22. mai 2024

Referat styremøte 15.05.24

 

Alle tilstede.

Sak 1: Sommerfest på Rockheim, onsdag 5.juni 2024

Det er 84 påmeldte til middag og 48 til utstilling.

Vi sender epost til påmeldte med praktisk informasjon.

Kakebakelotteri: Alle som har levert kake til møtene dette halvåret er med på egen trekning av gavekort.

Gevinster fra Quiltegården, Kreative sting og Abby`s tekstiler.

Sak 2: Finn Fram Fest 2024 Trondheim Spektrum.

Vi opplevde at vi fikk markedsført oss godt på Finn Fram Festen. Målet er å få nye, yngre medlemmer i laget.

15 var interessert i nybegynnerkurs og 15 barn ønsker å delta på kurs for barn. Hege sender ut informasjon til de som skrev seg på listene, også til barnas kontaktperson.

Sak 3: Rekruttering

Kirsten følger opp med nybegynnerkurs og samarbeidet med biblioteket.

Vi diskuterte hvor og hvordan vi skal fortsette rekrutteringsarbeidet og hvor vi kan søke støtte.

Vi har 594 medlemmer på Facebookgruppa Trondheim Quiltelag.

Sak 4: QUIP- quilt i offentlighet, lørdag 15.juni 2024

Vi møtes på torget og tar påmelding på sommerfesten. Annonseres på FB/epost til medlemmene.

Hege bestiller bord til sycafe` Oppfordrer alle til å ha med håndsømarbeid denne dagen.

Sak 5: Økonomi DUGNAD Toalettmapper

TQL har fått 10 000 kroner fra Trondheim kommune og «Frivillighetsmillionen kultur». Vi søkte om 14 000. Vi søker om midler for 2024 og for å kunne fortsette dugnaden neste år.

Sak 6: Høstplan 2024

Vi gikk gjennom og ferdigstilte planen for høsten.

Den blir lagt på bloggen i mai.

Sak 7: Henvendelse fra NQF ang. Norsk quiltetreff 2025

Tql har takket ja til å stille som samarbeidende quiltelag.

20 personer må stille som vakter i utstilling og butikker, samt nedrigging og opprydding etter treffet (evnt andre oppgaver)

Tql syr en lotteriquilt til treffet (utgifter til quilting m.m blir dekket).

Fordeler: en godtgjøring til laget, samt treffbilletter til alle enkeltmedlemmer som gjør en innsats under treffet

Venter på skriftlig kontrakt.

Sak 8: Økonomi

Vi følger budsjett og alt er betalt så langt. Vi har mottatt 6129 kroner fra Grasrotandelen. Vi må rapportere til Trondheim kommune for de 10 000 kronene vi har fått til innkjøp vi gjør til dugnad toalettmapper. Frist 9.12.2024.

Sak 9: Arbeidsfordeling i styret

Vi jobber for å skrive en arbeidsfordeling for å avklare oppgavene vi har i styret.

Vi er i gang, og jobber med et forslag. Dette arbeidet fortsettes på neste styremøte.

Referent: Marte


14. mai 2024

Referat medlemsmøte 8.mai 2024

 

 

81 ivrige quiltedamer møtte opp på Siemens for å høre på Aleksandra Kulczycka, fra Aleksandras Furniture, fortelle om hvordan hun tryller med gamle møbler. Hun holdt et inspirerende foredrag om hvordan hun begynte å forandre gamle møbler slik at de fikk et nytt liv. Hun jobber med kommoder, stoler, puffer og lignende og pusser, maler, tapetserer og kler med stoff. Les mer om henne og hennes arbeid på:

Instagram: @aleksandras_furniture og Facebook: Aleksandra`s FurnitureHege informerte om Norsk Quiltetreff 2025 som skal være i Trondheim. I den forbindelse er TQL spurt om å være samarbeidende quiltelag. Det kreves at TQL stiller med rundt 20 medlemmer for å bidra som vakter i utstilling og butikker samt nedrigging og opprydding etter treffet. Laget må også sy en quilt som gis til utlodning på treffet.

NQF gir treffbilletter til alle som stiller på dugnad under treffet. TQL får økonomisk godtgjøring i tillegg til dekning av utgifter til quilting m.m. for lotteriteppet.

Hege spurte om det var interesse for å delta på dugnaden, og ved håndsopprekking var det godt over 20 medlemmer som ville hjelpe til. Det gjør at vi kan ta på oss oppdraget.

Vi oppfordrer alle de som er medlemmer i NQF til å delta i medlemsutstilling og i konkurransen!

Se www.nqf.no for mer info, eller Norsk Quilteblad nr2 og 3, 2024.

Vi har levert 71 toalettmapper til krisesenteret i år, men det er behov for flere! TQL har søkt Trondheim kommunes «Frivillighetemillionen kultur» om økonomisk støtte for å kunne doble innsatsen, og de vedtok en støtte på 10.000 kr for 2024.

Hege informerte også om rekrutteringsarbeidet med nybegynnerkurs og samarbeid med biblioteket, og TQL`s stand på Finn Fram fest i Trondheim Spektrum hvor vi viste fram litt av det vi driver med i laget. Der meldte flere sin interesse for nybegynnerkurs og kurs for barn.

Sydamens hjørne var det Kirsten H. Sollie som hadde ansvar for. Hun viste hvordan vi kunne sy katedralvindu på tre ulike måter.Vis og fortell hadde tema «Bargello» og det ble vist fram mange fine produkter.Gevinstene var levert av quiltegården.

Takk til:

Vert: Anne Karin Sjaastad

Siemensverter: Ruth Krangsås og Unn Marit Forbregd

Bidragsytere til noe til kaffen: Solveig Kirknes, Kirsten Harvey Sollie, Laila Aa og Hanne Dagmar Øvrevoll (glutenfri)

Butikkene: Kreative sting og Quiltegården

Takk til alle som bidrar til Dugnad Toalettmapper og Teppeaksjonen!

 

Referat: Marte