13. januar 2022

Styremøte 11/2-2022 hos Ida. 
 Tilstede: Hilde Anita, Dagny, May, Marte, Hanne-Kristine, Ida og Elin. 
 Saksliste: Forberedelser til årsmøtet og overgang til nytt styre. 
 Årsberetning. 
 Regnskap og budsjett. 
 Vi tok en gjennomgang på hvordan og hvem gjør hva ved overgang til nytt styre. Styreweb og blogg er verktøy vi bruker i Tql og som vi vet er gode hjelpemidler for å ha et ryddig regnskap, oppdaterte medlemslister, lagring av dokumenter og info til medlemmene mm 
 Vi håper å få gjennomført årsmøtet ved at vi møtes på Siemenskantina, men har også mulighet for å få avviklet møtet digitalt. 
 ref Elin