23. mai 2016

Referat fra Styremøte 19. mai 2016

                                                                                                             Møtereferat

Utvidet styremøte i Trondheim Quiltelag;
Felles møte med Jubileumskomiteen

Vigdis Iversen, Rønnaug Holsæter, Bente Vinsnes, Solfrid Dahlseng, Eva Østerås
Edna Nylen, Heidi Mesteig, Unni Kirknes

Forfall: Kirsti Evjen, Elisabeth Wæhre


Møtedeltakerne

Siemens, 19.05.16
Eva Østerås, 19.05.16

En kortere versjon på TQL’s blogg

Ansvar

1.  Sommeravslutning 2016

25-års jubileumsmarkering i TQL ble planlagt. Den er lagt til Bårdshaug Herregård i Orkdal 1. Juni 2016. Vi er lovet at arrangementet skal gå som bestilt selv om streiken skulle fortsette. Det blir treretters middag, omvisning og foredrag.

Det er 60 påmeldte + styret ut fra hvem som har betalt egenandelen på 300 kr (gjester 600 kr). Etteranmeldte kommer hver dag nå.
 
Det blir satt opp to busser fra Siemens kl 16:00. En går om Heimdal stasjon.

Det vil bli omvisning og et nærmere avtalt program på Bårdshaug, det serveres treretters middag. Oppgaver ble fordelt.

Lodd koster kr 10,-. Kan selge lodd under middagen, de skriver navnene sine på loddene. Vis og fortell etter desserten. Trekning umiddelbart etterpå.

2. Plan for høsten

I følge vedtektene skal TQL ha en plan for neste halvår klar i løpet av mai.
Bloggens høyre marg må oppdateres. Vigdis sjekker om hun har tilgang.

Evalueringen fra forrige medlemsmøte var oppsummert av sekretær og utsendt til styret i forkant. Styret ønsker at medlemmenes ønsker skal få konsekvenser allerede fra neste møte. Det ble enighet om følgende plan:  

September:
Foredrag:                          
Ida Møsst Jonassen (symesterskapet)
Tema / Vis og fortell:         
Vinter                                                                                             
Sydamens hjørne/aktivitet:
Sy navnelapper

Oktober
Foredrag:                          
Bettina Andersen ? (Kirsti avklarer)
Tema / Vis og fortell:        
Log Cabin-teknikk                                                                            
Sydamens hjørne:            
Linjal

November
Foredrag:                          
Grete Gulliksen Moe (ny bok)
Tema / Vis og fortell          
Watercolor- og bargelloteknikk                                                       
Sydamens hjørne:            
Linjal

Desember
Foredrag:                          
Ingen
Tema / Vis og fortell:        
Vår                                                                                                  
Sydamens hjørne:            
Syprosjekt

Det ble enighet om:
De som viser frem et produkt under tema, får en åre i stedet for at det trekkes en gevinst.
På septembermøtet prøver vi med å starte møtet med show and tell, og at quilten fremlegges eller henges opp, slik at medlemmene kan få se.

Eva henter 4 stk kit fra lageret og tar med til Bente og Vigdis 1. juni. slik at de kan planlegge navnelapper til neste styremøte.
Vi takket hverandre for et godt møte.

Møtet ble hevet kl 19:45.

Referent, 22.05.16
Eva Østerås

(sekretær TQL)

13. mai 2016

Referat fra medlemsmøte 11. mai 2016


Referat fra medlemsmøte i Trondheim Quiltelag

onsdag 11. mai 2016

kl. 19:00 - 21:45 i Siemens-kantina, Bratsbergveien 5Leder Kirsti Evjen ønsket velkommen. Det møtte 54 medlemmer. Kveldens foredragsholder var Lena R Andersen som fortalte om ulike typer vatt og deres anvendelsesområder. Det ble også delt ut prøver av ulike vattyper til deltakerne. Mye nyttig informasjon ble formidlet.
Mer om hennes virksomhet kan vi se på
www.baremaahadet.com 
Lena fortalte også om sin rolle som aksjonsleder for ”Tepper som varmer” i regi av NQF. Sølvi Alfnes informerte om sin lokale rolle i teppeaksjonen. St Olavs hospital ønsker også tepper, men ikke med fleece, på grunn av risiko med brannskader. Sølvi inviterte medlemmene til å delta i teppeaksjonen, og sa at det mangler først og fremst litt store tepper (f.eks stoffbredde x 1,60 m), og tepper for gutter. Sølvi vil komme tilbake med mer informasjon og et initiativ til høsten.

Neste post på programmet var evaluering av TQL.
Eva Østerås innledet og delte ut følgende oppgaver til gruppevis diskusjon og prioritering.


  1. Hva er bra i TQL, og bør ivaretas også i fortsettelsen? (3 forhold på grønne lapper)

  2. Hva bør bli bedre? (3 forhold på rosa lapper)

  3. Hva kan du og dere i gruppen bidra med?(3 forhold på gule lapper)


Gruppene utviste ivrig aktivitet og presenterte sine svar, som ble hengt opp på veggen. Det fremkom mange nyttige innspill, og mange grupper viste seg å ha tenkt på de samme forholdene. Det vil bli satt opp en oversikt over de svarene som ble fremlagt, og det skal jobbes videre med disse temaene fremover.

Så fortalte Lena om aktivitet i quiltelag som hun kjente til i Oslo.
Kirsti Evjen takket for alles bidrag og sa at styret vil ta med seg innspillene videre som et godt arbeidsgrunnlag for videre utvikling av TQL. 

Månedens tema var 17. mai, og det ble fremvist flere flotte produkter i rødt, hvitt og blått. Gevinsten gikk denne gang til Anita Skjellanger. Så ble det vist en rekke ulike produkter som medlemmer hadde laget, noen ble påbegynt på quiltesamling på Savalen tidligere i vår.
Magnhild Sandvei fortalte at hun er blitt oppslukt av meksikansk fletting, og i den forbindelse ønsker seg papiret fra store sjokoladeplater. Hvis noen andre i TQL kan gi henne det, er hun takknemlig
J.Kirsti Evjen minnet om jubileumsfeiringen 1. juni, og sa at bussen vil gå fra Siemens kl 16:00, og så vil den stoppe på Heimdal stasjon, og anmodet alle om å stå klare for påstigning 5 minutter seinere. Hun minnet også om at påmelding skjer ved at medlemmer betaler inn kr 300,- på TQL sin konto 0539.53.25576 seinest fredag 13. mai. Gjester betaler kr 600,-

Noen sa at de ikke har fått invitasjonen fordi de ikke har mail og Internett.
Styret må følge opp hvordan dette skal håndteres.
Kveldens gevinster kom fra ”Lappemor” på Tynset. I alt 4 butikker var med på møtet. Møtet ble avsluttet med åresalg og trekning av gevinster.

En stor takk til både butikkeiere, kakebakere og verter for viktige bidrag på møtet.


Eva Østerås
(referent).