på god oppslutning om evalueringen. Det som kommer frem vil bli et arbeidsgrunnlag for Styret i fortsettelsen.


                               

Månedens tema er  ”17. mai”.
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema
J

 

Som vanlig blir det åresalg og kaffe/te med ”nogo attått”

 

Kakebakerne i mai:  Bergliot Hegdalsnes, Kirsti Hatlem, Liv Marit Graffer Bye,
                               Magnhild Sandvei, May Kristensen, Solfrid Dahlseng


Verter i mai:           Elin Gjølme Haugen, Bente Reitan Skjevik, Vigdis Iversen


Husk kaffekopp

Hold deg oppdatert om Trondheim Quiltelag


 

Velkommen!

Oppgaver for vertene i TQL


Oppgaver for Verter i TQL
Vertene er på plass ved inngangen før medlemmene kommer. De sørger for at medlemmene møter åpne dører, og ønsker velkommen.Medlemmer og gjester registrer seg i medlemsboka. Gjester  registrerer seg og betaler en inngangssum på kr 100,-Gjester som kommer alene, følges inn på møtet, og verten sikrer at noen tar seg av personen på en god måte.
 Vertene åpner døra for røykerne slik at de får 10 minutters pause utendørs etter foredraget.
Vertene teller opp antall personer som er på møtet, og informerer  sekretær for registrering i referatet. Inngangspenger gis til kasserer.
10. april 2016

Referat fra medlemsmøte i TQL 6.april


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
onsdag 6.april 2016
kl. 19:00 - 21:30 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5


Det møtte 76 medlemmer og tre gjester. Nestleder Rønnaug Holsæter ønsket velkommen. Kveldens hovedperson var Marianne Engeset Nybølet, som har eget quilteverksted og er frihåndsquilter.
Hun eier KarmaQuilt og jobber en dag i uka på Lappemakeriet. 
Marianne hadde med seg en rekke flotte arbeider som hun viste frem og fortalte om. Hun liker best moderne design og friske farger. Hun har eksperimentert mye med bruk av ulike typer tråd, med spennende resultat. Les mer om henne på
www.karmaquilt.net   

Team for ”Show and tell” var ”Vårblomster”, og det ble fremvist mange vakre arbeider. Liv Guri Hægstad ble trukket ut og fikk premie  for sitt vakre blåveisarbeid. Etterpå var det fremvisning av mange flotte tepper og andre produkter fra medlemmene. 

Heidi Bolgnes fra NQF solgte restopplag av ulike quiltebøker til en rimelig pris.

Styret har laget retningslinjer for vertene, og de ble tatt i bruk for første gang.
Styret informerte om at alle medlemmer inviteres til evaluering av virksomheten i TQL på neste møte 11. mai. Alle oppfordres til å delta. Det var også anledning til å legge tips og gode ideer i TQL’s forslagskasse, som var fremsatt ved kakedisken.

Ellers fremkom det at ikke alle var klar over at TQL har en egen Facebook-gruppe. Den finner man her, og alle kan legge inn synspunkter, spørsmål eller kommentarer: 
https://www.facebook.com/groups/Trondheim.Quiltelag/?fref=ts        

Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster. 
Noen bildeglimt fra presentasjonen av Mariannes produkter.
           

4. april 2016

Referat fra Styremøte i TQL 31. mars 2016

                                                                                                             Møtereferat

Styremøte i Trondheim Quiltelag

Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre, Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Eva Østerås

Forfall: Solfrid Dahlseng

Møtedeltakerne, Solfrid Dahlseng

Siemens 31.03.16
Eva Østerås, 31.03.16

På TQL’s blogg

Ansvar

1.     Oppfølging fra forrige møte
- Referat fra årsmøtet er ferdig, det er signert, skal bare distribueres.               /Kirsti        
- TQLs hjemmeside oppdateres med navnene til nytt styre.                              /Kirsti            
- Det er skrevet retningslinjer for vertene, de limes inn i boka og vertene 
         informeres.                                                                                                       /Kirsti 

2.     Ansvarsfordeling
Det ble enighet om følgende ansvarsfordeling:
Leder: Kirsti Evjen: Ledelse av laget, oppdatering av Brønnøysundregisteret
Nestleder: Rønnaug Holsæter (kaffeansvarlig, gevinster, kontakt butikkene)
Kasserer: Elisabeth Wæhre, regnskap, holde medlemslisten ajour
Sekretær: Eva Østerås (invitasjoner og referat fra møtene, lister med 6 kakebakere, og 3 verter til møtene)
Webansvarlig: Vigdis Iversen (bilder på bloggen, FB)
Varamedlem: Bente Vinsnes (arrangement medlemsmøte)
Varamedlem: Solfrid Dahlseng (arrangement medlemsmøte)

Denne lista er ikke fullstendig. Oppgaver og ansvarsforhold i forbindelse med medlemsmøter vil bli presisert tydeligere, og sendt på høring til styremedlemmene. Vil bli oppdatert på neste styremøte                                        Kirsti/Alle

3.     Medlemmer i TQL
Kasserer har gjennomgått medlemslista og kontrollert medlemskontingent for 2016. De som ikke hadde betalt innen forfallsdato, fikk ny frist 20. mars.  
Medlemmer som ikke har betalt innen utgangen av mars, blir merket som ubetalt, og vil få beskjed om dette hvis de kommer på et medlemsmøte.              
De som ikke betaler, vil bli regnet som gjester, hvis ikke annet blir avtalt.
                                                                                                                                    
Oppdatert medlemsliste sendes til sekretær.             / Elisabeth                                                             

4.     Erfaringer fra årsmøtehelgen
Det ble snakket om erfaringer fra årsmøtehelgen. Ingen hadde tidligere erfaring med tilsvarende arrangment. Det fremkom både postive og negative erfaringer, som ble diskutert. Det fremkom at det har vært ulik forståelse av jubileumskomiteens oppgaver og styrets oppgaver. Det er ennå ikke oversikt over det økonomiske resultatet. Vi vil komme tilbake til en evaluering når alle fakturaer er kommet.                                                                                                                  

5.     Evaluering av medlemsmøtene
Det er fremkommet flere kommentarer med ønsker om endringer på møtene.
Blant annet er det innlegg og kommentarer på Facebook. Styret ønsker å bidra positivt til utvikling av organisasjonen i tråd med medlemmenes ønsker, og vil lytte til medlemmene. Det er viktig at alle får anledning til å bidra. Styret diskuterte situasjonen og ble enige om å invitere medlemmene til en evaluering. Det ble diskutert metode og tidspunkt.
Det ble enighet om at alle medlemmer inviteres til en evaluering på maimøtet, og at alle skal få anledning til å legge frem sine synspunkter.
Det settes opp på planen for maimøtet.                             /Alle                                                                    

6.     Sommeravslutning 2016
Det har vært uklart om jubileumskomiteen hadde planlagt blåtur, men det fremkom at dette ikke er tilfellet. Situasjonen ble diskutert. Styret ble enige om å planlegge en sommeravslutning 1. juni, og diskuterte flere alternative løsninger. 2 retters middag med kaffe. Priser må sjekkes, utgangspunkt 50 – 70 personer. Ulike alternativer undersøkes før neste møte.                                        / Rønnaug   
Referent, 4.04.16
Eva Østerås
(sekretær TQL)