30. januar 2013

Medlemsmøte/årsmøtet 30.01.13

Årsmøte ble avholdt i kveld og årsmelding, regnskap og budsjett ble enstemmig godkjent.

Styrets forslag om å fastholde kontingenten på kr 350 og gjestekaffe på kr 50 ble også enstemmig godkjent.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig godkjent slik;


Leder: Heidi Bolgnes  - gjenvalg for 1 år
1.styremedlem: Heidi Mesteig - gjenvalg for 1 år
2.styremedlem: Elisabeth Wæhre - gjenvalg for 2 år
3.styremedlem: Solveig Kirknes - ny for 2 år
4.styremedlem: Mona Baatnes - ikke på valg

1.varamedlem: Astrid Martine Berg - ny for 1 år
2.varamedlem: Liv Mari Graffer Bye - gjenvalg for 1 år

Revisor: Marit Sjøbakk - gjenvalg for 1 år
Vara revisor: Unni Kirknes - gjenvalg for 1 år

1.valgkomitee: Kirsti Evjen Stormo - ikke på valg
2.valgkomitee: Laila Skauge – ikke på valg
3.valgkomitee: Hanne Kristine Ludvigsen – ny for 3 år

Etter årsmøtet fikk alle tilstedeværende hver sin kopp med TQL-logo + mye kake :)

Under Show & tell viste Unni frem hva et dypdykk i restekassen kan medføre;
Bruk veggen og sett sammen 2 kvadrater + i lang bit tilsvarende 3 sammensydde kvadrat og bygg deretter på med ei ny stripe slik at det danner seg kors eller kryss.  Studer detaljbildet under.

Utfordringen er gitt - får vi se flere "rydde"-produkt i løpet av våren?


Dette er en hytteløper Unni først maskinquiltet - sprettet opp og håndquiltet :)

Vigdis er snart ferdig med Vera Fjellås løperen "vinternatt"
Vigdis sin løper med små vifter osv - hun antar den skal håndquiltes

Nok et teppe til teppeaksjonen - blokkene er sydd av TQL´s medlemmer :)
 Fikk i dag spørsmål etter flere maler til denne blokken - den kan lastes ned herfra; http://www.patternsfromhistory.com/colonial_revival/dresdenplate.pdf

AnnAKa´s "lite veggteppe" nærmer seg ferdigstillelse! (beklager men jeg fikk ikke notert hvem sitt teppe det er - gi meg beskjed og jeg skal legge det inn!)

Jeg takker for tilliten jeg fikk under valget og ønsker alle sammen vel møtt til neste medlemsmøte som er i mars - da med besøk av Grete Gulliksen Moe!

Heidi Bolgnes

19. januar 2013

Årsmøtepapirene til årsmøtet 30.januar 2013Alle årsmøtepapirene er utsendt på epost i dag - innkallingen ble blogget i sin helhet 1.januar

Velkommen til årsmøte onsdag 30.januar kl 19.00 på Ranheim!

mvh
Heidi

13. januar 2013

styremøte 11.01.13

Referat fra Styremøte fredag 11.01.13 hjemme hos Heidi Mesteig kl 18.00 - kl 19.30

Tilstede; Heidi Mesteig, Heidi Bolgnes, Mona Baatnes, Elisabeth Wæhre og Liv-Mari Graffer Bye
Forfall; Hanne-Kristine Ludvigsen og Ragnhild Finserås

Sak 1; Årsmøte 30.januar

Gjennomgang av hva som skal inn i årsberetning
Gjennomgang av regnskap og oppsett av budsjett
Ingen innkomne forslag fra medlemmene
Valgkomiteen har meldt at de er ferdige med sin oppgave

Heidi B sender ut årsmøtepapirene så snart regnskapet er revidert

Heidi Bolgnes
refr1. januar 2013

Innkalling ordinært årsmøte


Innkalling til ordinært årsmøte i Trondheim Quiltelag

Tid; onsdag 30.januar 2013 (merk datoen!)
Sted; Folkets Hus Ranheim

Saksliste;
1. Valg av møteleder, referent, 2 til å signere protokollen og 2 til tellekorps
2. Årsberetning 2012
3. Regnskap 2012
4. Innkomne forslag fra medlemmene
5. Kontingent og gjestebetaling
6. Budsjett 2013
7. Valgkomiteens forslag til ny styresammensetning

Alle underliggende årsmøtepapirer sendes ut samlet på epost medio januar når regnskapet er ferdig.
Styret vil trykke opp noen eksempler av årsmøtepapirene, men vi oppfordrer til at dere har med utskrifter selv.

Alle medlemmer har talerett, men stemmerett har kun de som har betalt sin kontingent for 2013 før årsmøtet.
(kontingent betalt etter 20.januar må kunne dokumenteres med kvittering/utskrift fra nettbank ved behov)

Kontingenten er kr 350,- og skal innbetales til kto 0539.53.25576
v/kasserer Heidi Mesteig, Saupstadringen 19c, 7078 Saupstad
Kasserer ber om at innbetalingen merkes med ”kontingent 2013” + medlemmets navn.

Etter årsmøtet vil det være kaffe og bløtkake som TQL spanderer. 
Loddsalg og ”show & tell” skal vi selvfølgelig også ha JVelkommen til årsmøte!

Denne innkallingen er sendt 01.01.13 på epost til de medlemmene som har oppgitt epostadresse De som ikke har epost får papirene tilsendt pr post.
Innkallingen legges også ut på bloggen i sin helhet.

Medlemsmøte 2.januar 2013


Medlemsmøte i Trondheim Quiltelag
 Onsdag 2.januar 2013
 kl. 19:00- 21:30 Folkets Hus Ranheim
(dørene åpnes kl 18.30)


Vi starter kvelden med ”show & tell” og vi håper mange vil vise frem produksjonen fra både høst og evt. jul.
Vi starter igjen med månedens tema for show & tell –
og tema for januar er NYTTÅR.
Vi trekker en ekstra gevinst blant de som viser frem produkt innen månedens tema J


Etter dette slipper vi til dagens gjest;


Rigmor, innehaveren av Trondheims eldste Quiltebutikk vil fortelle om sitt liv som quilter, forretningskvinne og en ikke-eksisterende pensjonisttilværelse!
 Kanskje får vi også se noe av hennes produksjon fra noen år tilbake?


Som vanlig blir det loddsalg og kaffe med ”nogo attått”
Det er ikke mottatt kakeliste så vi ber pent om noen kan ha med noe til kaffen, det er forhåpentligvis igjen rester av julebakstenJ
Husk kaffekopp!


Velkommen!