24. juni 2021

Styre/ jubileumsmøte 22/6 - kl 18 hos Elin Tilstede: Kari Berg, Dagny Skrødal, Ida Rosenlund og Elin Gj Haugen Hilde Anita Hopen deltok på messenger Jubileumskonkurransen og Jubileumsfesten blir utsatt til neste år. Innlevering av bidrag til konkurransen blir satt til 6.april 2022 Utstilling og avstemming i fra medlemmene blir 4. mai 2022 Jubileumsfesten blir 1.juni 2022 - tid og sted kommer senere. Pga pandemien som varte og rakk ble det for hektisk å få avviklet dette på en ryddig måte nå i høst Pr.idag er det åpnet opp for 100 stk i felles lokaler og da må vi kunne håpe på at høsten går mot full åpning og vi igjen kan ha våre møter Vi sender ut kriteriene for konkurransen som vedlegg sammen med info til medlemmene på epost nå før sommerferien Høstprogrammet 1.september kommer Bente Kristiansen og forteller om sitt Quilteliv - hun har tålmodig blitt skjøvet på i hele vår pga avlysninger, men heldigvis har hun mulighet til å komme i september. 6. oktober får vi besøk av Solveig Morten Buraas. Hun vil holde et inspirasjonsforedrag " Skriv din egen quiltehistorie" I siste " My Quilt" sto det et stykke om henne og hennes brennende engasjement for lappeteknikk og quilting. Som en del av foredraget blir vi oppfordret til å ta med noe vi har sydd som det er knyttet en historie til Hun vil også ha med for salg prosjektboka: Min quiltehistorie 3. november har vi satt av til en sykveld med forskjellige workshops - tema blir opplyst på møtet til høsten 1. desember blir det et julemøte Vis og Fortell September: Sommerquilten Oktober: Ta med noe du har sydd som det er knyttet en historie til. Nytt i høst VINTAGE CORNER med Hege Løkken Hansen ( dette blir istedenfor sydamens hjørne) Hege har et utvalg av vintage quilter ifra USA som hun vil "dele" med oss. Hun har kunnskap om typiske tidsperioder, de ulike mønstrene og stoffene mm Hilde kasserer orinterte om økonomien i laget. Enn så lenge har vi booket lokaler i Autronica- Hallen i Haakon den VII gate 4 Referent: Elin Gj.H