27. september 2023

Referat fra styremøte 25.09.23

 

Styremøte 25.09.23

Alle tilstede

 

Sak 1: Oktobermøtet

Vi gikk gjennom tema for kvelden og avklarte arbeidsfordeling. Vi har fått forfall på en av medlemmene som skulle demonstrere en linjal. Vi jobber for å finne en erstatter.

Sak2: Kurshelg 20.10-22.10 23

Da det er få påmeldte på kurs på lørdag utsetter vi påmeldingsfristen til 5. oktober, etter møte på 4.oktober. Der presenterer vi kursene og viser fram modell på veske. Vi ønsker primært å gjennomføre alle kurs, men med svært få deltakere må vi kanskje avlyse.

Foredrag med Rie Norum på fredag på Huseby ungdomskole, Sørflata 2, 7078 Saupstad kl 18.00-19.00 har ledige plasser.

Sak3: Oppdatering om evnt samarbeid med Trondheim bibliotek

Biblioteket stiller med en person dersom tema er gjenbruk.

Vi tar opp på oktobermøtet om det er interesse for å være kursledere for voksne, være med i en rekrutteringskomitee.

Sak 4: Høstplan

Vi gikk gjennom møtene i høst for å se at vi er i rute.

Vi må begynne å tenke på vårplanen. Hvem ønsker vi som fordragsholdere? Hvor mange sydamens hjørner skal vi ha og hvilke tema er aktuelle?

Referent: Marte

12. september 2023